Vaksine-skandalen :Skrevet av lege Jørn Eikemo.

Corona-vaksinering er nå gjennomført på svært mange , de unge ned til 12 år står for tur , ogi flere land er det i gang med vaksiner ned til 0 år samt gravide , sistnevnte nå anbefalt i Norge.Å ikke vaksinere seg er blitt kalt for usolidarisk , og i utlandet er uvaksinerte blitt nektettilgang til butikker , og andre mister jobben .Samtidig innføres vaksine-pass , hvor du ved hjelp av mobiltlf. må fremvise QR-kode-passfor reiser , butikk-besøk ,restaurent-besøk osv .Media og politikere er nærmest 100% unisone på at dette er nødvendig , av hensyn til folkehelsen .Det er all grunn til å reversere denne ikke-demokratiske farlige utvikling .Noen velkjente , men nærmest sensurerte fakta av hoved-media , vil belyse dette .Man vet i dag følgende :Corona-viruset er ikke nytt , det ble konstruert på et universitet , lagret og patentert i USA tidlig på 2000-tallet ,med midler bl.a. fra leder for CDC ( Folkehelsa i USA ) dr.FAUCI .Flere patenter kom til , og i 2017 var det over 70 patenter i USA på dette “nye” viruset .Det ble i 2019 lastet opp og transportert til Kina av dr.Peter Daszak i nært samarbeid med dr.FAUCI , hvor det ble sluppet løs . Viruset har førttil en epidemi som kan minne om en middels influensa . Det har imidlertid ikke ført til øketdødelighet totalt , og uttrykket epidemi blir derfor lett feil . Dyktige leger fant fort ut at det var gamle medikamenter ( Hydroxykloroquine og Ivermectin samt antibiotika )som virket godt på dette viruset .1.april 2020 ble det imidlertid samtidig i mange vestlige land ( unntatt Tyskland ) gjennomført “forsøk”med disse medikamentene , og det viste seg da at de fleste som fikk disse medisinene døde .I ettertid har det vist seg at dosen de fikk var 10 – ti – ganger høyere enn anbefalt . På spørsmål om hvorfor denne høye dosering,ble det svart at man ikke visste hvor mye som var nødvendig mot corona . Det leger lenge har visst , er at disse doser medfører hjertestans .FAUCI i USA nedla på bakgrunn av disse “forsøkene” forbud om å bruke disse gamle gode medikamentene .I november 2019 , altså FØR epidemien , var vaksinene klare mot en epidemi som altså man ikke visste om .“Vaksinene” er prøvd av dr.FAUCI Å BLI godkjent tidligere , men er gang etter gang avvist , både fordi de ikke kan kalles vaksiner fordi deikke gir beskyttelse OG på grunn av svært mange og fatale bivirkninger med dyreforsøk tidlig på 2000-tallet .De ble imidlertid krise-godkjente fordi FAUCI hadde sagt at der fantes ingen annen behandling eller mulighet . “Vaksinene” er altså ikke tradisjonelle vaksiner , man kaller det nå for “forsøk” på alle vaksinerte mennesker , og skal i 2023 si noe om sikkerhetenpå “vaksinen” ved å prøve det ut på så mange som mulig . Høyst uetisk og vitenskapelig betenkelig !SANNHETEN ER AT MAN VET AT DETTE IKKE ER VAKSINER ; OG AT MAN SPRØYTER INN I FOLK STOFFER MAN VET ER SKADELIGE . Man ser allerede nå et vell av bivirkninger på de vaksinerte :Kort fremstilt1:Tidlige bivirkninger : Micro-blodpropper ( en lege fant at 62% av sine vaksinerte pasienter hadde dette ).2:Noe senere bivirkninger : Større blodpropper , hjerte-betennelser m.m.3:Senere bivirkninger : Blir dårlig ved senere infeksjoner ( dette hører man allerede ,produsentene sier “vaksinene” holder bare 6 måneder , da må du ta ny vaksinenå mot delta-varianten ( som er falsk , gir ingen sykdom ), og egentlig ny vaksine da hver 6.måned ).Vaksinene inneholder graphen-oxid , blyforbindelse som er strengt forbudt å gi mennesker . Man er redd for auto-immune reaksjoner hvor ditt immunforsvar angriper deg selv osvMan frykter kreftutvikling .Og som ventet er det nå de vaksinerte som blir syke av såkalte nye virus-varianter , mens sannsynligvis er det vaksinene som gjør folk syke .Dessuten er PCR-testen ( nese-prøven ) falsk og helt ubrukelig for å finne smitte , men de har klart å lage en masse-testing av dette . Man har samtidig innført et nytt begrep : Du skal nå testes og bevise at du er frisk .Disse falske smittetallene gjør det således mulig å styre tiltakene , selv om “smitte-tall” er et ikke-medisinsk begrep .Det startet for lenge siden hvor dr.FAUCI desperat prøvde å få myndigheter med på å vaksinere alle mot influensa .Det har han ikke klart .I 2015 ble det uttalt av de involverte på et møte ; SITAT :“ Vi må få offentlige myndigheter med på en offentlig styrt massevaksinering av befolkningen . Til dette trenger vi media , som må lage en stor frykt-propaganda .På bakgrunn av den propaganda-bølge av frykt som settes i gang , vil investorer følge på når de ser profitt i enden av tunnelen “ .Dette er tidenes skandale , både som samfunns-skandale og vaksine-skandale . Demokrati er nå forlatt på grunn av et såkalt “ føre var “ -prinsipp .Man må på bakgrunn av det vi vet i dag , ikke vaksinere seg . Og de som har tatt 1 eller 2 vaksiner må ikke ta flere . Så må man sette inn ressurser på å av-gifte de som er vaksinerte . Alle andre samfunnsfiendtlige og menneskefiendtlige tiltak må straks opphøre .De ansvarlige må prøves straffet.

Legg igjen en kommentar