NATOs forsvarsministere tar for seg Afghanistan og NATO 2030-agendaen

  • 1. juni 2021 -|
  • Sist oppdatert: 1. juni 2021 19:4

NATOs forsvarsministre møttes så å si tirsdag (1. juni 2021) for å diskutere forberedelsene til det kommende NATO-toppmøtet og veien videre i Afghanistan. For å forberede seg til toppmøtet adresserte forsvarsministrene NATO 2030-agendaen for å styrke Alliansen. De fokuserte på planer om å styrke alliert enhet, blant annet med en styrket forpliktelse til kollektivt forsvar. “Dette betyr rask og full implementering av vår militære tilpasning og fortsatte forbedringer av vår beredskap, våre evner og våre forsvarsinvesteringer,” sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

NATO-skulptur - NATO-stjerne - NATO-flagg

På Afghanistan var forsvarsministrene enige om at fortsatt støtte til de afghanske styrkene, regjeringen og folket er den beste måten NATO kan bidra til fredsinnsatsen. Generalsekretæren understreket at NATO vil fortsette å gi råd og kapasitetsbyggende støtte til de afghanske sikkerhetsinstitusjonene og finansiering til de afghanske sikkerhetsstyrkene. “Vi ser også på hvordan vi kan tilby militær utdannelse og opplæring utenfor Afghanistan, med fokus på spesielle operasjonsstyrker, og vi ser på hvordan vi kan finansiere tilbudet av tjenester som gjør det mulig for allierte og det internasjonale samfunnet å bli i Kabul, inkludert støtte til flyplass, ”bemerket han.

Legg igjen en kommentar