ET BESTILLINGSVERK FRA REGJERINGEN:

Utvalg vil ha flere strømkabler til Europa

Klimaomstillingsutvalget vil bygge ut mer fornybar energi i Norge for å sikre nok kraft til det grønne skiftet, og bygge flere utenlandskabler for å øke eksportinntektene.

Illustrasjonsbilde fra leggingen av Skagerrak 4-strømkabelen mellom Norge og Danmark.

Klimaomstillingsutvalget ble utnevnt i desember av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse.

Torsdag leverte de sin rapport, hvor de blant annet tar til orde for å dele ut færre lisenser til oljevirksomheten.LES OGSÅUtvalg ledet av to tidligere statsråder: Vil stramme inn norsk oljepolitikk

Det bredt sammensatte utvalget av politikere, økonomer og forskere kommer med enda flere råd som er egnet til å skape debatt.

 • De mener at Norge bør bygge flere utenlandskabler
 • I tillegg ønsker de økt utbygging av fornybar energi i Norge

Utvalget mener kablene er nødvendige for å øke energisikkerheten, øke eksportinntektene og gi trygghet til investorer om at Norge er tett integrert i det europeiske strømmarkedet.

Det strider med synet til flere politiske partier, industriaktører som Norsk Hydro og deler av fagbevegelsen. De frykter at kabler gir høyere strømpriser og skader konkurranseevnen.

Den planlagte strømkabelen Northconnect er satt på pause inntil det er høstet erfaringer med de nye kablene til Tyskland og Storbritannia.

Kristin Halvorsen har vært med på å lede Klimaomstillingsutvalget.Kjetil Malkenes Hovland, E24

Mener Norge trenger mer strøm

«Norge bør legge til rette for en miljømessig og samfunnsmessig bærekraftig økning i produksjonen av fornybar energi», skriver Klimaomstillingsutvalget.

Det skal styrke grønn, eksportrettet industri, lokke kraftkrevende industri til Norge og bidra til Europas behov for energi med lave utslipp, sier de.

I og med at det er begrenset mulighet for nye, store vannkraftprosjekter i Norge, vil dette i hovedsak bety mer vindkraft. Landbaserte vindprosjekter har møtt mye motstand i det siste, blant annet fra organisasjonen Motvind.

Medlemmene i Klimaomstillingsutvalget:

 • Kristin Halvorsen, direktør for Cicero Senter for klimaforskning (utvalgsleder)
 • Vidar Helgesen, spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet (utvalgsleder)
 • Hilde C. Bjørnland, professor i samfunnsøkonomi og prorektor ved BI
 • Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi og instituttleder ved UiO
 • Linda Nøstbakken, forskningsdirektør ved SSB og professor-II ved NHH
 • Diderik Lund, professor emeritus i samfunnsøkonomi ved UiO
 • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
 • Geir-Inge Lunde, prosjektleder og medstifter av Initiativ Vest – En tankesmie for Vestlandet
 • Terje Osmundsen, administrerende direktør i Empower New Energy
 • Siren Sundland, konserndirektør i Sparebanken Vest
 • Harald Schjelderup, konsernsjef i BOB og tidligere byrådsleder i Bergen
 • Stefan Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre
 • Ada Johanna Arnstad, fylkestingsrepresentant i Trøndelag for Senterpartiet
 • Alfred Bjørlo, ordfører i Stad kommune for Venstre
 • Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

VIS MERLES OGSÅAlternativene til vindkraft: Dette kan det koste

Vil knytte Norge tettere til Europa

Tidligere Høyrestatsråd Vidar Helgesen har ledet Klimaomstillingsutvalget sammen med Cicero-sjef og tidligere SV-finansminister Kristin Halvorsen.

– Vi legger ikke skjul på at vi trenger kraft til industriell utvikling i Norge, og bør bygge ut mer fornybar kraft også til det, sier Helgesen til E24.

Han mener at det å være godt integrert med det europeiske kraftmarkedet vil være et konkurransefortrinn for Norge, og kan hjelpe til med å trekke investeringer til Norge.

