Her kan du lese hvorfor globalistene fjernet straffelovgivningen vår. Bla § 83 i Straffeloven- fra 8- 21 års fengsel for å legge Norge under fremmed herredømme.

Bjørgulf Mortensen

ADVARSEL1. Hvem styrer dette landet? Tror du stortinget styrer?2. Ønsker du å gjøre noe med det? Skal ulvene beholde det?3. Synes du at Norge som krigsnasjon, er et flott land å leve i?4. Hvor mange milliarder mener du vi skal bevilge til frimurerne?5. Er det greit at frimurerne har en tunnel inn til Stortinget?6. Er det uproblematisk at våre folkevalgte på Stortinget er med i hemmelige organisasjoner pluss Frimurerlogene? Send ditt svar til BmOnline: bmonline a bmonline.noFrimurerne teller nå flere tusen i de store byene, og det har liksom ingen ende. Her kan du klikke for å se hvem som er frimurere. Lensmannen i Sørreisa, Frank Sletten meldte seg ut av losjen.Du kan også slå opp i en bok som heter “Martikkel over DEN NORSKE FRIMURERORDENEN 2011”. Her står de oppført i alfabetisk rekkefølge. Visste du at straffelovens §330 forbyr fremmede på tinget? Norge ble kuppet i 1939 med virkning fra 5. nov i 1945.Det er mange hundre som ikke står på listene, fordi de ikke er oppdaterte. En nærmere studie viser oss at det i disse byene er en stor oppslutning av frimurere :OSLO, Drammen, Fredrikstad, Larvik, Hamar, Trondheim, Bergen, Stavanger, Haugesund, Kristiansand, Arendal, Kongsberg, Ålesund, Molde, Bodø, Harstad, Narvik, Tromsø. Hvem er disse figurene som er med i disse lugubre hemmelige losjene? Det er for det første ingen fattiglemmer, det er LEDERE. Politietaten glimrer med lensmenn og politiadvokater, politimestre og mange polititjenestemenn. Dommere av alle slag er med, mv leger. Bare det- lukter jo svidd. Biskoper, prester og det som verre er. Offiserer i forsvaret, sjøforsvaret, loser, kystartelleriet, Advokater, Banksjefer, Firmasjefer. Politikere, økonomidirektører, Regionledere osv, osv.. osv. Hva er fellesnevneren for disse? Jo, de arbeider for å få Norge med i EU og de skraper statskassen for milliarder til tvilsomme prosjekter som, materiell til krigføring, våpen og ammunisjon. På 10 år er Norge blitt loppet for 200 milliarder kroner. Det er pent sagt horribelt, les her. Om boken til Terje Tvedt. Men dette er ikke alt om disse lavmålerne. De har nettverk som de benytter seg av for å lure seg unna beskatning. De har egne butikker. Her har du noen:1. ALLE bensinstasjoner uten betjening, TEXACO, nå Lidl.2. Samtlige butikker av merket Lidl. Styr unna alle disse frimurersjappene. Her er et kart over alle lidl sjappene i Norge. Vær bevisst ved dine valg. Hvis Norge var blitt styrt av Nordmenn. Rebekka også inn i losjen? The house of Rothschilds, maktelitens “familegrener, fangarmer”.BmOnline Med dette bragt i erfaring, nemlig at ALT innen forvaltning er ulovlig, så kan ALLE som nå kjenner bedraget mot oss, ta skjeen i egen hånd og få en ende på disse bandittene som raserer vårt Fedreland, velferd, fred og trygghet, gå til ytterligheter for å gjenopprette folkestyret. Fordi INGEN av dem er lovlig politi, eller forsvar eller politikere for å beskytte oss, pga statskuppet de utførte i 1939. I kasjotten hører dem hjemme. Fampo er et nettsted og en organisasjon som kjemper imot korrupsjon i Norge Les mer bmonline.no Kristendommen skal tilbake i barneskolen!Potus- Donald Trump har fått beskjed om å sette i gang kartlegging og nedbrenning av narko plantasjer i hele verden!Kampen om en forbedring av tilværelsen er i gang! Narkobaronene til livsvarige dommer.

Legg igjen en kommentar