Høring – forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.

Høring | Dato: 17.09.2021Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring spørsmålet om å forlenge midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Departementet ønsker med høringen å sikre et godt grunnlag for å vurdere om det bør fremmes forslag om å forlenge loven før den opphører å gjelde 1. desember 2021.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.10.2021

Høringsbrev

Høringsnotat

Høringsinstanser

Send inn høringssvar

Legg igjen en kommentar