Øystein Mæland–psykiateren fra AUF i politiuniform i statens dødelige terrorangrep på eget folk i 2011

Politidirektør Øystein Mæland beklager at Breivik ikke ble tatt tidligere - VGTV

Mye av hemmeligheten med massemorderen Josef Stalins suksess, forteller den britiske historikeren Robert Conquest i boken “Den Store Terror,” var at han handlet utenom forutsetningen for normale menneskers tenkesett for hva som fysisk og moralsk var mulig å kunne gjøre. Slik sett er den norske statens terrorangrep på eget folk sommeren 2011 helt i tråd med kommunismens verste tradisjoner og fremgangsmåter. Det utenkelige blir gjort selv om det er utenkelig for ethvert normalt menneske. I mai 2011 ble juristen Ingelin Killengreen bedt om å gå av før tiden som politidirektør i Norge, og inn i stillingen som øverste leder for politiet kom en nær kamerat av statsminister Jens Stoltenberg fra tiden i AUF.Dette skiftet av toppsjef i politiet var et helt nødvendig skritt for å kamuflere hva som egentlig skulle skje i Oslo og på Utøya i en klassisk falsk flaggoperasjon to måneder senere, da 77 mennesker ble drept og enda flere ble skadet.Øystein Mæland er utdannet psykiater. Han hadde ingen politifaglig eller juridisk utdannelse. Likevel dro han på seg politiuniformen med mest gull på skuldrene for å medvirke til terroranslaget mot det norske folk for ti år siden. Den eneste tilknytningen til politi og lov og rett for øvrig som Mæland hadde, var en fortid som statssekretær i Justisdepartementet. Dette var en politisk stilling som ikke krevde en spesiell faglig utdannelse. Jeg har også en bakgrunn fra en høy politisk stilling i statens makt- og sikkerhetssystem, nemlig som politisk rådgiver og medlem av ledelsen i Forsvarsdepartementet sammen med Johan Jørgen Holst og Arne Karstad i 1980-årene. Det ville ha vært helt utenkelig at jeg av den grunn mente meg kvalifisert til å ta på meg en generaluniform med mest stjerner på og agere forsvarssjef. Om jeg så hadde gjort, er jeg temmelig sikker på at ingen offiserer ville akseptert en eneste ordre fra meg. Til det hadde noe slikt vært altfor vanvittig. At noe tilsvarende er blitt godtatt av politiets andre ledere og mannskap for øvrig, og med de fatale konsekvenser som det fikk sommeren 2011, forteller om en kultur i denne delen av statens sikkerhetssystemer som det må være mye galt med. I det hele tatt må mye gjøres for å rette opp det norske folks tillit til lov og rett, samt forsvar og sikkerhet – etter hva staten har gjort mot eget folk i Norge siden 22. juli 2011.

https://www.vgtv.no/video/50548/politidirektoer-oeystein-maeland-beklager-at-breivik-ikke-ble-tatt-tidligere?fbclid=IwAR1ycOguggbyY_WFRLqi37-YWpz6b-fdiY44HUInnWGqvbP0o9luRJRaY9Q

Legg igjen en kommentar