Kongen og MAKTEN! Stortinget fungerer som leiesoldater!

 hva trur du vi har en konge for da? Til pynt? Syns du han er såå fin at det er noe å ha til pynt?Her er kopiert fra Robert Hansen.Kongen er Regjeringssjef.Fordi Grunnloven sier at Kongen arver regjeringsmakten.Regjeringen er kongens private Regjering.For Grunnloven sier at “Kongen velger selv sitt råd”.Dette rådet er kongens råd og IKKE folkets råd.Du kjenner jo til Kongen i “Stats-Råd”.Det er dette rådet Kongen velger.Dette rådet presenteres utad som – REGJERINGEN.Da forstår du at Regjeringen IKKE UTGÅR fra Stortinget, slik de vil ha oss til å tro.Og-, når en regjering ikke er folkevalgt hva er den da?Da er den en PRIVAT Regjering.Kongens PRIVATE Regjering.Den Konglige Norske Regjering.Erna Solberg er bare kongens løpejente.Hun er kongens STATTHOLDER som det het tidligere, og som i ettertid er omdøpt til STATSMINISTER.ALL MAKT i dette landet ligger i kongens hender.Stortinget har INGEN MAKT.Kongen driver Norge som sin egen private bedrift.Det er derfor alle milliardene som sendes ut av landet ikke blir Stortingsbehandlet.Det forteller oss at Stortinget IKKE HAR NOEN MAKT.STORTINGSVALG er derfor – EN NASJONAL SVINDEL.Det som her er skrevet bør alle dine venner og venners venner bli informert om. Det kalles for folkeopplysning.Så vær en aktiv folkeopplyser.Robert Aasen og jeg er de første her i landet som har fortalt det norske folk denne sannheten bak 1814 Grunnloven og det vanvittige politiske systemet vi er slaver under.Ikke en eneste jusprofessor, jurist, advokat, statsviter eller andre har sagt et ord om denne svindelen.DETTE MÅ UT TIL HELE DET NORSKE FOLK.

Legg igjen en kommentar