Børge Brende CV.

https://www.facebook.com/borgebrende/

27.jan 2019

On this day 74 years ago, the Allied Forces liberated Auschwitz. My thoughts are with the millions of victims of the Nazi regime. It is our duty to make sure the world never forgets the horrors of the Holocaust. Join the #WeRemember⁠ ⁠⁠ ⁠campaign for #HolocaustMemorialDayPå denne dagen for 74 år siden frigjorde de allierte styrkene Auschwitz. Tankene mine går til millioner av ofre for naziregimet. Det er vår plikt å sørge for at verden aldri glemmer Holocausts redsler. Bli med på #WeRemember-kampanjen for #HolocaustMemorialDay  ·

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

8 mars 2018

It is about equal opportunities. There is still a long way to go In many societies — happy #InternationalWomensDay⁠ ⁠⁠.Det handler om like muligheter. Det er fortsatt en lang vei å gå i mange samfunn – god #InternationalWomensDay.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

27.jan 2019

On this day 74 years ago, the Allied Forces liberated Auschwitz. My thoughts are with the millions of victims of the Nazi regime. It is our duty to make sure the world never forgets the horrors of the Holocaust. Join the #WeRemember⁠ ⁠⁠ ⁠campaign for #HolocaustMemorialDayPå denne dagen for 74 år siden frigjorde de allierte styrkene Auschwitz. Tankene mine går til millioner av ofre for naziregimet. Det er vår plikt å sørge for at verden aldri glemmer Holocausts redsler. Bli med på #WeRemember-kampanjen for #HolocaustMemorialDay

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

12 nov 2018

A visit to Auschwitz is something consequential. I have never forgotten this quote that I read on one of the walls: “Those who cannot remember the past are condemned to repeat it”. I just didn’t imagine during my visit 30 years ago that these words should be more relevant in 2018.Et besøk til Auschwitz er noe viktig. Jeg har aldri glemt dette sitatet som jeg leste på en av veggene: ′′ De som ikke husker fortiden er dømt til å gjenta det “. Jeg så bare ikke for meg under besøket for 30 år siden at disse ordene burde være mer aktuelle i 2018.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

28. okt 2018

One of the victims of the Pittsburgh massacre was 97-year-old Rose Mallinger, who survived the World War 2 only to die due to arising anti-Semitism. We should remember Winston Churchill words: “The farther backward you can look the farther forward you’re likely to see”. Let’s not repeat the mistakes from our past.Et av ofrene for Pittsburgh-massakren var 97 år gamle Rose Mallinger, som overlevde 2 verdenskrig kun for å dø på grunn av at antisemittismen ble oppstått.Vi bør huske Winston Churchill-ord: ′′ Jo lenger bakover du kan se lenger frem du sannsynligvis vil se “. La oss ikke gjenta feilene fra fortiden vår.

29.sept 2018

Forandre for å bevare, med basis i like muligheter, men ikke resultatlikhet, har vært kjernen i Erna Solbergs lederskap. Hun har i løpet av sin ledertid brakt Høyre inn mot sentrum av norsk politikk. Et moderne konservativt parti med endringsvilje. Reformer for å kunne sikre et velferdssamfunn også for kommende generasjoner. Men samtidig basert på viktige og tidløse verdier som vårt samfunn er bygd på. Basert på dette er jeg ikke overrasket over at et flertall av KrFs velgere foretrekker en ikke-sosialistisk regjering og statsminister.

29.sept 2018

Early morning – on important topics.Se oversettelse0:18 / 8:12

Global GoalsCast sendte direkte.

2tt5. hsiSdelpftfepomnbeasfaersSs 2o0lf18rerdao  · Starting off the morning with Børge Brende, President of World Economic Forum

26. aug 2018

Senator John McCain was a true American hero. Our hearts go out to the McCain family. John McCain was an extraordinary role model. So grateful for his life. Duty, Honor, Country. We remember an American leader and patriot. We need more leaders like him. RIP.Senator John McCain var en ekte amerikansk helt. Våre hjerter går til McCain-familien. John McCain var et ekstraordinært forbilde. Så takknemlig for livet hans. Plikt, ære, land. Vi minnes en amerikansk leder og patriot. Vi trenger flere ledere som ham. RIP.

Kan være et bilde av 1 person

25. aug 2018

My thoughts are with Senator JohnMcCain and his family. His courageous leadership has been an inspiration and his dedicated service to his country but also to the world has been truly exceptional. His commitment to the highest standards and to universal values should be the benchmarkMine tanker går til senator JohnMcCain og hans familie. Hans modige lederskap har vært en inspirasjon og hans dedikerte tjeneste for landet, men også for verden har vært helt eksepsjonell. Hans engasjement for de høyeste standarder og universelle verdier bør være målestokken

Kan være et bilde av 2 personer

18.aug 2018

Kofi Annan was a true global statesman who fought throughout his life for a fairer and more peaceful world. A true son of Africa that always reached out and touched people with his deep compassion and empathy. Kofi will be dearly missed – a very courageous statesman #RIPKofiAnnanKofi Annan var en ekte global statsmann som kjempet gjennom hele livet for en mer fredelig verden. En ekte Afrikas sønn som alltid tok kontakt og berørte mennesker med hans dype medfølelse og empati. Kofi vil bli høyt savnet – en svært modig statsmann #RIPKofiAnnan

