Faktasjekket FB

Norges regjering tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten

AV GREATREJECT · 24.03.2021

Over hele verden er det en raskt voksende motstand mot koronapolitikken.

Ulike etterforskere foretar etterforskning, i samarbeid med advokater og advokater. Den andre Nuremberg Tribunal er et faktum. Handlingen har vært under forberedelse i flere måneder nå.

Dette er under ledelse av den tyske advokaten Dr. Reiner Fuellmich , som for øyeblikket anlegger en gruppesøksmål. Hva er en gruppesøksmål? En gruppesøksmål, også kalt et representativt søksmål eller gruppekrav, er en form for rettsvitenskap der en stor gruppe mennesker kollektivt bringer et krav for retten eller der en bestemt klasse tiltalte blir tiltalt.

Og nå gode nyheter fra Norge:
 • En gruppe forskere fra Norge har anlagt søksmål mot koronapolitikken.
 • Den norske regjeringen blir saksøkt for forbrytelser mot menneskeheten.
 • En rapport om dette er sendt til Ålesund politistasjon .
 • En kopi av rapporten sendes for øyeblikket til Den internasjonale straffedomstolen og blir deretter utgitt på Internett.
 • Du kan se den norske versjonen av rapporten, sendt til politiet, oversatt nedenfor.
 • Du kan laste ned det offisielle dokumentet her .

(Når du klikker på lenken, vent 5 sek., Trykk på den nederste “GET LINK” -knappen. Deretter vises et nytt vindu, lukk det umiddelbart. I det gamle vinduet bytter du direkte til filen)

Begynnende norsk rapport

Politirapport 19/03 2021

Hovedgjennomgangen gjelder alle de som er oppført her i dokumentet med organisasjoner som er direkte ansvarlige for disse: Erna Solberg og Bent Høye.

Hele regjeringen samt hele Stortinget og FHI, CEPI, WHO, GPMB og andre organisasjoner

assosiert med dette så vel som medansvarlige parter nevnt i varselet nedenfor, med unntak av Nürnberg. Meldingen sendes også med samme ordlyd Nürnberg og Haag. Kopier vil bli sendt for offentlig lesing og sendes til tunge organisasjoner, alle kommuner, leger, smittestillende leger, advokatforeninger og menneskerettighetsorganisasjoner. Det vil spre alle tenkelige sosiale medier og verdenspresser.

I ettertid burde det ikke være mulig å si … Jeg visste ikke det.

Husker at basert på lignende bevis i flere andre land ble det startet en rettssak i Nürnberg, og rettsaken er nå godkjent og aktiv av Nürnberg-domstolen. Minnes også følgende Nürnberg-lovene har nå et viktig tillegg for de som får denne anmeldelsen.

Sitat, “Jeg har bare fulgt ordrer er ikke lenger gyldig”

Retningslinjer for Nürnberg 1947

Dermed er mottakeren av denne anmeldelsen ikke beskyttet av sine overordnede og plikter

til og med å gripe inn på uavhengig grunnlag og rapportere sin kunnskap. Jeg krever tilbakemelding

på gjennomgang så snart som mulig mottatt.

Høydepunkter:

 • Bevist med FHIs egne data / dokumenter og figurer som derved beviselig
 • Deltar i en internasjonalt planlagt falsk pandemi. (Se vedlagt dokument)
 • Brudd på folkeretten og menneskerettighetene
 • Brudd på EU-kommisjonens definisjon av menneskerettigheter ved tvangsregler
 • Brudd på Nürnberg og Haag regler om grunnleggende menneskerettigheter
 • Brudd på norsk grunnlov på flere punkter

Ovennevnte er også rapportert.

Endring av pandemidefinisjonen for å provosere Lock Down.

Sideanmerkning: spør deg selv, hvor gikk influensasesongen? Stikkordet er å endre kryptering med et annet navn. Så FASSE influensaregistreringen “Lighthouse”. Sideendring introduksjon av Covid 19 i tallene.

Se særlig kapittel 6-7 i vedlagte dokument der figurene ovenfor er vist og bevist med klarhet i egne ord. (Å samle inn bevis er viktig for å sikre raskt, da manipulerer de og endrer kontinuerlig sin egen dokumentasjon).

Brudd på menneskerettighetene i tillegg:

Sideanmerkning: obligatorisk vaksinering, obligatorisk helseøvelse, politi og misbruk av militærmakt og misbruk av disse kroppene ulovlig for Lock Down. Planer for tvangsinnføring av vaksinepass, vaksinasjon, siden bevegelsesfrihet og sysselsetting er begrenset sterk uten vaksinasjon og vaksinering. Er det frivillig da?

