DU SKJØNNER AT DU HAR VALGT FEIL POLITIKERE NÅR…….du vet at Norge har spyttet i flere hundre millioner i “bistand” til Kina, mens Ungarn ifølge sittende regjering ikke er bra nok.

Kan være et bilde av 5 personer, folk som står og tekst som sier 'OREG NORCE MAE MAKE CHINA GREAT AGAIN'

…du vet at Norge har spyttet i flere hundre millioner i “bistand” til Kina, mens Ungarn ifølge sittende regjering ikke er bra nok. Norge, Island og Liechtenstein ble ikke enige med Ungarn om forvaltningen av EØS-midler til sivilsamfunnet. Dermed går landet glipp av 2,3 milliarder kroner. Mangelen på enighet gjør at ingen programmer i Ungarn blir finansiert av EØS-midler i perioden som startet i 2014 og avsluttes i år, opplyser Utenriksdepartementet. Norge står for 95 prosent av EØS-midlene, som skal bidra til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa.– Det er et ufravikelig krav at fondet for sivilt samfunn skal forvaltes uavhengig av myndighetene. Dette har Ungarn akseptert, men de har ikke kunnet godta at den best kvalifiserte fondsoperatøren skal få oppdraget, sier Ine Eriksen Søreide om hvorfor partene ikke ble enige. Så hvis dette dreier seg om en “fondsoperatør” Ungarn ikke liker (George Soros for eksempel?), men Norge liker – da skal ikke Ungarn få pengene. LEGGER SEG LANGFLATE FOR EU Forhandlingene om bruken av de rundt 2,3 milliarder kronene som var satt av til Ungarn, har pågått siden 2016. Nå blir det altså ikke noe av de planlagte programmene. Over 100 millioner skulle gått til sivilsamfunnet for å styrke dette, støtte sårbare grupper og bidra til aktivt medborgerskap. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro – rundt 30 milliarder kroner i perioden 2014–2021 – og er fordelt på 15 mottakerland. I tillegg til Norge bidrar Island og Liechtenstein, som også er en del av EØS-avtalen med EU. Det kan se ut til at Norge her, i likhet med EU, dilter etter Merkel & co for å straffe Ungarn for ikke å ville ta inn migranter og påståtte flyktninger over en lav sko, og samtidig snakke med “innestemme” overfor Kina. Norge fikk kappet alle bånd til Kina, da man i Nobelkomiteen i 2010 valgte den kinesiske menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo som fredsprisvinner. For å lappe på forholdet til Kina – som er “hele verdens fabrikk” og stor mottaker av norsk laks – kom regjeringen Erna fram til at man kunne smiske seg til salg av laks og andre handelsordninger ved å gi “bistand til Kina”. En diger delegasjon ble sendt fra Norge med politikere og næringslivsledere til Kina. Slike norske delegasjoner, med flere enn 200 personer i troppen, har vært sendt til Kina også senere. Norge har i perioden mellom 2013 og 2018 bidratt med 607 millioner kroner i bistand til Kina. Tallene for 2019 og 2020 er for meg ikke kjent. Ifølge Amnesty International bedriver kinesiske myndigheter med systematisk brudd på menneskerettighetene. Amnesty viser til at stormakten henretter flest folk i verden, bedriver overvåking og sensur av befolkningen, omfattende forfølgelse av advokater, menneskerettsforkjempere og folk som krever bedre arbeidsrettigheter, samt diskriminering og forfølgelse av minoriteter – deriblant mange av landets uigurske minoriteter som holdes fengslet i såkalte interneringsleirer. Godt valg!

Legg igjen en kommentar