De kriminelle gir seg IKKE!

Høring – forslag om å forlenge varigheten av straffegjennomføringsloven kapittel 3 A (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennefarlig smittsom sykdom). BLIR DETTE GODKJENT ER LØPET KJØRT!!!

Høring | Dato: 16.07.2021

Straffegjennomføringsloven kapittel 3 A inneholder særskilte regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom som smitter lett. Reglene er tidsbegrenset til 1. desember 2021. Høringen gjelder forslag om å forlenge varigheten til 1. juli 2022. Det bes også om synspunkter på om reglene bør gjøres permanente.

Status: På høring

Høringsfrist: 18.10.2021.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Horing_-_forlenge_varigheten_av_straffegjennomforingsloven_kapittel_3_A/id2866367/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20210717

Legg igjen en kommentar