Kan være et bilde av 1 person

11.april 2018

Svakt fra NUPI om Børge Brendes tid som utenriksminister

Børge Brende hadde en agenda om å skru utenrikspolitikken noen knepp i mer realpolitisk retning. Prioriteringen kunne ikke vært riktigere.Publisert:Oppdatert 11. april 2018

NUPI-forskere kom for en tid tilbake med en uforståelig sterk kritikk av Børge Brendes periode som utenriksminister. I denne kronikken forklarer jeg hvorfor de etter min mening bommer. Tenk om Brende gjorde som forskerne virker å mene han skulle gjort: Lukket øynene for alle de alvorlige hendelsene de siste årene, og istedenfor kjørt sitt eget løp for Norge. Det hadde muligens tilfredsstilt forskerne, men ikke tjent Norges interesser.

I perioden Børge Brende var utenriksminister ble vi konfrontert med alvorlige brudd på folkerettens grunnprinsipper og en maktpolitikk som tilhører en annen tid. I hjertet av Europa annekterte Russland en annen europeisk stat med våpen i hånd. Fredsdiplomatiets blyant var byttet ut med tanks og maskingevær. Samtidig opplevde vi at IS-terrorister rykket inn i Europa, og nærmere våre grenser. Donald Trump ble valgt til president. Britene stemte for å forlate det europeiske prosjektet. Og den katastrofale og brutale krigen i Syria resulterte i en enorm flyktningestrøm til Europa. Dette er bare noen eksempler. Likevel konkluderes det av to forskere bak et skrivebord i forskningsstiftelsen NUPI med at Børge Brende «satte seg tilbake, og lot verden rundt bestemme agendaen, fremfor å forsøke å forme verden».

Jeg skal gi forskerne rett i noe, hendelser ute i verden formet den første perioden til Erna Solberg, og dermed også Børge Brendes periode som utenriksminister. Langt mer enn vi kunne forutse da vi i 2013 fremforhandlet samarbeidsavtalen med KrF og Venstre og regjeringsplattformen med Fremskrittspartiet.LES OGSÅNupi-forskere feller knusende dom over Brende

I årene fra 2013-2017 reflekterte jeg ofte over dette. Hvor mye tid og energi vi måtte bruke på store og dramatiske hendelser. Det formet ikke bare den utenrikspolitiske dagsorden, men det påvirket også innenrikspolitikken. Sammen Erna Solberg tok Børge Brende et skritt frem istedenfor ett tilbake, og sørget for at Norge ble sett på som en viktig diplomatisk aktør og relevant alliert. Forskernes konklusjon om at han satte seg tilbake står i sterk kontrast med USAS tidligere utenriksminister, John Kerry, sa en gang. «How is it possible. He is everywhere. Børge must be cloned».

Jeg er ikke alene om å mene at dette var krevende år. Natos generalsekretær har karakterisert årene etter 2014 som den sikkerhetspolitisk mest krevende perioden på 30 år.

Denne kronikken skrives på et fly fra Beijing til Seoul. Min datter (9 år) og jeg er på reise for å lære og oppleve historie i flere byer i Kina, Korea og Japan. Når forskerne sier til VG at Norge sitter igjen med «ganske lite» etter fire år med Brende som utenriksminister, får det meg til å undre. Normaliseringen i forholdet til Kina var en viktig bragd i Brendes periode. Mens Neumann satt bak skrivebordet på NUPI var jeg en del av Solbergs delegasjon til Kina og hørte Kinesiske ledere gjenta at dagens norske politiske lederskap hadde vært avgjørende for en normalisering mellom landene. Børge Brende har absolutt sin del av æren for dette, sammen med Solberg og dyktige embetspersoner i UD.

I en stadig mer usikker verden hvor proteksjonisme, troen på at vi klarer oss best alene, er på vei tilbake på dagsorden, har normaliseringen til Kina og et styrket forhold til USA vært en svært viktig investering for de utfordringene som kan komme fremover.

I utviklingspolitikken tok Norge en tydelig retning og et klart lederskap på et område som ble nedprioritert av den rødgrønne regjeringen. Utdanning i fattige land og konfliktområder, og i særdeleshet utdanning for jenter i disse områdene, har vært en ny retning og en viktig satsning. Den har vært såpass tydelig at også Støre har gitt Solberg skryt for arbeidet og doblingen av innsatsen.

Vi trenger kritisk forskning på norsk utenrikspolitikk. Det skaper gode diskusjoner i opinionen og blant folkevalgte om viktige veivalg for Norge. Men NUPIs fremgangsmåte minner mer om et dårlig organisert kollokvium. Utvalg av temaer, empirisk belegg for påstander, vitenskapelig metode – er enten fraværende eller virker å ha vært helt opp til den enkeltes personlige preferanser. Og viktigst, det ligger ingen klare kriterier til grunn for hva NUPI mener er avgjørende for en vellykket utenriksministerperiode. Det bør være et minimum når så bastante konklusjoner trekkes.

