FOR NORGES BEFOLKNING SER IKKE FREMTIDEN LYS UT!

For oss som følger med på HVA som skjer ute i den store verden så går Agendaen sin gang. Og skule det ha seg at du IKKE tror at det som skjer av djevelskap i diverse land som USA, Canada, New Zealand og UK IKKE kommer til Norge…ja da er du/dere komplett hjernevaska.

Erena Solberg er en del av et etablissement styrt av FN bla for å gjennomføre en reduksjon av mennesker i verden for da å innføre NWO. Dette ser man daglig der deres lakeier står frem i media og forteller oss mer eller mindre i detalj hva deres fremdriftsplan er. Man ser nå at Rockefellermafian her i Norge med FHI og Stoltenbera i spissen mer og mer kommer på banen. Nå sist at barn skal “få tilbud” dvs skal tvinges til å ta dødssprøyta..for det ender opp med det. Klarer de å få det til(og det får de til bare barna kommer på skolen igjen). Min påstand blir da at innen sept så er de i gang med å injisere gift i våre barn. OG DET igjen vil si at foreldrene er medskyldig i drap. De barn som har underliggende sykdommer og dårlig immunforsvar ryker først…akkurat hva som skjer med eldre mennesker.

Ut fra hva bla denne justisministeren oa impliserte har fortalt oss så kan dette passet være en nødvendighet for å kjøpe mat, for å i det hele kunne bevege seg hvor man vil. Man kan risikere å bli stoppet / kontrollert av politi/militære når som helst og hvor som helst. Det er nå lagt ut på høring slik at folket skal si sin mening og som vil vise seg at DEN høringen IKKE blir tatt til følge slik som tidligere høringer. Dette gjør de for å renskjule seg selv dersom folket noen gang skulle gjøre opprør.(Noe jeg vil påstå IKKE vil skje….feige som Kari og Ola har blitt). Det norske folk vil over tid og innen 2025 bli utdradert som ett folk. For de som enda ikke har skjønt det så vil det bli et helvete…og DET innen 2 år…er MIN påstand.

Til dere som har skjønt det så regner jeg med at du vet HVA du MÅ gjøre for kanskje kunne overleve 2025.

GOD Bless you ALL!

Legg igjen en kommentar