Det finnes dokumentasjon på at det sitter losjefolk og styrer alt fra kommuner/større konsern/organisasjoner og opp på ministernivå!

For de som orker å sette seg inn i denne materien så finnes alt tilgjengelig på nettet. Mye er allerede slettet men det finnes enda en del stoff og da helst på personlige nettsteder/blogger.

Etter å ha kjent til folk som følgelig er i denne kategorien så kan man ved å se at disse har et spesiellt kroppsspråk…..en spesiell måte å snakke på…gir spesielle tegn slik som f eks måten å håndhilse på osv. Skulle du være så uheldig å komme i deres klør vil de forfølge deg i grava. Det finnes mange eksempler på det uten at det har kommet frem for allmenheten.

Det norske folk opplever i dagens samfunn at mange innen kirken, rettsvesenet, politiet, organisasjoner og politikere der disse har fått en overordnet myndighet da med politikernes velsignelse. Man kan f eks ta for seg ledelsen innen Energi spesiellt samt større konsern der også STATAN har store eiendeler. Mange av disse ledere er enten Bildenbergere, frimurere, medlemmer av Europabevegelsen er andre underordner av frimurerne. Når man også kan ha en frimurer som president på stortinget burde det ringe noen bjeller. For ikke å snakke om innen Sentralbanken.

Etterat stortinget vedtok lobbyvirksomhet har det kommet frem at losjefolk har fått mere makt innen det politiske liv i Norge. Vi ser forøvrig den dag i dag at flere ministere går med en nål på jakkeslaget som beviser deres holdning til den nye verdensregjeringen underlagt FN/World Economic Forum og da som ender opp i New World Order(NWO).

Helt siden Gro H Brundtland sin tid som politiker (spesielt Stortingsmelding 74 1979 som går ut på bærekraftmålene) og det siste nå med Migrasjonsavtalen(Marrakesh) og ACER samt salg av vindturbinprosjekter og skogsområder, fiskeri osv så har politikerne ranet folket i årtier UTEN at folk har reagert. Det siste nå er vaksinen som ender opp med en depopulasjon av Norges befolkning. Også DET UTEN at folk fortsatt ikke forstår hva som har skjedd og som skjer. De endrer lover og regler like fort som man skifter truse. Mao vi er fanget i eget land nå ved at vaksinepasset vil komme innen kort tid. Det at de sendte det ut på høring med den korte høringsfristen sier sitt. Denne høringen foretok de for å redde seg selv den dagen de må stå til rette. Goebbels blir bare smågutt i forhold til hva det norske folk opplever nå til dags.

Man kunne ha skrevet en hel bok på flere 1000 sider om galskapen som har skjedd siden krigen med diverse regjeringer og des styremåte. Det begynte med Nygaardsvold som kuppet makten da han unnlot valg i 1939. Og for ikke å snakke om Einar Gerhardsen(Jan) og Hauge under og etter krigen der de inngikk en avtale med Stalin. Den historien vil jeg komme tilbake til senere.

RED.

Legg igjen en kommentar