Fant coronavirus i luften fire meter unna smittede: − Forventet ikke det. WTF. Er DET mulig?

https://www.vg.no/spesial/widgets/2020/corona-viruset/toppstripe/?initialWidth=980&childId=integration-enrichment-0

CORONAVIRUSET: En modell av viruset som har herjet verden i halvannet år. Foto: CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION HANDOUT / CDC

Forsvarets forskningsinstitutt fant coronavirus i luftpartikler fire meter unna syke personer i sine undersøkelser.

Av THEA ROSEFPublisert:For mindre enn 2 timer siden

Fant coronavirus i luften fire meter unna smittede: − Forventet ikke det

– Vi forventet ikke det. Vi forventet egentlig ikke å finne så mye, i hvert fall ikke på fire meter, men vi gjorde faktisk det, sier seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Jostein Gohli.

Han har ledet forskningsprosjektet «NorCov2», som har undersøkt hvordan coronaviruset opptrer i miljøet det siste året.

Det var Romerikes Blad som omtalte forskningen først.

Gohli understreker at bare fordi maskinene deres klarte å plukke opp viruset i luften på den avstanden, betyr ikke det at det smitter på fire meters avstand.

Testet luften rundt

I samarbeid med Oslo universitetssykehus og «Koronastudien» undersøkte FFI-forskerne luften rundt smittede personer.

Her fikk de inn 14 personer med påvist coronavirus de kunne teste luften rundt, som hadde milde symptomer.

Det ble tatt prøver av luften på en, to og fire meters avstand for å måle forekomsten av viruset i rommet.

– Da fanget maskinen vår altså opp viruset på fire meters avstand. Arvematerialet beveger seg så langt som det. Det er det eneste vi er sikre på, sier Gohli.

TESTUTSTYR: Her er noe av testoppsettet som ble brukt i forskningen på luften rundt coronasmittede. Foto: Jostein Gohli

Forskerne tok også prøver av luften rundt svært syke pasienter som fikk inhalasjonsbehandling – som lindrer pustebesvær – for å se om behandlingen medførte mer virus rundt pasienten.

– Vi så at antallet små partikler i luften, altså partikler som kan sveve lenge, økte kraftig under behandlingen, samtidig med at vi fant mer virus i luften enn hva vi gjorde før behandlingen, sier Gohli, og legger til:

– Igjen har vi ikke bevist at dette er smittsomt virus, og ikke bare virusets arvemateriale, men denne studien gir en indikasjon på at inhalasjonsbehandling kan være assosiert med økt risiko for helsepersonell.

I denne studien var det 13 pasienter med.

– Men det er mange puslespillbrikker som skal på plass før man kan si noe om hva som er trygg avstand og ikke. Vi har bare formet en av brikkene.

FORSKER: Jostein Gohli er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og har ledet forskningsprosjektet «NorCov2». Foto: Privat

Smitte på overflater på Jernbanetorget

Den viktigste smitteveien for coronaviruset anses å være dråpesmitte. Men flere og flere forskningsrapporter peker på luftsmitte som en viktig smittevei i tillegg til dråpesmitte.

I mai oppdaterte amerikanske CDC sine hjemmesider om hvordan coronaviruset sprer seg mellom personer.

Det øverste punktet deres ble da innånding av luft med små dråper og aerosoler som inneholder smittsomt virus. Aerosoler er partikler som kan holde seg i luften i flere timer.

Også WHO har endret standpunkt om luftsmitte. I dag nevnes aerosoler i begge WHOs hovedforklaringer på hvordan smitten overføres.

I fjor sommer og høst undersøkte også FFI-forskerne overflater på Oslo Lufthavn Gardermoen, T-banen i Oslo og på Jernbanetorget stasjon.

På Jernbanetorget ble det påvist virus på benker, heisknapper og trappetrinn. På T-banen ble det fanget opp på gulv og seter i vognene. Ingen av prøvene fra flyplassen påviste coronavirus på overflatene, men her forklarer Gohli det med at det er store arealer, og at man kun kan slå fast at det ikke var virus akkurat der de testet.

Regn ut i VG-kalkulatoren hvor lett du kan bli smittet, selv om du holder avstand:https://www.vg.no/spesial/2021/smitterisiko/smitterisiko_berikelse.php?initialWidth=1920&childId=spesial-2021-smitterisiko&parentTitle=Fant%20coronavirus%20i%20luften%20fire%20meter%20unna%20smittede%3A%20%E2%80%93%20Forventet%20ikke%20det%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Fi%2FR93RoJ%2Ffant-coronavirus-i-luften-fire-meter-unna-smittede-forventet-ikke-det%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row2_pos1

Legg igjen en kommentar