Spraying arabere i Norskehavet. Gift Østersjøen bunkre gift Linkjøping kl. 10.05 23.07 2021

Dette kartet viser stopp( den prikkede linjen og start spraying(med piler) Som man ser så starter sprayingen i Norskehavet rett utenfor Tromsø. Flyene er fra Qatar.

Det andre kartet viser et fly jeg kaller giftfly som har gått opp fra Linkøping i Sverige der EVERGREEN har sine kjemikalier bunkret ved flyplassen. Disse flyene er innleide VIP-fly der setene er erstattet med tanker/beholdere alt ettersom hvilken mix de skal spraye. Disse flyen tåler å gå i høyder 12-14.00m.

Legg igjen en kommentar