Dette er Bestemors analyse: Kopiert!

Det jeg skal si nå kommer kanskje til å sjokkere deg: Basert på hundrevis av timer med research på leting etter en forklaring på Covid-19 og alt som har hendt omkring det, er jeg kommet fram til det eneste svaret jeg anser som det logiske: En mann, og en mann alene står bak. Hans navn er Anthony Fauci. La meg gå igjennom hvordan jeg kom til den konklusjonen: Robert Kennedy Jr. har dokumentert at praktisk talt alle virologer i verden står på Faucis lønningsliste one way or the other. Den minste lille kritikk av Faucis arbeid fører til at de ikke bare mister inntekten sin, men Fauci sørger også for at de mister lege og forskningslisenser og aldri mer kan praktisere yrket sitt. Motsatt, de som er lydige, belønnes rikelig med amerikanske skattepenger. NIH, (National institute of health) som Fauci har vært leder for i mange tiår, har et budsjett på 50 milliarder kroner. Pengene brukes til forskning over hele verden, og især på virologi, som er Faucis foretrukne felt. Tilbake på åttitallet hadde han grandiose forestillinger om at han skulle redde verden fra HIV viruset. Ikke bare brukte han eksperimentell medisin på tusenvis av aidssyke som tok livet av majoriteten av dem. Han eksperimenterte også på barn som var smittet. De var alle fosterbarn, for ingen foreldre ville overlate barna sine i Faucis makt, så Fauci gikk til myndighetene og fikk tillatelse til å bruke barn de hadde omsorgen for. 25 av dem døde, og mange flere ble kvestet for livet. Fauci mislyktes med sine grandiose planer, så han la en ny plan. Denne gangen skulle han redde verden fra de tallrike Coronavirusene. Mange husker sikkert fugleinfluensa og svineinfluensa på nittitallet. Mange husker kanskje også vaksinene som viste seg å være livsfarlige og ble stanset etter kort tid. Alt var Faucis verk, også denne gangen. Men han ga ikke opp. For å utvikle en effektiv vaksine mot Coronavirusene satte han i gang et prosjekt kalt “gain of function”, i 2002. “Gain of function” er en eksperimentell prosess der forskerne henter ut Coronavirus fra flaggermus, injiserer dem med spike protein i laboratorium, og på den måten sørger for at de muterer slik at de kan smitte mennesker. Som kjent muterte fugleinfluensa og ble smittsomme for mennesker. Det samme gjorde svineinfluensa. Fauci var derfor av den oppfatning at det samme ville skje med fremtidige Coronavirus. Derfor ville han fremskynde prosessen i laboratorium slik at han kunne utvikle og ha vaksine klar når det skjedde. Fauci ville dermed redde verden. Problemet var bare at forskningslaboratorier i vesten reserverte seg mot denne livsfarlige eksperimenteringen. Unntaket var det kinesiske kommunistregimet. De så en mulighet til å få tidenes biologiske våpen. Fauci hadde ingen reservasjoner. Han brukte amerikanske skattepenger til å bygge Wuhanlaboratoriet og satte i gang. Obama ble informert og forbød videre eksperimentering i 2014. Dødelig fornærmede Fauci satt på gjerdet og ventet på en ny administrasjon i Det Hvite Hus. Da det skjedde 20.Januar i 2017, satte han i gang igjen eksperimentene 21. Januar 2017, bak Trump-administrasjonens rygg. Covid 19 kommer fra virus opprinnelig fra flaggermus, og er et flaggermus- virus som ved hjelp av “gain of function” er gjort smittsomme for mennesker. De eneste flaggermusene som fantes i hele Hubeiprovinsen, befant seg innenfor veggene i Wuhanlaboratoriet, brakt dit av forskere som hadde hentet dem dit på ordre fra Fauci med den hensikt å frembringe mutasjoner som igjen skulle brukes til å utvikle vaksine mot Coronavirus, som Fauci skulle ta æren for. Sikkerheten i Wuhanlaboratoriet var under enhver kritikk, hvilket flere lands myndigheter hadde advart mot i tallrike rapporter. Deriblant Franske og Engelske myndigheter. Høsten 2019 skjedde det de hadde fryktet. Viruset lekket fra laboratoriet. Ansatte som varslet “forsvant”, eller døde på mystisk vis, en etter en. Kun en greide å flykte til vesten. Dr. Li Meng Yan. Hun lever nå under beskyttelse i USA. Så hvordan gikk det til at både Trump og alle vestens ledere lot seg lure av Fauci? Hvordan gikk det til at de ga han all makt til å bestemme når det skulle være lockdown, når vi skulle bære masker, når vi ikke skulle bære masker? Hvordan havnet Fauci og det kinesiske kommunistregimet inn i din og min stue? En mann som har så til de grandiose forestillinger om seg selv, så sin mulighet til å utøve allmakt. Noe han har drømt om hele livet. Hele den vestlige verdens regjeringer trodde på han når han sa at viruset muterer til mer dødelige virus osv. Den vestlige verdens regjeringer hadde etterretning om “gain of function” og eksperimentene som pågikk i Wuhanlaboratoriet. Virologer som står på Faucis lønningsliste og vet at dette bare er enda et Coronavirus, tier av årsakene jeg har nevnt. Kun virologer og eksperter som er uavhengige, sier sannheten. Og blir sablet ned. For inn på banen er kommet Big Pharma og big money. Den norske regjeringen er faktisk en av de største aksjonærene i vaksinesirkuset som tar livet av titusenvis av mennesker, og skader mange flere verden over. Fauci står også i spissen for å undertrykke medisiner som hjelper mot Covid. Jeg har egentlig ikke mer å si. Kanskje bare at jeg faktisk er skuffet over at Trump ikke gjennomskuet Fauci og gjorde mer for å stanse dette vanviddet vi har vært utsatt for i et og et halvt år. Han har kanskje sine grunner. Kanskje ville ingen ha trodd ham. Ikke en gang vi som er våkne og bearbeider informasjonen som finnes, takket være internett. Og imens har det kinesiske kommunistregimet benyttet anledningen til å utføre tidenes cyberangrep mot USA, stjålet valget og innsatt sine Quislinger. De gode nyhetene er at verden våkner. Massene reiser seg mot ondskapen, og sannheten vil vinne.

Legg igjen en kommentar