PRESSEMELDING fra Varslergruppen

javelsierdudetPublisert 02/06 2021, 07:14

PRESSEMELDING 

Fra; «Covid Ad Hoc Varslergruppen». 

Oppdatert 30.5.2021.

Oppdatert; «Klagen til ICC har fått Saksnr 168/21» og er nå inne til vurdering.

NORGE ER NÅ STEVNET INN FOR DEN INTERNASJONALE FORBRYTERDOMSTOLEN.

De som vil være med å ta ut i en Stevning i lokale Tingretter, om denne saken, for å kreve å stoppe det hele, bes sende en mail med navn, kommune og en underskrift scanna evt. fotografert som et vedlegg til

Anders.Brunstad@protonmail.com

Det vil komme et Endelig Utkast til Begjæring om Midlertidig Forføyning mot «Tingretten». Det blir, alt etter som innkommende signaturer, stevnet alt fra 10-23 stk Tingretter, med lokal tilhørende signaturer. Som en Folkeaksjon, hvor vi krever å få tilbake Friheten og Grunnloven! Og at Covid og kvaksineringen stoppes.

Norge ble den 10.5.2021, stevnet inn for domstolen i Hague, Nederland, i en svært grundig og vel-begrunnet klage, koblet til en stor mengde av svært sterke uavhengige kilder, som er del av klagen. Klagen fikk et saksnummer 168/21 på selveste 17.5.2021.

For forbrytelser mot menneskeheten, folkemord, krigsforbrytelser og andre svært alvorlige forbrytelser, inkl. soleklare brudd på den såkalte Nürnberg koden, som ble til i rettsoppgjøret etter den 2. verdenskrig, for medisinske eksperiment utført av NAZI Tysklands leger mot sivilbefolkningen.

Den norske politiske ledelsen har bedradd sitt eget folk, med en påstått pandemi, som WHO påstod skulle ha en dødelighet på 3.4%, jfr. løse påstander fra Nigel Ferguson på Imperial College i UK. Senere har Folkehelseinstituttet korrigert dette ned til 0,12%, som er i underkant av en vanlig influensatype.

Videre har Regjeringen og Stortinget misbrukt Smittevernloven, som slettes ikke kommer til anvendelse slik den selv definerer sin berettigelse, men kun for særlig dødelige, smittsomme og farlige sykdommer, som i tillegg fyller opp sykehusene og skaper en akutt kapasitetskrise.

Tiltakene som er gjennomført, er i svært stor grad Grunnlovsstridige, og i strid med Romatraktaten. Det har vært ført en svært intens psykologisk krigføring i regi av Regjeringen og Helsemyndighetene, koblet til en ensidig propaganda fra norsk TV og media, 24/7, 365, uten sidestykke i Norgeshistorien. Med sterk sensurering av alternative forklaringsmodeller og alternative måter å møte epidemien på.

Nedstengningen og tiltakene har i praksis vært en økonomisk krigføring mot Norges innbyggere, med katastrofale konsekvenser for privat sektor, særlig reiseliv, hotell, restaurant og kulturlivet.

Nordmenn har vært gjenstand for medisinske eksperimenter fra farlige PCR tester og senere Anti-gentester, med dokumentert farlige testpinner og svært farlige kreftfremkallende kjemiske stoffer, i stedet for å bruke anerkjente blodprøver og lab-tester som før. 

PCR testene har vært brukt med hensikt, til å blåse opp svært store «Falske smitte-tall», ved bruk av syklus-terskler på 40-45, mot anbefalt maks 25. 

PCR Testen ble «de-bunka» i fjor høst, og WHO tilbakekalte den 20.1.2021. Likevel fortsatte testingen, med økt intensitet, for å finne «smittede» for å kjøre «Lock-step» programmet. Maskebruken er også svært skadelig for folkehelse, og bruk av slike masker må stoppes umiddelbart.

Det hele er en del av en internasjonal kriminell konspirasjon, hvor WHO, WEF, Club of Rome, EU, Big Pharma, MSM, Big Tech og BIG Gates, har planlagt og koordinert det hele over svært lang tid. Koblet til et «Man-Made» og nokså farlig «Covid-19» Virus, som ble sluppet eller lekket fra Wuhan labben.

Det kjøres nå inn med «vaksiner», som er et medisinsk eksperiment, som bryter samtlige 10 kriterier etter Nürnberg koden. Vaksinene kobles så langt til minst 150 drepte nordmenn, tusenvis skadde, og har til felles med Covid-19 viruset, at det skal klassifiseres som et Biologisk våpen, jfr. flere fag-kilder.

Saken kjøres nå inn i en svært alvorlig fase, hvor «apartheid» innføres for de som ikke er vaksinert. De vaksinerte har blitt lurt trill rundt, da vaksinene ikke gir noen som helst immunitet, men skaper biologiske smittebombefabrikker hos de vaksinerte, til stor fare for alle mennesker de kommer nær.

Kravet er at det besluttes en omgående stopp i svært farlig vaksinering, farlig testing, den svært ødeleggende nedstengning av næringslivet, i form av en såkalt «Midlertidig forføyning» skal settes inn, som krever omgående stopp av pågående massemord og biologisk krigføring, og at farlig bruk av svært farlige ansiktsmasker, som er påvist å inneholde «ormer», bakterier, og medfører et meget svekket immunsystem, sterkt redusert oksygenopptak og dårlig luftkvalitet. Og at Legemiddelverket tillater effektive medisiner som Ivermektin, Hydroxyclorenquin, sink og vitamin D, for Covid19.

Klagen er signert av 4 norske statsborgere og omfatter også Danmark, Sverige og Polen så langt.

Det som vil være med å ta ut i en Stevning i lokale Tingretter, om denne saken, for å kreve å stoppe det hele, bes sende en mail med navn, kommune og en underskrift scanna evt. fotografert som et vedlegg til

Anders.Brunstad@protonmail.com

Dette er det riktig å gjøre nå i den situasjonen vi er, for å stoppe vaksinering av barn.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.