Viser til uttalelser fra farmasøytisk industri i media. Dette er en del av gjennomgangen og brudd på menneskerettighetene. Dette er et aktivt forsøk på diskriminering, bevegelsesbegrensning og friheten som enhver har rett til. Dette igjen for oppførsel av en falsk pandemi, samt for tvangsvaksinering med en farlig vaksine. Medisinsk diktatur?

Nasjonale lovbrudd

Straffeloven kapittel 17

Vår regjering bryter flere lover i “Straffeloven, kapittel 17. Beskyttelse av Norges uavhengighet og andre grunnleggende nasjonale interesser”, ved bevisst å skape en falsk pandemi med dens konsekvenser for mennesker, mental helse, helsevesen, menneskerettigheter og avstå suverenitet til utenlandsk makt som sluttmål. (Landets forræderi).

Vedlagt dokument beviser dette med VEKT og soliditet. Utenlandsk maktorganisasjon som FN-EU-WHO og WEF er helt klart noen av drivkreftene bak dette. Dette er vårt innskudd og både regjeringen og FHI, CEPI helhetlig involvert i og beviselig kjent med. Viser til dokumentet. Andre avsnitt som ikke er nevnt, mulige andre brudd på folkeretten, menneskerettigheter registrert ved lesing av et dokument av en politijurist, bør legges til automatisk som siktelse.

Graden av alvor indikerer, etter min mening, og ved å se på dette materialet som meg

mottatt, angi nivået i Nürnberg og høyesterett. Politi og militær oppfordres til å handle umiddelbart sikre bevis og stoppe en påviselig fiendtlig maktutøvelse av folket, så vel som Berge, live! Dette har store implikasjoner for suverenitet og folkehelse og undergangen av landets økonomi,

basert på en bevist falsk pandemi og Lock Down. (Se hoveddokument)

Litt om bevisene:

Bevisene er solide og kommer hovedsakelig fra offisielle kilder som FHI og WHO

som beviser en planlagt falsk pandemi med sine egne talldata, samt publikasjoner fra seg selv. (Kilder). Konteksten gjør bevisene generelt solide basert på egne kilder og materialer. Samtidig viser dette deres engasjement og helhetlige planlegging blant alle aktørene som er oppført ovenfor.

Kapittel 17 i straffeloven Beskyttelse av Norges uavhengighet og andre grunnleggende nasjonalitetsinteresser.

§111 . Brudd på uavhengighet og fred i Norge.

Fengsel i opptil 15 år kan straffes ved bruk av makt, trusler eller andre ulovlige handlinger, noe som utgjør en fare for Norge eller en del av Norge

(a) er innlemmet i en annen stat,

(b) blir underlagt en fremmed stats styre,

(c) eller en stat som Norge er alliert med eller i en kampallianse, påføres krig eller fiendtligheter,

(d) bli påført betydelige begrensninger i deres rett til selvbestemmelse, eller

(e) løsrivelse.

§112 . Alvorlig brudd på uavhengighet og fred i Norge

Alvorlig brudd på Norges uavhengighet og fred kan straffes med fengsel i opptil 21 år. Ved avgjørelsen om overtredelsen er alvorlig, vil det bli lagt særlig vekt på om

(a) det har hatt spesielt alvorlige konsekvenser for Norge,

(b) den har blitt utført av organisert væpnet aksjon, utnyttelse av frykt for inngrep fra en fremmed stat, eller av trussel om dette,

( gjerningsmannen er medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett, eller tilhører landets høyeste sivile eller militære ledelse,

d) handlingen har ført til tap eller fare og tap av liv.

Det er nevnt lagt til i anmeldelsen.

Merk: konsekvenser for psykisk helse: selvmord skjedde under falsk pandemi og forårsaket låsing.

§113 . Brudd på den norske grunnloven.

Alle som ved bruk av makt, trusler eller på annen ulovlig måte setter norsk grunnlov i fare, blir endret, straffes med fengsel i opptil 15 år.

§114 . Alvorlig brudd på den norske grunnloven

Alvorlig brudd på norsk grunnlov kan straffes med fengsel i opptil 21 år. Ved avgjørelsen om overtredelsen er alvorlig, vil det bli lagt særlig vekt på forhold som er oppført i artikkel 112 (a) – (d) . Til slutt, på grunn av en bevist falsk pandemi, som fører til og har ført til selvmord, medisinske dødsfall på grunn av Astra Zenika-vaksinen (blodpropp). Viser til nyere media

Avsnitt. Hevdet at følgende avsnitt var brutt. Alt det ovennevnte i dokumentgjennomgang, enkeltpersoner og organisasjoner, samt ledelsen av organisasjonen, rapporteres til underordnet lovavsnitt:

Sitatloven.

