Styrker politiet i distriktene. Begynner det å brenne under beina på GLOBALISTENE?

Pressemelding | Dato: 03.05.2021| Nr: 75

Tre av fire av nye politiårsverk har gått til geografiske driftsenheter i 2020. – Mer penger, flere årsverk og flere patruljebiler. Dette viser at vi satser på å styrke politiet ute i distriktene, nær publikum, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Enkelte forsøker å lage en historie om at politiet ikke er tilstede ute i distriktene. Det er simpelthen ikke sant. Det har vært en enorm satsing på politiet etter arbeidet med politireformen startet. Det er over 2 300 flere lønnede årsverk i politidistriktene siden regjeringen tiltrådte i 2013. Over 2 000 av disse er politiårsverk, sier justisministeren.

Ved utgangen av 2020 var politidekningen på 2,03. Legger man til de 400 nye faste stillingene i politiet blir dekningen 2,09 per 1000.

– Målet om 2 per 1000 er nådd, og vi har nå den sterkeste politibemanningen i moderne tid, den sterkeste politibemanningen. Dette er opp fra 1,71 i fjerde kvartal 2013, sier Mæland

Så betyr ikke det at man kommer i mål med en gang.

Styrking lokalt

– Med en så omfattende reform er det sjelden en treffer blink på alle områder. Derfor gjorde vi en justering i politimeldingen for å styrke distriktene, og det ser vi allerede resultater av, sier Monica Mæland.

Den viktige styrkingen av fagmiljøene ved de største tjenesteenhetene i politidistriktene har gått på bekostning av et lokalt tilstedeværende politi ved de geografiske driftsenhetene. Derfor styrker regjeringen de geografiske driftsenhetene mer enn de andre enhetene på politidistriktnivå i årene som kommer.

– I løpet av 2020 har de geografiske driftsenhetene fått en betydelig høyere andel av økningen i politiårsverkene enn de funksjonelle enhetene. Tre av fire av nye politiårsverk har gått til geografiske driftsenheter i 2020, mens en fjerdedel har gått til styrking av funksjonelle enheter og lederstøttestaber, sier Monica Mæland.

Tall fra utgangen av 2020 viser at 59 prosent av politiårsverkene var organisert i geografiske driftsenheter og at om lag 41 prosent var organisert i funksjonelle enheter og lederstøttestaber.

Nye biler med nytt utstyr = mer digitalt politiarbeid

– Samtidig viser politiets kapasitetsundersøkelse at responstiden går ned, men at den stadig kan bli bedre lokalt. Derfor har vi økt politibudsjettet med 578 millioner kroner for å styrke politidistriktene, gi økt tilstedeværelse og flere patruljer, sier justisministeren.

Gjennom denne styrkingen kan politiet blant annet permanent kan besette de 400 stillingene som ble midlertidig opprettet. Videreføringen av de 400 stillingene er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene når det ekstraordinære bemanningsbehovet som følge av virusutbruddet har falt bort.

– Politiet oppgraderer nå bilparken sin. Biler med bedre utstyr vil føre til mer effektivt politiarbeid, når politiet kan jobbe i og fra bilen og slippe å dra tilbake til politistasjonen. Det vil bedre responstiden til politiet ytterligere og gjøre dem mer tilgjengelig for publikum og oppfylle målet vårt om flere patruljer, sier Mæland.

Politiets bilpark blitt betydelig styrket de siste årene. I 2019 ble det anskaffet om lag 200 nye politibiler. I 2020 ble det anskaffet om lag 300 nye politibiler, og i 2021 ligger politiet an til å styrke bilparken med over 200 nye politibiler.

– Et sentralt poeng i politireformen har vært å flytte flere politifolk fra skranken og ut på gata. Med de nye politibilene kan vi få et mer operativt og synlig politi som rykker raskt ut. Flere politidistrikt har bestilt nye patruljebiler i år, og noen allerede fått. Bilene har mulighet for fastmontert datamaskin og skjerm, noe som gjør det lettere for politiet å jobbe i og fra bilen. Det er det vi kaller politiarbeid på stedet, sier justisministeren.

For første gang har politiet fått integrert PC i bilen og nye kartløsninger. Tidligere var det bærbare PCer og/eller nettbrett. En ny applikasjon kalt MAP (Mobil Arbeidsflate for Politipatruljen) vil gi bedre oversikt over pågående og ventende oppdrag i området og oversikt over andre patruljer i distriktet.Justis- og beredskapsdepartementet

TEMA

Legg igjen en kommentar