NÅ MÅ BLOMSTERPIKEN SNART TA SEG EI BOLLE!

STØTTE: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er kompromissløs overfor den ungarske statsministeren. Hun har EU-land og Stortingets støtte i kritikken mot Viktor Orban. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Norges utenriksminister til kraftig angrep på Ungarn: − Det går i feil retning

Ine Eriksen Søreide gir Ungarns statsminister det glatte lag. Viktor Orbans sammenlikning av homofile med pedofile opprører den norske utenriksministeren.

Av HARALD BERG SÆVEREIDPublisert:Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Orbans parti Fidesz la 14. juni fram en lov som innebærer et forbud mot undervisning og offentlig publisitet som omfatter seksuelle minoriteter. Det står også at loven er et «vern mot pedofili».

– Loven er et av de verste eksemplene vi har sett i nyere tid, og et eksempel på at landet fortsetter på veien bort fra rettstaten og demokrati. Her presenterer en statsminister og en regjering en lov som forbinder homofili med pedofili, det er helt vanvittig, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Hun sier hun er bekymret for at det nå går i feil retning i flere land når det gjelder homofiles rettigheter.

– Kjærlighet mellom samme kjønn er straffbart i 69 land, det er også med å skape et klima for hat og fordommer mot homofile og skeive, sier Eriksen Søreide.

HOMOFOB: Ungarns statsminister Viktor Orban er på kant med flere ledere i EU-land. Han har også lenge vært rasende på Norges krav til Ungarn. Foto: John Thys / Pool AFP

Stor avstand

Den ungarske statsministeren Viktor Orban har i flere år hatt et horn i siden til norske myndigheter. De to NATO-landene Ungarn og Norge er dypt uenige om et bidrag på 214,6 millioner euro til Ungarn – EØS-midler som stilles til disposisjon for mottagerlandet, men med klare regler og premisser om hvordan de skal brukes.

– Vi er fortsatt ikke enige med Ungarn om fordelingen av EØS-midlene som Norge, Island og Liechtenstein bidrar med til 15 EU land. De andre 14 landene har akseptert og respekterer vilkårene og reglene som er fastsatt om forvaltningen av midlene til sivilt samfunn, sier utenriksminister Søreide.

Hun sier at uenigheten består i at Ungarn i utgangspunktet ikke deler vurderingen av vilkåret om at en uavhengig fondsoperatør skal stå for fordelingen av EØS-midlene til det ungarske sivilsamfunnet.

– Vi må komme til enighet i løpet veldig kort tid, slik det er nedfelt i avtalen. Norge står hardt på vår veldig tydelige linje. Den har i utgangspunktet betydelig støtte i EU og også i Stortinget, sier Søreide.

STEIL: Zoltan Kovacs kommer med nådeløse karakteristikker av den norske regjeringen: – De prater tull, er hans oppfatning. Foto: Helge Mikalsen

Da VG for to år siden intervjuet Zoltan Kovacs, statsminister Viktor Orbans pressetalsmann, stilte vi ham blant annet dette spørsmålet:

– Norske myndigheter sier at dette er EØS-midler stilt til disposisjon for det ungarske sivilsamfunnet?

– For noe tull. Det er EU-midler som det utelukkende er ungarske myndigheter som skal disponere. Dette er penger dere skal betale for å ha fått tilgang til det ungarske markedet. Norge har gått med på å få de økonomiske fordelene det er å ha inngått en avtale med EU. Disse midlene er prisen Norge skal betale, påsto dr. Zoltan Kovacs.

Fremdeles pågår altså forhandlingen om hvorvidt Ungarn skal få utbetalt EØS-midlene som Norge, Island og Liechtenstein i utgangspunget stiller til disposisjon for det ungarske sivilsamfunnet.

Før den ungarske regjeringen satte seg på bakbeina og ønsket bruke EØS-midlene etter eget forgodtbefinnende, gikk det midler til ulike typer innenfor spekteret av sivilsamfunnet i Ungarn:

Likestilling, barn og ungdom, miljø, velferd, sårbare grupper, demokrati og menneskerettigheter. Også organisasjoner som har vært kritisk innstilte til regjeringens politikk fikk penger fra EØS-midlene.

Dette vil statsminister Viktor Orban ha en slutt på.LES OGSÅViktor Orbán: Anti-kommunisten som ble symbolet for Europas ytre-høyre

– Det er viktig for oss at EØS-midlene faktisk kommer sivilsamfunnet i Ungarn til gode. Det er et utvetydig krav til alle de 15 landene at sivilsamfunnsmidlene forvaltes uavhengig av myndighetene. Det har alle land så langt akseptert og respektert som forutsetning fra giverne. Men vi er altså fortsatt ikke enige med Ungarn, sier den norske utenriksministeren.

HØYREEKSTREME: Romfolket ses på som fiender av det ungarske folket, mener denne gjengen sympatisører av det ekstreme høyrepartiet, Mi Hazank Mozgalom. Foto: Helge Mikalsen

Støtter Norge

Ine Eriksen Søreide ser med stor tilfredshet på at flere stats- og regjeringssjefer i EU-land kommer ut mot Viktor Orban og mot den politikken som føres i Ungarn.

– Det skjer på samme grunnlaget som vi har vår diskusjon med Ungarn, nemlig at dette er i strid med grunnleggende europeiske verdier og grunnleggende menneskerettigheter. Prinsipper som samarbeidet i EU er bygd på.

Det Orban gjør er et klart brudd på det internasjonale standardene og forpliktelsene som også Ungarn har påtatt seg, sier Søreide.

Hun legger til at EU har satt i gang flere prosedyrer mot blant annet Ungarn.

– EU har vedtatt nye såkalte kondisjonalitetsmekanismer, hvor man fra EUs side kan holde tilbake finansiering til land som ikke opptrer i tråd med grunnverdiene i EU. Det inkluderer Ungarn.

Dette med konsensus har lenge vært en utfordring. Nå har man innført mekanismer som gjør at man nødvendigvis ikke lenger trenge konsensus i alle sammenhenger. Slik kan ikke Polen blokkere vedtak mot Ungarn, og motsatt. Det har ofte vært situasjonen, sier utenriksministeren.LES OGSÅUngarn i konflikt med Norge om milliardstøtte: Orban ba Trump om hjelp

Og når det gjelder Norges rolle i den verbale og diplomatiske konflikten med Ungarn, er Ine Eriksen Søreide klokkeklar:

– Vi kommer ikke til å kompromisse. Vi har satt helt klare vilkår. Blir ikke disse innfridd har vi gjort det klart gjennom avtalen som er signert med Ungarn, at da blir det heller ingen utbetaling til Ungarn av noe av EØS-midlene. Dette er en tydelig beskjed fra vår side. Og vi opplever at vi også har full støtte fra Stortinget for den linjen.Publisert:Publisert: 26.06.21 kl. 12:22Oppdatert: 26.06.21 kl. 12:33

  • Kopier lenke
  • Del på Facebook
  • Del med e-post

Legg igjen en kommentar