Mangel på mulig coronamedisin!

Det har oppstått mangel på legemiddelet RoActemra, som EMA undersøker om kan brukes til behandling av alvorlig syke covid-19-pasienter i Europa.

MANGEL: Legemiddelverket, her ved medisinsk fagdirektør Steinar Madsen, har innført tiltak for å takle mangelsituasjonen knyttet til legemiddelet RoActemra. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
MANGEL: Legemiddelverket, her ved medisinsk fagdirektør Steinar Madsen, har innført tiltak for å takle mangelsituasjonen knyttet til legemiddelet RoActemra. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Frode AndresenPublisert tirsdag 14. september 2021 – 17:47Fullvaksinerte:64.71%Første dose:74.14%VaksinekalenderHit kan du reise

Torsdag opplyste Statens legemiddelverk at det har oppstått mangel på legemiddelet RoActemra, som blant annet benyttes til behandling av leddgikt. Legemiddelet kan også brukes til såkalt off-label-behandling av alvorlig syke covid-19-pasienter, og mangelsituasjonen kan ha en sammenheng med covid-19-pandemien.

– Det er det vanskelig for oss i Norge å si noe sikkert om, men RoActemra inneholder virkestoffet tocilizumab, som det forskes på om kan ha effekt mot alvorlig covid-19-sykdom. Det kan ha medført et økt forbruk av dette legemiddelet rundt omkring i verden, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved Legemiddelverket til Dagbladet.

Blant annet har U.S. Food and Drug Administration (FDA), som tilsvarer Legemiddelverket i USA, nødgodkjent legemiddelet til behandling av personer som har blitt innlagt med covid-19. I august opplyste Det europeiske legemiddelverket (EMA) at de har iverksatt en gjennomgang om det antiinflammatoriske legemiddelet bør anbefales til behandling av alvorlig syke covid-19-pasienter i Europa.Svarer på beskyldningeneVolume 90%DOBBELTKOMMUNIKASJON: Bent Høie forteller at han og regjeringen blir beskyldt for å drive med dobbeltkommunikasjon. Slik forklarer han det. Video: NTB

SPERRES INNE PÅ LIVSTID!

https://www.dagbladet.no/video/BtNuFcAu

https://www.dagbladet.no/video/wBIklWYR

https://www.dagbladet.no/video/o84XY867

Rasjonering

Allerede i juli iverksatte Legemiddelverket rasjonering på RoActemra i Norge. Dette for å sørge for at dem som bruker legemiddelet, for eksempel personer med leddgikt og andre sykdommer, skal ha tilgang på det.

– Da vi så denne utviklingen i juli, innførte vi forbud mot eksport, slik at det ikke lenger er lov å selge det ut av Norge uten å søke om tillatelse til Legemiddelverket først, forklarer Madsen og fortsetter:

– Deretter innførte vi rasjonering, som medfører at apotekene maksimalt kan utlevere én måneds forbruk av RoActemra, og at grossistene skal sørge for å ikke levere mer RoActemra til apotekene enn det som tilsvarer normalsalg.Slik kan corona-vinteren bliVolume 90%UVISST: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad svarer på hvordan han vurderer risiko for spredning av influensa og RS-virus utover vinteren. Video: Dagbladet TV

Konsekvenser

Dersom mangelsituasjonen fører til stopp i behandling med RoActemra, kan det føre til økt sykdomsaktivitet og forverrede symptomer.

– Mangel på dette legemiddelet vil gi de samme konsekvensene i alle land. Det vil kunne gå utover de pasientene som bruker RoActemra til behandling mot sin tilstand, sier Madsen.

– Også tidligere har vi innført rasjonering, for eksempel på hydroksyklorokin, for å unngå å gå tom. Vi har hatt hjemmel til å innføre rasjonering på denne måten siden pandemien begynte, men det har heldigvis vært veldig få situasjoner hvor det har vært nødvendig. Rasjonering er et viktig verktøy for legemiddelmyndighetene for å unngå at dem som bruker et legemiddel, eller har behov for det, plutselig ikke har tilgang på det.- Det er faen meg nok!Volume 90%VALGBODEN: Helseminister Bent Høie svarer på kritikken hos Dagbladets valgbod. PROGRAMLEDER: Steinar Solås Suvatne. VIDEO: Dagbladet TV.

Tidligere mangel

Det er legemiddelselskapet Roche som produserer RoActemra. De opplyser til Dagbladet at de jobber fortløpende med å øke produksjonen ved å samarbeide med eksterne partnere. I tillegg sier de at de sørger for jevn distribusjon for å unngå at land mangler legemiddelet over lengre tid.

– Roche har orientert helsepersonell om forsyningsmangelen, som skyldes en betydelig økning i etterspørselen av RoActemra globalt i forbindelse med covid-19-pandemien. Vi har gjort rede for alternative behandlingsmåter for pasienter som risikerer oppbluss av sykdommen, dersom det blir midlertidig mangel på subkutan og/eller intravenøs RoActemra, sier Christian Bindesbøll ved Roche til Dagbladet.

I september 2020 omtalte Dagbladet en daværende mangel på en variant av legemiddelet deksametason, som brukes til behandling av alvorlig syke covid-19-pasienter.

Den gang sa Madsen at den daværende mangelsituasjonen muligens kunne knyttes til økningen i antall tilfeller av covid-19-syke på tidspunktet. Seinere ble forsyningssituasjonen normalisert, og Legemiddelverket avsluttet rasjoneringen på deksametason i januar 2021.Piller mot covid-19 testes i NorgeSTATUS VAKSINASJONFULL OVERSIKT3 979 353 (74.1%)i Norge har fått dose nr 13 473 336 (64.71%)i Norge er fullvaksinert

Legg igjen en kommentar