– Hvis du sitter i California og skal etablere et datasenter, så er det mye som taler for Norge – god krafttilgang, politisk stabilitet og gode rammebetingelser. Men hvis det er tvil om vi er godt integrert med det europeiske kraftmarkedet, vil det telle på den negative siden, sier han.

– Jeg ser på utenlandskabler og integrasjon med Europa i kraftsammenheng som en veldig viktig faktor for å trekke grønne investeringer til Norge, legger Helgesen til.

Utvalgsmedlem Ada Johanna Arnstad (Sp) tar dissens om kraftkabler. Hun er bekymret for høyere kraftpriser og industriens konkurranseevne og ønsker å vente med nye kabler.LES OGSÅFrykter stans i vindkraften til 2028: Slik kan staten sukre pillen

Vil ha mer fornybar kraft

Klimaomstillingsutvalget mener at det kreves en betydelig omstilling hvis verdens utslipp skal ned mot null i 2050. Norge vil trenge mer kraft for å nå klimamålene, påpeker Kristin Halvorsen.

– Vi er veldig tydelige på at vi ønsker oss mer fornybar kraft produsert i Norge, sier Halvorsen til E24.

– Vi mener at fordi vi har så verdifull fornybar vannkraft, så kan vi komme i den situasjon at vi eksporterer kraft når prisene er høye og importerer kraft når prisene er lave. Og samtidig trenger vi mer kraft selv for å klare de ambisjonene vi har på elektrifisering, sier Halvorsen.

Hun understreker at utvalget også foreslår et naturressursregnskap, og vil sikre at vindkraft på land gir lokalsamfunnene noe tilbake, tar hensyn til biomangfold og har god lokal forankring.LES OGSÅBru vil ikke vurdere klimarisiko i oljen: – Det er aktørene i næringen som har mest kunnskap

– Krever tydelig politisk lederskap

Halvorsen mener det må tydelig ledelse til for at Norge skal klare å ta alle grepene som trengs for å gjennomføre klimaomstillingen.

– Det krever et veldig tydelig politisk lederskap. Dette er ikke noe vi kan surre litt rundt og ha som ett av 48 kulepunkter. Det er en overordnet omstilling for hele norsk økonomi, så de politiske signalene må være veldig tydelige, sier hun.

– Det er en kjempejobb vi skal gjennom. Det må skje et taktskifte i klimaomstillingen, legger hun til.

Vidar Helgesen er enig med Halvorsen om hva som trengs for å sikre forståelse i befolkningen for det store skiftet Norge skal gjennom.

– En tydeligere og klarere politisk retning, sier han.LES OGSÅIEA fornøyd med norsk CO₂-rensing: – Norge viste lederskap

– Krevende debatt

Et annet medlem i utvalget er stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H). Også han støtter flere utenlandskabler og mer norskprodusert fornybar energi.

– Dette med kabler er en krevende debatt. Men hvis vi skal bli en mindre oljeavhengig nasjon, så må vi videreutvikle næringer der vi har et fortrinn, som for eksempel innen fornybar energi, sier Heggelund til E24.

– Det er bra for norsk økonomi og norske arbeidsplasser. Norge sitter med cirka halvparten av Europas regulerbare energi gjennom vannkraften. Det er et enormt fortrinn som gjør kraftutveksling også økonomisk fornuftig for Norge, sier han.

Han understreker at debatten om vindkraft og kraftkabler er komplisert, og uttrykker forståelse for motstanden mot naturinngrep.

– En del av vindkraftdebatten handler om at folk er glade i naturen sin og er redde for å miste den. Det er ikke rart at folk reagerer på det. Derfor skal vi behandle regjeringens vindkraftmelding i høst for å rydde opp i konsesjonssystemet. Regjeringen foreslår en historisk innstramming i dette regelverket, sier han.LES PÅ E24+Snart går Eldar videre alene, uten EquinorPublisert:Publisert: 25. september 2020 17:18

Legg igjen en kommentar