Begrunnelse for endringsforskrifter – covid-19-forskriften 26. mars 2021 – registrering av formålet med utenlandsreisen

Dato: 26.03.2021

I forbindelse med at det innføres krav som innebar at også personer som er bosatt i Norge må i karantenehotell etter fritidsreiser, er det for oppfølgingen av disse nødvendig at formålet med utenlandsreisen registreres i Innreiseregistreringssystemet (IRRS). Det er også nødvendig at eventuelle unntak fra karantenekravet spesifiseres.

Innhold:

Bakgrunn/vurdering/begrunnelse

I forbindelse med at regjeringen innførte krav som innebar at også personer som er bosatt i Norge må i karantenehotell etter fritidsreiser, var det for oppfølgingen av disse være nødvendig at formålet med utenlandsreisen registreres i Innreiseregistreringssystemet (IRRS). Det er også nødvendig at eventuelle unntak fra karantenekravet spesifiseres.

I covid-19-forskriften § 5b første ledd bokstav a til i er det nedfelt hvilke opplysninger som skal registreres i IRRS. Dette omfatter bl.a. oppholdssted i karantenetiden og eventuell dokumentasjon (bokstav g), eventuelle unntak fra innreisekarantene (bokstav h) og arbeids- eller oppdragsgiver (bokstav i). Departementet er av den oppfatning at dersom utenlandsreisens formål skal registreres i IRRS, bør det fremgå tydelig av bestemmelsen. Angivelse av eventuelle unntak fra karantenekravet synes allerede å være omfattet av § 5b første ledd bokstav h.

Covid-19-forskriften § 5b er hjemlet i smittevernloven § 4-3. Etter bestemmelsen kan det gis forskrifter for å motvirke at smittsomme sykdommer føres inn i landet eller spres til andre land (karantenetiltak). I forskriftene kan det også fastsettes nærmere krav til undersøkelser, smittesanering og dokumentasjon i forbindelse med innreise til og utreise fra Norge mv.

Departementet er av den oppfatning at det kan fremstå som fornuftig å innta formålet med utenlandsreisen i forskriften og beslutter derfor § 5b første ledd bokstav b endre i samsvar med dette.

Forskrift:

TEMA

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.