Kjemikalene i Gift-Sprøytene og Kjemikaler i Luften er den samme Giften v/ Thorbjørn Morstad.

Den eneste forskjellen er feks Graffin-oksid i Gass-form og nevnt oksid i Serum-form. Vi må alle sette mer og mer fokus på “Super-Ledende Stoffer” (kjemi) , “Super-Ledere” (fysikk) og “Super-Computere” (info), fordi…snarlig skal denne fientlige teknologien brukes for Oss og Vi, Folket!!! ???? Super-forandring å se frem til ????

I over 10 år har mange i verden sendt 220V inn på “Sirkulære Super-Ledere” HAARP sender 1million Volt på sine Super-Ledere for å oppnå en LivsFarlig Laser!!!! I tillegg har jeg sendt ca 11- 12v fra blå EL-linje og Jord-kobling…”spooky EL” DET JEG SKULLE HA VISST…var å sende frekvens-treff fra Laser til Super-lederne…..eller riktig Lyd-frekvens. NÅ, finnes også stasjonære sentrifuger for hver rene Oksid!!!!! ❤️ Folkets tid..er på vei ????

Graffinoksid er IKKE et “sort materie” !!!!! Graffinoksid er Lyse-Grå (neste hvit)!!! Under produksjon av Graffinoksid oppstår det i kontegneren…2 substanser. Selve Oksidet pluss en totalt gjennomsiktig gele. Geleen kan være ref til Hydrogel!!!! GRUNNEN til at Graffinoksid blir omtalt som giftig…er fordi under produksjonen tipper de fleste av slikt oksid både negativt og positivt!!!! D.v.s at SLUTT-PRODUKTET MÅåå KASTES!!!…fordi ingen vet hva “oksidet” er i ferd med å bli. Dessuten har Graffinoksid overhodet IKKNO å gjøre i kroppen!!!! Videre er det både BILLIG og LIVSFARLIG å produsere oksidet i Gass-form for så, å spre dette ut i Gass-form ???? Englands drikkevann blir nå fyllt opp med Graffinoksid…og den offisielle versjonen er “For å RENSE VANNET” !!!!!!!???????? GRUNNEN til at folk finner og samler opp “Sort Graffinoksid” i sanden på strender kan være fordi oksidet blir produsert b.l.a av Silika fra Sand og kan derfor ta “næring” (og skifte farge) så fort Graffinoksid-Gassen faller på bakken. Det er mulig at Graffinoksid kan være med på å “herde” andre Nano- baserte oksider…men dette gjennstår å forske på. Ellers skal vite..at Graffinoksid blir produsert med BLY-PLATER!!!! M.a.o…REN GIFT!!!!!!!

Black Goo : The Worlds Most Mysterious Substance

Samtlige coil-sirkler fra en Superleder, immiterer Solens form og slik Energi kalles for “Plasma- energi” HAARPs Laser-kanoner (fra ett HAARP-anlegg kan skyte med millimeter- presisjon på den andre siden av verden via Satelitter…samt skape gode immitasjoner av “Jordskjelv” og Skogbrann.

Sirkulære Superledere blir bygget av 2,0 mm kobbertråd med dekkende Nano- partikler (via en kjemikalsk prosedyre) på selve kobber-tråden. HAARPs Superledere blir støpt i rent Sølv (under betydelig minusgrader) og har to hoved-komponenter. En ca 40 cm i diameter bred kone-formet stang. Den ser ut som en “tykk gigant-nål” og er ca 2,5 til 3 meter lang. Rundt “nålen” er det kobblet til en stor sølv- coil. Dette er Laser-Kanonen som skyter opp til Ionisfæren og kapper Jorden i to biter (som smørr) Dette er også Laser-Kanonen som sikter fint inn på “chem-trailers hale og gir de kjemiske skyene våre forskjellige program og form (ved Isotop- nivå) Laser-strålen sikter og styres via mange antenner fra Antenne-Parker. Slik enorm energi (fordi Kanonen er koblet til 1million volt) forer også “5G-paraplyer over stor-byer. For flere tusen år siden, er det funnet mangfoldige Superledere (under jord-overfater) litt rundt i hele verden..men da..av spiraler i treverk og av kvister. Den gangen var Superledere (spiraler) dekket av Kull og Nano-partikler. Nano partikler på Superledere bruker ikke tid eller hastighet under kommunikasjon fordi partiklene besitter flere dimensjoner og finner sitt naturlige språk med symboler. Hieroglyf og “Logo” er fragmenter for slike språk og skal forbindes med “Supe-computere” “Hvit Gull” eller “Manna” er Monoatomære partikler og stoffets motpart, et naturlig produkt fra Nano-materiet. Monoatomære partikler kan måles med Protoner og Mueoner (i patikel-fysikken) da deres egenskaper er både “sub-atomære” og “stasjonære på Isotop-nivå…og som oksid-substans”!!! Nano- partikler er sorte og Manna er hvit. De sorte partiklene kommer fra (og vokser rundt) gamle Meteorer flere km ned i bakken…og Manna (hvite monoatomære partikler) er Meteorenes Nano-partiklers Biprodukt. Gull, Sølv, Sink og Kobber var det empiriske Egypt største handlings-budsjett, hvor de nevnte metallene kunne brukes som Superledere og videre produksjon av Super-ledende Oksider. Vi har altså i Høy- teknologien Rett-formet Superledere (Laser-kanoner) og Sirkulære Superledere. De Sirkulære (eller i spiral-form), referers til både som “The Infinity-loop” og “0-punkt energi” under div designe…og bærer på spesifikke tallrekker fra “Fibonacci- spiralen” (med og mot klokken) og fra Mystikkens (Hellige) Geometri ❤

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.