AR6 Klimaendringer 2021: Det naturvitenskapelige grunnlaget

Arbeidsgruppens bidrag til den sjette vurderingsrapporten tar for seg den mest oppdaterte fysiske forståelsen av klimasystemet og klimaendringene, samler de siste fremskrittene innen klimavitenskap og kombinerer flere bevislinjer fra paleoklima, observasjoner, prosessforståelse , og globale og regionale klimasimuleringer.

Ansvarsfraskrivelse: Sammendraget for policy-beslutningstakere (SPM) er den godkjente versjonen fra 14. sesjon i arbeidsgruppe I og 54. sesjon i det mellomstatlige panelet om klimaendringer og er fortsatt gjenstand for endelig kopieredigering og layout.

Det tekniske sammendraget (TS), hele rapportkapitlene, vedleggene og tilleggsmaterialene er de endelige regjeringsdistribusjonsversjonene, og er gjenstand for revisjoner etter godkjenning av SPM, rettelser, kopieredigering og layout. Selv om disse dokumentene fremdeles inneholder notatet fra den endelige regjeringsdistribusjonen “Do not Cite, Quote or Distribute”, kan de publiseres fritt med forbehold om ansvarsfraskrivelsen ovenfor, ettersom rapporten nå er godkjent og godtatt.SUMMARY FOR POLICYMAKERS (SPM)TEKNISK SAMMENDRAG (TS)FULL RAPPORTERRATAINTERAKTIV ATLASOFTE STILTE SPØRSMÅL (FAQ s )REGIONALE FAKTAARKDATATILGANGOPPSØKENDE MATERIALER

ENDRE av Alisa Singer

Endring av Alisa Singer
“Når vi er vitne til at planeten vår endrer seg rundt oss, ser vi på, lytter, måler … svarer.”
www.environmentalgraphiti.org – 2021 Alisa Singer.
 
IPCC har enerett til “Endring”. Kunstverket kan bare gjengis som en del av omslaget til WGI Summary for Policymakers. Du kan fritt laste ned og kopiere forsiden for personlig, ikke-kommersiell bruk, uten noen rett til å videreselge eller distribuere det, forutsatt at IPCC vil bli anerkjent som kilden til materialet som brukes. For annen bruk kreves tillatelse. For å få tillatelse, vennligst send forespørselen din til IPCC-sekretariatet på ipcc-sec@wmo.int.


Sammendrag for politikere

Summary for Policymakers (SPM) gir et sammendrag på høyt nivå av forståelsen av klimaets nåværende tilstand, inkludert hvordan det endrer seg og rollen som menneskelig innflytelse, og kunnskapstilstanden om mulige klimafremtider, klimainformasjon relevant for regioner og sektorer, og begrenser klimaendringer forårsaket av mennesker. (39 sider)DOWNLOAD SPMLAST NED OVERSKRIFTSERKLÆRINGERLAST NED SITATGÅ TILBAKE TIL TOPPEN


Teknisk sammendrag

Det tekniske sammendraget (TS) er utformet for å bygge bro mellom den omfattende vurderingen av arbeidsgruppens kapitler og sammendraget for politiske beslutningstakere (SPM). Den er først og fremst bygd fra eksekutive sammendrag av de enkelte kapitlene og atlasene og gir en syntese av viktige funn basert på flere bevislinjer. (150 sider)LAST NED TEKNISK SAMMENDRAGLAST NED SITATGÅ TILBAKE TIL TOPPEN


Full rapport

De tretten kapitlene i arbeidsgruppens rapport gir en vurdering av gjeldende bevis på fysisk vitenskap om klimaendringer, kunnskapsevaluering fra observasjoner, reanalyser, paleoklimatarkiver og klimamodelsimuleringer, samt fysiske, kjemiske og biologiske klimaprosesser. (1300 sider?)LAST NED HELE RAPPORTENLAST NED CORRIGENDALAST NED TRICKLE BACKSLAST NED SITAT

Kapitler

Tilleggsmateriale

Vedlegg

GÅ TILBAKE TIL TOPPEN


Errata

IPCC bestemte seg i mai 2011 for å vedta en IPCC -protokoll for å håndtere mulige feil i vurderingsrapporter, synteserapporter, spesialrapporter eller metoderapporter.

Les protokollen her: ipcc_error_protocol_en.pdf

Ved mistanke om feil i en IPCC -rapport, vennligst send en e -post til ipccerrorprotocol@wmo.int som inneholder følgende informasjon:

 • Fullstendig navn
 • Telefon
 • Organisasjon
 • Land
 • Utgivelse
 • Kapittel
 • Side
 • Linje
 • Kommentarer

LAST NED ERRATAGÅ TILBAKE TIL TOPPEN


Interaktiv Atlas

Den nye AR6 Working Group I Interactive Atlas gir mulighet for en fleksibel romlig og tidsmessig analyse av både datadrevet klimaendringsinformasjon og vurderingsfunn i rapporten. Den inneholder to komponenter:

 • Komponenten Regional informasjon gir tilgang til informasjon om klimaendringer (variabler og avledede indekser) fra de viktigste datasettene som brukes i rapporten.
 • Den regionale syntesekomponenten tillater utforskning av viktige syntetiserte vurderinger som bygger på flere bevislinjer på tvers av arbeidsgruppe I -referanseregionene. Denne komponenten støtter SPM og oppdateres for å samsvare med den endelige godkjenningsversjonen (presenteres i slutten av september).

Lenke til det interaktive atlaset: https://interactive-atlas.ipcc.ch/https://player.vimeo.com/video/583366403?title=0&byline=0&portrait=0GÅ TILBAKE TIL TOPPEN


ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål (FAQ) forklarer viktige prosesser og aspekter som er relevante for hele rapporten for et bredt publikum og hjelper til med å tolke rapporten. De er relatert til kapitlet de er tildelt, men kan være relevante for flere kapitler. (34 vanlige spørsmål)LAST NED VANLIGE SPØRSMÅLGÅ TILBAKE TIL TOPPEN


Regionale faktaark

Regionale faktaark er et oppsøkende produkt som kan spores fullt ut til kapitlene, det tekniske sammendraget og det interaktive atlaset. De utgjør et inngangspunkt for regionalisert informasjon i AR6 Working Group I -rapporten. (11 faktaark)

Last ned regionale faktaark


Datatilgang

Data for SPM -tall er tilgjengelig fra følgende weblink:
CEDA Catalog

Klikk på ‘Datasett’ under Relaterte poster for å se katalogpostene for hver SPM -figur og få tilgang til de tilsvarende dataene. Det abstrakte feltet i disse katalogpostene inneholder detaljert informasjon om dataene, inkludert hvordan de skal siteres. Dataene blir gjort tilgjengelig under en Creative Commons Attribution 4.0 International License ( http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ).GÅ TILBAKE TIL TOPPEN


Oppsøkende materialer

Bruk koblingene nedenfor for å få tilgang til lysbildene som ble presentert på pressemøtet 9. august 2021 og et lysbildedekk som inneholder overskriftserklæringer og tall fra sammendraget for politikkmakere.

IPCC Pressemelding om arbeidsgruppe I Bidrag til den sjette vurderingsrapporten.

Legg igjen en kommentar