Mens det Norske folk roper hurra for Grunnloven bedriver USA/NATO agitasjon mot Russland fra baser over hele Europa/Asia.

17 mai 2021

Etter å ha fulgt med på den militære flyaktiviteten i Europa og Asia siste året ser man en stadig forverring av krigsopptrappingen mot Russland fra utallige baser i Europa og spesiellt araberlandene.

Store tankfly fra USA og NATO frakter inn store mengder med fuel og militært utstyr. Fuel fra baser i Kuwait og Emiratene samt troppeforflytninger fra baser i Tyskland og UK. Droner blir sendt fra baser på Malta og Scicilia mot Svartehavet og Ukraina 24/7. De senere dagene har US Military etablert tropper i Estland. Latvia og Litauen.

De seneste mndr har også militære transportfly fra Danmark, Belgia og Holland blitt med. Belgiske og Hollandske jagerfly driver med øvelsesflyging samt tanking av fuel fra Stratotanker tilhørende NATO og USAF.

Det er også observert en vesentlig militær aktivitet i N Norge og spesielt flyplassene Ørlandet, Bodø, Bardufoss og Andøya. Den militære flyaktiviteten i N Norge kan man ikke spore på radar da den aktiviteten ikke kan sees på radar men jeg får meldinger fra folk i nordområdene som ser/hører militær aktivitet i luften.

Øvelsen går spesiellt ut på tanking i luften og siden N Norge ligger strategisk til så vil man i tiden fremover se en enda større aktivitet.

Foruten tanking i luften så har NATO og US Military AWACS(Radar) og oppklaringsfly som overvåker all militær aktivitet på den nordlige halvkule.

Våre politikere er selvfølgelig inneforstått med denne aktiviteten men informerer selvfølgelig ikke befolkningen.

En annen ting som samtidig bedrives av militære er spraying av Chemtrails. Brennstoffet (JP8) som slippes har flere typer giftige grunnstoffer som bidrar til værendringer. Dette er bevisst handling og er implentert i Agenda 21.30 som Erna bidrar sterkt til å få gjennomført.

Over hele USA sprayes det for fullt fra sjø/land og luft samtidig som de har satt i gang HAARP anleggene verden over for fullt. Dette er også Kina med på og det ser man ved at det i den senere tid har forekommet cykloner og store nedbørsmengder i USA og Kina. Mike Morales sine videoer viser/dokumenterer hvor ille det er i USA. Amerikanske bønder får ødelagt avlinger og folk blir hjemløse. Det samme skjer i Kina. DET hører vi intet om i norsk media.

Vi skal ikke se bort i fra at sommeren kan bli veldig våt her i Norge også. Med store nedbørsmengder som også her vil resultere i ødelagt avling for bønder. Det vil da resultere i matmangel siden vi ikke er selvforsynte ei heller har lager til befolkningen. Man behøver ikke ha høy IQ for å skjønne hva vi har i vente de nærmeste mndr. Fortsatt vil ikke befolkningen se og forstå hvor alvorlig situasjonen vi står i er. Ikke en gang at vaksinen som politikerne etterhvert kommer til å påtvinge befolkningen vil etter hvert vise seg at folk blir veldig syke og etterhvert faller fra. En vaksine som ble stoppet ved forsøk på dyr der dyrene døde. Folket blir pålagt å ta en test som beviselig ikke kan påvise det viruset som de heller ikke har klart å dokumentere finnes. Dersom myndighetene fortsetter med sine løgner om dette og folk fortsetter å tro på de vil Norges befolkning bli redusert betraktelig innen 2 år. Noe mange vitenskapskvinner/menn i lang tid nå har prøvd å dokumentere. Det finnes utallige videoer der disse har bevist at viruset er en hoax stelt i stand av BigPharma/Gates/Fauchi og World Economic Forum med Shwalb i spissen. Mao er kapitalistene i USA/Comite`of 300 og Khazarene som står bak dvs Deep State som også finnes i Norge. At Norge blir styrt av en fremmed makt burde befolkningen nå snart ha fått med seg. Erna er underlagt World Economic Forum og EU her i Europa. Dersom folk ikke våkner de nærmeste mndr vil Norge bli en vasallstat lik Hellas.

Når det gjelder Grunnloven så er den en kopi av den Amerikanske som er skrevet av Frimurere. INGEN spør seg om hvordan en gjeng mannfolk på Eidsvoll 1814 kunne skrive Grunnloven i løpet av 3 uker. Det skrives intet om at disse menn samles og hadde ei 3 ukers fyllekule? INGEN skriver om at Gro H Brundtland var den første som løste koden(Omgjorde tilslutningsavtalen til EU kalt EØS). INGEN skriver om at Erna gikk bak ryggen til befolkningen da hun underskrev Migrasjonsavtalen. INGEN etterlyser den originale EØS-avtalen. Ikke engang Bjørn T Godal vet hvor den finnes.

Med den situasjonen Erna har fått befolkningen i nå så vil vi få et angiversamfunn lik det var under krigen. De som ikke føyer seg til hva myndighetene bestemmer blir straffet. DET ser vi allerde.

RED

Legg igjen en kommentar