Nakstad om corona-høsten: Deler den fjerde smittebølgen i to faser. Du er gjennomskuet forlengst Nakstad! Stor takk til de hjernevaskete idiotene!

GÅR OPP: Smitten går nå opp mange steder. Her sekvenseres coronaprøver på Ullevål sykehus i Oslo. Foto: Heiko Junge, NTB

Antall smittetilfeller øker flere steder i landet. – Vi er definitivt inne i en fjerde smittebølge, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Av VILDE ELGAAEN

 og KRISTIAN HAVNES KLEMETZENPublisert:Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Smitten stiger igjen i Norge, og det er nå stigende smittetrend i 71 kommuner.

Torsdag ble det satt ny smitterekord med 1294 registrerte tilfeller på et døgn. Det er 139 flere enn den forrige rekorden fra mars i år.

Forrige uke økte antall meldte smittetilfeller med 20 prosent fra uken før, skriver FHI i sin ukesrapport onsdag.

– Vi er definitivt inne i en fjerde smittebølge, men det betyr ikke nødvendigvis at vi må gjennom en ny bølge med mange sykehusinnleggelser hvis vi gjør de riktige grepene nå og følger de smittevernrådene som gjelder i noen uker til, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet.Nakstad: – De neste seks ukene vil være krevendeVolume 90% 

– Viktig å unngå en stor smittebølge

Han deler den fjerde smittebølgen inn i to faser:

– I den første fasen de neste seks ukene er det viktig å unngå en stor smittebølge, mens vi venter på at alle innbyggere som kommer til å bli tilbudt vaksine faktisk rekker å få vaksinen. Vaksineringen vil hindre mange sykdomstilfeller og innleggelser, og den vil trekke R-tallet ytterligere ned slik at smittespredning hindres.

FHI måler R-tallet til 1,1. Tallet sier noe om hvor mange personer én smittet person smitter videre.

Bakgrunn: Tror ny smitterekord er rett rundt hjørnet

– Den neste fasen er månedene etter at vaksinasjonsprogrammet er gjennomført. Da vil mange kunne leve mer normalt, men vi må ha beredskap for å fange opp nye virusmutasjoner og målrette innsatsen der hvor smittespredningen får størst konsekvenser, for eksempel om mange uvaksinerte rammes samtidig og trenger behandling, sier Nakstad.

– Vi vet heller ikke hvor langt ned i alder det vil bli gitt tilbud om vaksine eller hvor sterk befolkningsimmuniteten vil være etter at vaksineringen er gjennomført. Derfor er det usikkert hvor mye smittespredning vi faktisk vil få på det tidspunktet og hvor mange som faktisk vil bli smittet.LES OGSÅKommuner sliter med kapasiteten: – Nå er vi i en krevende fase

Øker mest blant de unge

«Forekomsten av nye smittede øker primært i de yngre aldersgruppene», skriver FHI i sin rapport onsdag.

– Nå er det veldig mange unge mennesker i 20-årene, og ikke minst ungdommer, og ganske mange barn som tester positivt. Det er de uvaksinerte, og en del med én dose vaksine som ser ut til å bli smittet i Norge, sier Espen Nakstad.

70 prosent av de innlagte de siste to ukene var uvaksinerte. Seks prosent av de innlagte med coronavirus som hovedårsak den siste måneden har vært under 18 år gamle.

– Hvordan kommer den yngre delen av befolkningen til å merke den fjerde smittebølgen?

– Flere enn tidligere kommer til å bli smittet, men de fleste vil få milde symptomer og trolig være tilbake på skolen igjen etter en ukes tid.

STIGER LITT: Antall sykehusinnleggelser er svakt stigende. Foto: Jil Yngland, NTB

Økningen i forrige uke er størst blant dem mellom 6 og 12 år, med 39 prosent. For dem mellom 13 og 19 år er økningen på 23 prosent fra uken før.

«Selv om det nå er en økning i antall meldte tilfeller, og delta-varianten dominerer i landet, regner vi det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger og at sykehusenes kapasitet trues», skriver FHI.https://www.vg.no/spesial/corona/embeds/norway/age-confirmed/?initialWidth=690&childId=spesial-2020-corona-norway-age-confirmed&parentTitle=Nakstad%20om%20corona-h%C3%B8sten%3A%20Deler%20den%20fjerde%20smitteb%C3%B8lgen%20i%20to%20faser%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2Fa7v2w4%2Fnakstad-om-corona-hoesten-deler-den-fjerde-smitteboelgen-i-to-faser%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row7_pos1

Antall innlagte stiger sakte

Også antall innleggelser stiger, men bare litt.

«Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling er fortsatt lav, men svakt økende», står det i rapporten.

«Dette skyldes sannsynligvis at vaksinasjon beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, men ikke fullt så godt mot smitte.»

Onsdag er det registrert 56 coronapasienter ved norske sykehus, som er en økning fra 44 innlagte i forrige uke.

– Vi vil nok komme over i et tresifret antall innleggelser ganske snart hvis smittespredningen fortsetter som nå de neste ukene, men samtidig vil veldig mange bli beskyttet av vaksine de neste ukene. Derfor er det nesten umulig å beregne dette nøyaktig. Vi må rett og slett følge nøye med på utviklingen fra dag til dag de neste ukene, sier Nakstad.https://www.vg.no/spesial/corona/embeds/norway/hospitalized-timeseries/?interventions=false&notes=false&title=true&initialWidth=690&childId=spesial-2020-corona-norway-hospitalized-timeseries&parentTitle=Nakstad%20om%20corona-h%C3%B8sten%3A%20Deler%20den%20fjerde%20smitteb%C3%B8lgen%20i%20to%20faser%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2Fa7v2w4%2Fnakstad-om-corona-hoesten-deler-den-fjerde-smitteboelgen-i-to-faser%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row7_pos1

– Blir det nødvendig med nye nasjonale tiltak? Eventuelt inngripende lokale tiltak?

– Det er primært lokale tiltak som vil ha effekt nå, dersom de målrettes mot de befolkningsgruppene som sprer mye smitte. Typisk vil det kunne være intensivert testing og oppfølging av skoleelever og studenter, sier Nakstad.Publisert:Publisert: 26.08.21 kl. 05:27Oppdatert: 26.08.21 kl. 08:14

  • Kopier lenke
  • Del på Facebook
  • Del med e-post

Legg igjen en kommentar