Mangelen på systematikk strider mot det vi vanligvis forbinder med forskningsprodukter. Iver Neuman og tidligere politisk rådgiver for Jens Stoltenberg, Nina Græger, sin oppsummering kan slik sett ikke forventes å være kvalitativt bedre enn grunnlaget av tilfeldige artikler. Enkelte poenger har nok forskerne. Men de bommer fullstendig på det store bildet.

Jeg har ikke skrevet om Norges rolle for en fredsavtale i Colombia. At Norge tok initiativet til en giverkonferanse avholdt i London hvor man fikk samlet inn milliarder av dollar til arbeidet for krigsrammede flyktninger fra Syria. Uttransportering av kjemiske våpen fra Syria. Det er mulig at det er slikt arbeid som av Neumann karakteriseres som «ganske lite».

Solberg-regjeringen og Brende kom inn i 2013 med en agenda om å skru utenrikspolitikken noen knepp i mer realpolitisk retning. «Regjeringen vil føre en realistisk utenrikspolitikk tuftet på tydelige prioriteringer, forankret i liberale verdier og med det hovedformål å sikre sentrale nasjonale interesser», het det i Sundvollen-erklæringen. Med de utfordringer Brende og Solberg-regjeringen etterhvert stod overfor, kunne ikke prioriteringen vært riktigere.Publisert:Publisert: 11.04.18 kl. 09:31Oppdatert: 11.04.18 kl. 11:49

Børge Brende

President, World Economic Forum

Tidligere: Minister, norske utenrikssaker, handel og industri, miljø; Nestleder, Det norske konservative partiet; Medlem, Stortinget; Medlem, stående komité for økonomi og økonomi og nestleder, stående komité for energi og miljø; Styreleder i FNs kommisjon for bærekraftig utvikling; Generalsekretær, Norges Røde Kors; Internasjonal nestleder, China Council for Intll Cooperation on Environment and Development; Styreleder, Mesta; Styremedlem, Norges Handelshøyskole; Administrerende direktør, World Economic Forum. Politisk rådgiver for det konservative partiets formann; Styreleder, unge konservative; CFO, KB-entreprenør. Siden 2017, president, World Economic Forum. Medlem: Styret, Statoil; FNs rådgivende gruppe på høyt nivå for hver kvinne hvert barn; Kommunestyret, Trondheim; Core Advisory Council, Harvard International Negotiation Program; Styringskomiteen, Bilderberg Møter; Styret, P4G – Partnerskap for grønn vekst og globale mål 2030; Styret, Technology for Ocean Foundation, C4IR Ocean. BA Norsk Univ. of Science and Tech. Mottaker, priser, utmerkelser: Harish Mahindra Memorial Global Award for fremragende bidrag til økonomisk velferd og bærekraftig vekst (2020); Order of the Aztec Eagle, Mexico (2018); Grand Cross, Order of San Carlos, Colombia (2018); Commander, Royal Norwegian Order of St Olav (2005); Cavaliere Di Gran Croce, Italia (2005); Grand Cross, Føniksordenen, Hellas (2004); “Gave til jorden”, WWF (2004). P4G – Partnerskap for grønn vekst og globale mål 2030; Styret, Technology for Ocean Foundation, C4IR Ocean. BA Norsk Univ. of Science and Tech. Mottaker, priser, utmerkelser: Harish Mahindra Memorial Global Award for fremragende bidrag til økonomisk velferd og bærekraftig vekst (2020); Order of the Aztec Eagle, Mexico (2018); Grand Cross, Order of San Carlos, Colombia (2018); Commander, Royal Norwegian Order of St Olav (2005); Cavaliere Di Gran Croce, Italia (2005); Grand Cross, Føniksordenen, Hellas (2004); “Gave til jorden”, WWF (2004). P4G – Partnerskap for grønn vekst og globale mål 2030; Styret, Technology for Ocean Foundation, C4IR Ocean. BA Norsk Univ. of Science and Tech. Mottaker, priser, utmerkelser: Harish Mahindra Memorial Global Award for fremragende bidrag til økonomisk velferd og bærekraftig vekst (2020); Order of the Aztec Eagle, Mexico (2018); Grand Cross, Order of San Carlos, Colombia (2018); Commander, Royal Norwegian Order of St Olav (2005); Cavaliere Di Gran Croce, Italia (2005); Grand Cross, Føniksordenen, Hellas (2004); “Gave til jorden”, WWF (2004). Order of the Aztec Eagle, Mexico (2018); Grand Cross, Order of San Carlos, Colombia (2018); Commander, Royal Norwegian Order of St Olav (2005); Cavaliere Di Gran Croce, Italia (2005); Grand Cross, Føniksordenen, Hellas (2004); “Gave til jorden”, WWF (2004). Order of the Aztec Eagle, Mexico (2018); Grand Cross, Order of San Carlos, Colombia (2018); Commander, Royal Norwegian Order of St Olav (2005); Cavaliere Di Gran Croce, Italia (2005); Grand Cross, Føniksordenen, Hellas (2004); “Gave til jorden”, WWF (2004).

Legg igjen en kommentar