Forsettlig drap etter straffeloven § 233 annet ledd har en fengselsperiode på 21 år.

Slutten av kommentaren:

Da jeg mottok dette dokumentet, og nå med en mye mer seriøs oppdatering, etter hvert som jeg har lest det, har jeg ikke annet valg enn å gi det videre og gjennomgå det. Min motivasjon for rapportering er å redde liv og helse til de som er mest berørt av denne historien. (Barn) Også som et resultat av at noen er redde, eller redde for å bli ydmyket.

Jeg antar ikke at gjennomgangen vil bli sendt inn av andre. Derfor føler jeg meg tvunget til å dra til dette trinnet, til tross for en enorm personlig risiko, ettersom det er meg og andres plikt å redde liv. Derav den innsendte gjennomgangen. Oppmuntring til alle i Norge. Vennligst oppgi uavhengig politietterforskning basert på bevisene i det sendte dokumentet. Nå står dette og faller på hver av dere, som tør å også stå foran ta ansvar og sende inn anmeldelsen selv. Dette gjelder spesielt for deg tjenestemenn. Tenk deg nøye om hvem du virkelig tjener, nemlig folket! Og hva blir konsekvensene nå for de nærmeste og kjære! Vend deg i tide!

Endelig. “Ta vare på flokken din”

Vennlig hilsen,

Kenneth Otterlei

6260 Stette Skodje.

*** Slutt på norsk rapport

En alvorlig tiltale!

Det andre dokumentet som ble lagt til,

COVID19 EN PLANLAGT PANDEMI OG EN FORBRYTELSE MOT MENNESKEN,

kan lastes ned her
(Når du klikker på lenken, vent 5 sek., trykk på den nederste ‘GET LINK’ -knappen. Deretter vises et nytt vindu, lukk det umiddelbart. I det gamle vinduet bytter du direkte til filen)

Det er en 53-siders forskningsrapport med opprinnelse i Norge.

Vennligst besøk den nederlandske kilden: CommonSenseTV

Faktakontroll: Det er INGEN tiltale mot den norske regjeringen for forbrytelser mot menneskeheten

Faktasjekk

 •   
 •  av: Christiana Dillard

 Dele kvitring

Faktakontroll: Det er INGEN tiltale mot den norske regjeringen for forbrytelser mot menneskeheten

Står den norske regjeringen over for en tiltale for forbrytelser mot menneskeheten knyttet til håndteringen av romanen coronavirus? Nei, det stemmer ikke: Ifølge den norske regjeringen er det ingen informasjon om en tiltale.

Påstanden dukket opp i en artikkel publisert av GreatReject.org – et nettsted som hevder “Det er ingen konspirasjonsteorier, de er alle sanne” – 24. mars 2021, med tittelen “Norges regjering tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten” (arkivert her ). Tiltalen er en del av et antatt “2. Nürnberg-tribunal.” Artikkelen fortsetter:

Og nå gode nyheter fra Norge:

 • En gruppe forskere fra Norge har anlagt søksmål mot koronapolitikken.
 • Den norske regjeringen blir saksøkt for forbrytelser mot menneskeheten.
 • En rapport om dette er sendt til Ålesund politistasjon.
 • En kopi av rapporten sendes for øyeblikket til Den internasjonale straffedomstolen og blir deretter utgitt på Internett.

Slik har brukere på sosiale medier sett tittelen, beskrivelsen og miniatyrbildet av artikkelen:

I en e-post til Lead Stories 9. april 2021 hadde Seksjon for humanitær og strafferettsavdeling for juridiske avdelinger i Norges utenriksdepartement ingen informasjon om en tiltale:

Den norske regjeringen har ingen opplysninger om saken du tar opp utover det som fremgår av den elektroniske artikkelen du henviser til, ifølge hvilken en norsk statsborger kan ha sendt inn en strafferettslig klage, som alle borgere i Norge står fritt til å gjøre.

På spørsmål om regjeringen ville vite om en slik tiltale, svarte Legal Affairs Department:

Ja, vi antar at slike forhold ville være kjent.

Et 53-siders dokument av “en gruppe forskere fra Norge” med tittelen “COVID19 A PLANNED PANDEMIC AND A CRIME TO MUNDANITY” og datert 15. mars 2021 er lenket til nederst i GreatReject-artikkelen. Dokumentet nevner ingen spesifikk søksmål mot den norske regjeringen. De eneste omtalene om en søksmål refererer til en antatt internasjonal, gruppesøksmessig PCR-test søksmål ledet av den tyske advokaten Reiner Fuellmich (som artikkelen sier er leder for “2. Nürnberg Tribunal”). Lead Stories nådde ut til Fuellmich for kommentar om hans engasjement i Nürnberg-innsatsen og vil oppdatere denne historien hvis vi får svar.

