Smitte etter påske

R-tallet er nede på 0,86

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad jubler over utviklingen.

POSITIV: Espen Rostrup Nakstad gleder seg over at R-tallet er nede i 0,86. Foto: Terje Bendiksby / NTBMadeleine HatloJohannes FjeldPublisert torsdag 08. april 2021 – 14:52
Sist oppdatert torsdag 08. april 2021 – 15:01

FHIs matematiske modellering viser at trenden i smittespredningen har vært synkende. De anslår i sin siste ukerapport at R-tallet nå er nede på 0,86.

Det betyr at 100 smittede personer i gjennomsnitt smitter 86 andre med coronaviruset.

Nyheten gleder assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Dette er veldig gode nyheter som bekrefter den utflatingen vi har sett i smittetallene de siste ukene, skriver han i en SMS til Dagbladet.

– Vi må alle ta det med oss videre som motivasjon. Når R-tallet først begynner å falle kan det også komme videre ned under 0,86. Da vil smitten reduseres enda raskere de neste ukene.

Stor geografisk variasjon

Før påske uttrykte flere av helsetoppene frykt for økt smitte etter ferien, som følge av økt reisevirksomhet, sosiale sammenkomster og mindre testing.

Regjeringen besluttet derfor å forlenge de nasjonale tiltakene fram til 14. april, for å sikre helsemyndighetene bedre oversikt over situasjonen.

FHIs første rapport etter høytida viser at antall meldte smittetilfeller sist uke gikk ned i alle fylker – unntatt Vestland, Nordland og Troms og Finnmark.

Nordland er likevel blant fylkene med lavest forekomst, med 18 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 12 og 13 samlet. Det samme har Trøndelag.

– Det er svært stor geografisk variasjon både mellom og innad i ulike fylker, heter det i rapporten.

Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (500 i uke 12 og 13 samlet), etterfulgt av Viken (382). Disse fylkene utgjør til sammen 76 prosent av de meldte tilfellene sist uke.

Færre testet seg

Samtidig var det betydelig færre som testet seg i uke 13, altså påskeuka, enn de foregående ukene. Da ble det registrert 114 365 tester, mens antall tester i ukene før har ligget på mellom 157 818 og 202 885.

FHI påpeker selv at den nedadgående smittetrenden er usikker, og at dato for inneværende uke vil gi et bedre bilde av smittesituasjonen etter påskeferien.

Antall sykehusinnleggelser er fortsatt stabilt. Det ble rapportert om 205 nye innleggelser med covid-19 i uke 13 – samme antall som i uke 12. Færre ble innlagt på intensivavdeling. Fra 49 pasienter i uke 12 ble 35 pasienter innlagt på intensivavdeling sist uke.

Legg igjen en kommentar