Åpent brev til ordføreren i Aremark. Jan Erik Winås Strømsfoss 30.04.2012 Vedr: Folkemøtet i Aremarkhallen 26.04 2012 en parodi.

Jeg skal etter beste evne argumentere hvorfor jeg mener møtet ble en parodi. Før møtet ble det informert om møtereglene fra møteleder.- Innleggene skulle inneholde saker fra KU.- Innlegg som inneholdt personangrep ville bli stoppet.- Max 2 min hvert innlegg- Presantere seg- Hvem spørsmålet skulle stilles til.- Stille spørsmål De som kom med innlegg tok opp sine meninger fra forrige møte. Ingen nye saker som gikk på KU. Var det det som var hensikten med møtet? Var ikke hensikten å konkretisere og å ta for seg pkt i KU? For min del hadde jeg tatt for meg hva som ikke var tatt med i KU og ville med innlegget komme med faktaopplysninger..Da jeg fikk ordet på slutten ( det var da ca 45 min igjen av tilmålt tid før sluttinnlegg for panelet) skulle jeg presentere meg.men ble da avbrutt av møteleder med den begrunnelse at det hadde jeg gjort på forrige møte.(Var alle der tilstede på forrige møte?) Jeg forsøkte å fortelle bakgrunn for mitt innlegg med at det jeg kom med var faktaopplysninger om pkt som ikke stod i KU. Igjen ble jeg avbrutt av møteleder. Jeg fikk mao ikke fremført faktaopplysninger som enkelte fra ja siden har etterlyst fra nei siden. Hvorfor var ikke møteleder interessert i å ta opp et pkt som tidligere i debatten ikke var belyst? Jeg har full forståelse for at man skulle holde tiden, men å avfeie folk som holdt seg til sak i debatten er ikke akseptabelt. Jeg skal kort informere om hva jeg mener med hva som mangler/ feil ved KU.5.1 Arealbruk Det er antydet i KU en veibredde på 5m. Man kan IKKE bygge/ nytte en veibredde på 5m der man skal benytte større maskiner. Eks: Dumpere vekt 33t og 20m3 last samt gravere opptil 45t. Erfaringsmessig minst 7m veibredde dvs nødvendig areal 504 dekar og ikke 420 dekar. I tillegg kommer 2.5 dekar til steinbrudd.6.3 Fundamenter: Totalt medgått betong til fundamenter min. 16.200m3, max 32.400m3. Bil m/ henger 10m3/lass dvs fra 1620 til 3240 lass.6.4 Kai adkomst og internveier. Transport av ca 60 m lengder på bil fra kai i Halden tilsier en utbedring av vei flere steder. Bla ved Skodsberg og Tromop. (Målt veien). Eksisterende internveier er ikke i slik forfatning at de uten forsterkning kan tåle belastning fra anleggstrafikken. Bare for ny vegbygging av interne veier (32km) trengs ca 304.000 m3 anbrakte masser. Dvs ca 217.000m3 fast fjell og med stuff på 10m vil det oppta et areale på 2.4 dekar(mål).( For å minske transportlengden bør man ha 2 steinbrudd)Med lass på 20m3 gir det ca 15.200 lass i tillegg til ca 1620 lass må anleggsveiene dimensjoneres deretter. I KU står det at man oppnår massebalanse. Jeg har vært i området og målt veier frem til mølle 26 til 54. I de fleste prosjekterte veiene er det vesentlig jord/myr, som må tilføres masse for veibygging. Disse pkt i KU har overhodet ikke vært snakket om på møtene. Når jeg da tar dette opp blir jeg stoppet av møteleder og latterliggjort for 150 mennesker. Det finner jeg meg ikke i. At møteleder stod med stoppeklokke men lot likevel folk holde innlegg om fugler og fremføre dikt (som også var tema på forrige møte) langt over tilmålt tid sier det mye om møtets innhold. Hva med informasjonen om møtet? Bare tilfeldigheter at folk fikk info! Det er jo en skandale! Hvor var eksordfører som har vært med fra starten. Akkurat den dagen kunne han ikke stille opp? Ikke særlig interessert i å høre folkets mening? (Han var mot folkeavstemning). Representanten for grunneierne satt i salen.(Ikke ønsket å delta i panelet). Unnfallenhet/ feighet? Sterke ord kanskje men likevel. Jeg går utifra at de som var på begge møtene ikke ble noe klokere etter dette møte. Når representanten fra det største japartiet ikke kunne svare på et enkelt spørsmål(som burde vært tatt opp i behandlingen innen partiet sier det sitt). Man behøver ikke ha høy IQ for å skjønne at man kun har snakket økonomi i deres behandling av KU. Hvorfor ikke rådføre seg med Alf Ulven som er økonom og næringsutvikler. Nei han annonserte tidlig motstand, og derved utestengt i den debatten.Tragiskt! Må berømme saklighet og god fremføring fra neifolket samt Øyvind Strand , Ole Lagerholdt og Alf Ulven som har stått imot partifeller helt fra start. Dersom dette blir noe av håper jeg folk i Aremark legger seg på minne dette innlegget. Prosjektet ender opp som et månelandskap i et naturområde i Østfold som burde vært bevart. Jeg er og redd for at arrangerte turer for naturopplevelser ikke blir tatt hensyn til når NVE skal ta endelig avgjørelse. Det samme gjelder folkeavstemningen om den skulle ende opp med nei. NVE har makten til å godkjenne søknaden. Men likevel har flertall lokalpolitikerne sagt ja og det blir da et ”knefall” på demokratiets alter. Når månelandskapet trer frem er det for sent. Jeg håper inderlig at fornuften vil seire.

Under stemmegivingen stemte Alf Ulven FOR.

Legg igjen en kommentar