EØS-midlene: 64 millioner ekstra til sivilt samfunn i Polen…Norge øker støtten til frivillige organisasjoner i Polen. Målet er blant annet å fremme demokratiske verdier, likestilling og sikre rettigheter for sårbare grupper…ja hva synes folket?

Pressemelding | Dato: 09.07.2021

Norge øker støtten til frivillige organisasjoner i Polen. Målet er blant annet å fremme demokratiske verdier, likestilling og sikre rettigheter for sårbare grupper.

– Et mangfoldig og sterkt sivilt samfunn er en forutsetning for et velfungerende demokrati. EØS-midlene utgjør et vesentlig bidrag til dette både i Polen og i de andre mottakerlandene, og det er positivt at en del av de ekstra midlene vi har igjen kan brukes til nettopp dette, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge og Polen har i løpet av våren forhandlet om fordelingen av den gjenstående reserven på 351 millioner kroner. Det er enighet om å øke støtten til sivilt samfunn med over ti prosent. Pengene legges på toppen av de eksisterende programmene for denne sektoren og forvaltes av organisasjoner som er uavhengige av polske myndigheter.

Enigheten innebærer også at det settes av inntil 10,3 millioner kroner til opplæring av polske dommere i regi av Europarådet og Den europeiske menneskerettsdomstolen.

– Vi er bekymret for rettsstatens utvikling i Polen. Jeg har forventninger til at samarbeidet med Europarådet kan øke kunnskapen og kompetansen i domstolene om europeiske standarder for rettsstat og menneskeretter, sier utenriksministeren.

EØS-midlene skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom Norge og Polen innenfor en rekke ulike sektorer. Dette er det lagt stor vekt på ved fordelingen av den øvrige reserven, blant annet ved å prioritere klima-, forsknings- og næringslivssamarbeid.

FAKTABOKS

Det er avsatt reserver på om lag fem prosent av EØS-midlene i nesten alle mottakerland. Polen mottar totalt 8,3 milliarder kroner. Av dette utgjorde re serven 351 millioner kroner (EUR  33,9 millioner) og er fordelt på følgende programmer:

ProgramTildeling fra reserven
(millioner euro)
Totalt
(millioner euro)
Sivilt samfunn – nasjonalt3,233,2
Sivilt samfunn – regionalt3,026,0
JustisInntil 1,059,2
Anvendt forskning3,269,2
Grunnforskning7,551,5
Klima6,0146,0
Grønn næringsutvikling10,095,0

Eurokurs: 10,36

Legg igjen en kommentar