Anders Brunstad 19.04 2021 ERNA SOLBERG OG HØYE HAR DREPT DOBBELT SÅ MANGE SOM ABB.

Og massedrapene fortsetter hver dag. I et psykotisk og shizofrent Norge preget av en pågående krig mot Norges befolkning med en1. Stygg psykologisk krigføring2. Pågående tortur av skoleungdom og stort deler av Norges befolkning3. en kriminell økonomisk krigføring i strid med Norges Grunnlov og lover4. Medisinsk krigføring i form av massetesting av friske mennesker og falske diagnoser om «smitte», i strid med medisinsk terminologi,5. Og hyperkriminelle massedrap og påføring av varige skader, ved at det testes ut eksperimentelle gen preparater på millioner av intetanende og lettlurte nordmenn i svært alvorlige brudd på Nurnberg koden og Helsinki protokollen. Fakta er dessverre at det er begått minst 144 drap i Norge pr 12.4.2021.Det fremgår at 143 er blitt drept av norske leger i norske kommuner av kvaksiner. Jfr rapport fra Legemiddelverket 14-4-2021.Samt ett mer vanlig mord. Totalt 144.Helseminister Høie og Erna er begge personlige ansvarlige for 143 drap. Som øker med ca 2 pr dag i det pågående massedrapet på det norske folket. Faktisk har de drept 2 X flere enn ABB så langt. I regi av norske leger og sykesøstre. Og alle landets ordførere. Som medskyldige i massedrap på egne medborgere. Som kvaksinerer med ikke godkjente eksperimentelle gen preparater i strid med Nurnberg koden. Og lemlesta snart 1000 til.I stedet for å godkjenne bruk av svært sikre medisiner som Iver mektin og «H C Q»og sink som effemtiv behandking av de få som legges inn på sykehus. Som heller ikke gir D vitaminbehandling for våre nye landsmenn med en litt mørkere hudfarge og dermed svekket immunforsvar i mørketiden i Norge. Inkl min kjære venn Leifen, som blei kvaksinert den 9.3.2021, og ødelagt i hjerna 3 dager etterpå. Slag. Forholdet og massedrap er politianmeldt den 22.4.2021.Sakene blir anmeldt til Domstolen i Hague denne uka. Koblet til en allerede innlevert og akseptert klage fra Israel. Som er identisk mht at det gjelder Pfizers farlige kvaksine. Dertil så kommer det mange søksmål også i norske domstoler. Mot Ernas fascistiske kriminelle regime. I selveste Andeby.

Legg igjen en kommentar