Resultatene, regnskapet og bidragene til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

EINAR FLYDAL

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har i dag sendt ut ny statusrapport til alle bidragsyterne som har registrert sin epostadresse. Rapporten omhandler RESULTATENE SÅ LANGT, RETTSSAKEN I HALDEN, BIDRAGENE, og REGNSKAPET. Dessuten er utdrag av regnskapet er lagt ut på http://bidra.no/ams – nettsiden der du kan bidra til aksjonen.

Her får du hovedinnholdet og en oppfordring om å bli med, du også!

Resultatene så langt

 • Vi har arbeidet med jussen og med helse- og miljøvirkningene av AMS-teknologiene siden våren 2018. Utredninger og bøker er blitt viktige verktøy.
 • Vi har arbeidet for å få en pilotsak for retten fra vi startet aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! sommeren 2019. Nettselskapene ga seg i seks saker før Halden-saken kom i stand sist vinter. Dommen (altså kjennelsen) etter tingrettssaken i Halden kan få store følger – og det vet bransjen.
 • Vi har hjulpet et høyt antall husholdninger til å få fritak fra AMS-målernes sendere, og skapt økt bevissthet rundt mikrobølger, helse og miljø. Og vi har hjulpet fram en lang rekke krav om midlertidig forføyning overfor stengningstrusler fra nettselskapene.
 • Skitten strøm er et generelt helseproblem med moderne elektronikk. Siden våren 2017 har vi beskrevet skitten strøm som et mulig akutt problem for enkelte i forbindelse med AMS-målere. Vinteren 2020/21 har vi kunnet underbygge dette med målinger og dokumenterte biologiske mekanismer. Temaet er sentralt i Halden-saken.
 • Vi har utfordret myndighetene på gebyret som ilegges dem som har fritak. De mange klagene har presset fram en egen tariff som er frivillig for nettselskapene å ilegge kundene. Den arbeider vi nå for å få redusert eller fjernet.
 • Temaene personvernteknisk sikkerhet og samfunnssikkerhet har vi prioritert ned til fordel for helse- og miljøsidene: Helse og miljø må gå først.

Mange andre har gjort en viktig innsats. Vi takker både organisasjoner og enkeltpersoner for samarbeidet så langt, og for tilliten de viser ved å støtte oss i arbeidet.

Rettssaken i Halden

Nå venter vi på dommen i Halden-saken mot nettselskapet Elvia – den første rettssaken der helsespørsmålene rundt stråling og skitten strøm fra AMS-målerne er blitt tatt opp på bred front. Mer presist har vi lagt fram 23 tema til behandling. Du finner dem i vår advokat Hugo Matres sluttforedrag (se bloggpost 09.05.2021).

Du finner mer om rettssaken i Halden i de nyeste bloggpostene på http://einarflydal.com og du finner hele den tre dager lange saken på YouTube-kanalen EMFacets: Bruk lenkene i teksten under video-vinduet for å komme rett til de delene du ønsker. Presentasjonene til saksøkernes ekspertvitner kan du laste ned HER.

Regnskapet

Vi har 1,3 millioner kroner utestående hos våre bidragsytere. Det vil si at vi nesten har midler nok – om alle innfrir sine forpliktelser – både til å dekke våre regninger og til å klare en eventuell ankesak.

Siden vi startet aksjonen i 2019 er status per 7. juni 2021:

I alt utgifterkr. 2 014 436
I alt inntekterkr. 2 054 499
Utestående forpliktelser hos bidragsyterne:ca. kr. 1 300 000
Innsamlet (men ennå ikke på konto)kr. 232 334
Foreliggende og forventede ubetalte regninger:kr. 570 000

Vi er altså i minus i øyeblikket og ber særlig bidragsytere som ikke har bidratt på en stund, om hjelp. Også nye bidragsytere er velkomne!

Strategien videre

Strategien videre kommer vi tilbake til etter at kjennelsen fra tingretten i Halden er kommet og vi har fått analysert den.

Hilsen

aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

Einar Flydal og Torleif Dønnestad, Oslo / Stavanger 7. juni 2021

PS. Vi foretrekker av juridiske grunner at du betaler inn her via http://bidra.no/amsMen noen kan ikke bruke datautstyr på grunn av sterk el-følsomhet eller vi av andre grunner betale direkte. De kan betale via postgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, innsamlingens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. Merk at dersom du betaler via bank kan vi ikke love å gi deg påminnelser.

Del dette:

 • https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.06c6ee58c3810956b7509218508c7b56.en.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=en&original_referer=https%3A%2F%2Feinarflydal.com%2F2021%2F06%2F07%2Fresultatene-regnskapet-og-bidragene-til-aksjonen-vi-tar-ams-malerne-for-retten%2F&size=m&text=Resultatene%2C%20regnskapet%20og%20bidragene%20til%20aksjonen%20Vi%20tar%20AMS-m%C3%A5lerne%20for%20retten!&time=1623090018439&type=share&url=https%3A%2F%2Feinarflydal.com%2F2021%2F06%2F07%2Fresultatene-regnskapet-og-bidragene-til-aksjonen-vi-tar-ams-malerne-for-retten%2F&via=einarflydal
 • https://www.facebook.com/v2.3/plugins/share_button.php?app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df33c1b1d53703b%26domain%3Deinarflydal.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Feinarflydal.com%252Ff2c01e1db825da4%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Feinarflydal.com%2F2021%2F06%2F07%2Fresultatene-regnskapet-og-bidragene-til-aksjonen-vi-tar-ams-malerne-for-retten%2F&layout=button_count&locale=nb_NO&sdk=joey
 • E-post
 • Skriv ut
 • Share

Kategorier: artikkelVi tar AMS-målerne for retten! Stikkord: AMSbidragHaldenpilotsakregnskaprettssakVi tar AMS-målerne for retten!

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.