Ingen offisiell person eller organisasjon er kreditert som forfatter av dokumentet på 53 sider, men på side 40 vises følgende melding:

varslere norge.PNG

Den separate norske rapporten er skrevet av Kenneth Otterlei, en norsk statsborger. Lead Stories har opprettet en lenke til Lead Stories DocumentCloud-konto-mappen for rapporten her (på originalnorsk). På den måten kan leserne unngå skadelig programvare som kan oppstå ved å klikke på lenken til rapporten i GreatRejectarticle, som forbrukernes nettlesere markerte som et potensielt datavirusinfeksjonssted. I en engelsk oversettelse av rapporten i artikkelen, gjentar Otterlei påstander om at den norske regjeringen har brutt Nürnberg-koden og reglene til Den internasjonale straffedomstolen(Haag) fordi dens nye koronaviruspolitikk er et brudd på “grunnleggende menneskerettigheter.” Han hevder også at regjeringen gjennom sin nye koronaviruspolitikk bryter sine egne lover:

Vår regjering bryter flere lover i “Straffeloven kapittel 17. Beskyttelse av Norges uavhengighet og
andre grunnleggende nasjonale interesser”, ved bevisst og bevisst å iverksette en falsk
pandemi med konsekvensene dette har for mennesker, mental helse, helsevesen, menneskerettigheter
som samt fraskrivelse av suverenitet til utenlandsk makt som et endelig mål.
(Forræderi).

Otterlei siterer bare utdrag av norsk lov og nevner “bevis” i det tidligere nevnte dokumentet på 53 sider som begrunnelse for hans påstander.

Lead Stories kontaktet Møre og Romsdal politidistrikt i Norge, som inneholder Ålesund politistasjon, for å få bekreftet at dokumentet på 53 sider og Otterleys rapport faktisk ble sendt til stasjonen, og om det oppstod noen handling. Per 9. april 2021 har det ikke kommet noe svar.

Artikkelen samler også den antatte gruppesøksmålet om PCR-test søksmål med den antatte “2. Nürnberg Tribunal.” I en video som ble publisert i mars 2021 om gruppesøksmål, nevner ikke Fuellmich klage mot den norske regjeringen. Han sa også at han ikke er leder for Nürnberg-innsatsen, og at PCR-test søksmålet ikke er målrettet mot noen regjering.

Imidlertid sa han på 50-minutters 45-sekundersmerket at advokater over hele verden håper å sende inn klager til Den internasjonale straffedomstolen om nye coronavirus-saker i forskjellige land. Han nevner ikke Norge.

Vil du informere andre om nøyaktigheten av denne historien?

https://leadstories.com/hoax-alert/2021/04/fact-check-no-indictment-again-Norwegian-government-for-crimes-again-humanity.htmlKlikk på denne lenken for å kopiere den til utklippstavlen

Se hvem som deler det (det kan til og med være vennene dine …) og la lenken ligge i kommentarene:FacebookTwitter

Christiana Dillard er tidligere nyhetsskribent for Temple Universitys Lew Klein College of Media and Communication. Hun fikk sin lavere grad i engelsk skriving fra University of Pittsburgh. Hun har vært frilansskribent for flere organisasjoner, inkludert Pittsburgh Black Media Federation, Pitt Magazine og The Heinz Endowments. Når hun ikke produserer eller studerer media, ser hun det, ser på YouTube-videoer eller andre interessante serier hun kan finne på streamingtjenester.Les mer om eller kontakt Christiana Dillard Forrige artikkelFaktakontroll: I video gir ikke generalene Michael Flynn, Thomas McInerney beviste fakta om 2020-valg og COVID-pandemi

Om oss

Internasjonal faktakontrollorganisasjon

Lead Stories er et faktasjekkende nettsted som alltid leter etter de siste falske, villedende eller unøyaktige historiene (eller media) som gjør rundene på internett.
Oppdaget noe? Gi oss beskjed! .

Lead Stories er en:

Følg oss på sosiale medier

Mest lest

De fleste Siste

Del din mening

 Dele kvitringHjemOmPrinsipper for IFCNHvordan vi jobberSatirpolitikkRetningslinjerTa kontakt med

Lead Stories er et faktasjekkende nettsted som alltid leter etter de siste falske, villedende eller unøyaktige historiene (eller media) som gjør rundene på internett.
Oppdaget noe? Gi oss beskjed! .

Lead Stories er en:

Følg oss på sosiale medier© 2015-2020 Lead Stories LLC – Med enerett.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.