Observed: nanosheets of graphene oxide particles in rainwater.


Graphene nanosheets found in rainwater
av Jolie Diane

July 32, 2021 | La Quinta Columna | 

KANSKJE FOLK OGSÅ HER I NORGE SKULLE BEGYNNE Å TA PRØVER AV DRIKKEVANNET? dET ER EN SAK FOR KOMMUNEN. dE FORPLIKTER SEG Å TA PRØVER OG DET PÅ FOLKS OPPFORDRING UTEN AT DET SKAL KOSTE FOLK NOE. MAN KAN DA FORLANGE AT PRØVEN ANALYSERES HOS ANDRE ENN KOMMUNEN OG MAN HAR KRAV PÅ DOKUMENTASJONEN. DET MENER JEG STÅR I KOMMUNELOVEN!

Legg igjen en kommentar