Christian Paaske 25.03 2021 Din uvitenhet kan koste deg ditt liv

Det største problemet er ikke krigsmaskinen og dens propaganda-apparat som har gjort samfunnet til en konsentrasjonsleir. En fangeleir hvor de fleste sitter med fotlenker til TV-apparatet i sine egne stuer og venter på bølgen av masseutryddelse av store deler av menneskeheten. Det virkelige problemet er at den største delen av befolkningen ikke forstår hva som skjer, – selv om diktaturet utspiller seg åpenlyst foran deres egne øyne. Selv om FN og World Economic Forum åpent eksponerer planen om framtidens høyteknologiske verdenskommunisme fortsetter de fleste som om ingenting har skjedd. De er som beboere ved foten av en vulkan. Kun et fåtall flytter når vulkanen begynner å røre på seg. De fleste blir boende inntil det er for sent, begravd og utslettet av glødende lava. Folk flest tenker ikke lenger enn nesetippen. De vil ikke forstå fordi sannheten er for ubehagelig, skremmende og grusom. Frykten paralyserer. Reptilhjernen blokkerer sunn fornuft og evnen til å tenke. Tilbake er kun en instinktiv reaksjon for overlevelse. Når instinktene overtar blir mennesket like forutsigbart og kontrollerbart som dyr. Menneskeheten er blitt en maktesløs saueflokk gjennom indoktrinering av religion, skole, vitenskap og media. Det største problemet er å overbevise dem at de er blitt lurt, manipulert og tar feil. De må vekkes til å tenke og våge å se realitetene i øynene.Fra skolen husker vi de få stakkars evneveike og mentalt tilbakestående med så store læringsvansker at de fikk spesialundervisning. De havnet i hjelpeklasser hvor spesiallærere forsøkte å nå inn til dem. Ofte var det barn fra ødelagte familier hvor vold, alkoholisme, fattigdom og religiøs fanatisme hadde kapslet dem inne i så mye frykt at alt de tenkte på var å overleve. I dag under Corona-krisen har største delen av samfunnet havnet i en lignende rolle og trenger intensiv spesialundervisning fra flinke pedagoger.Metodene fra skolesystemets voldelige og autoritære fortid fungerer ikke. Det nytter ikke å skrike, ryste eller slå barn for å få dem til å lære. Det første disse barnene trenger er trygghet, medfølelse og medmenneskelighet. På samme måte nytter det ikke å skjelle ut, forakte og skrike til de redde øynene bak masken at han eller henne må ta seg sammen, våkne opp, kaste munnbleien og komme seg ut av sitt mentale fengsel. Det skaper bare en reaksjon. Veien fra frustrasjon og frykt til sinne, aggresjon og vold er kort. Isteden for å bekjempe overmakten og tyranniet ender folk med å sloss mot hverandre. Grupper settes opp mot hverandre i makthavernes klassiske taktikk av splitt og hersk. Kritikere og vaksinemotstandere og maske-nektere er allerede stigmatiserte hatobjekter, samfunnsfiender og de nye jødene.Vårt største våpen er vår menneskelighet. Derfor angriper og knebler makthaverne alle aspekter av sosial kontakt. Munnbind, distansering, pleksiglassvegger, begrenset besøk, karantene, isolering, forsamlingsforbud og begrenset bevegelse-, reise- og ytringsfrihet. Det ypperste maktmiddelet er virus- og smittespøkelset hvor vi skal frykte friske medmennesker. Etter den sosiale kontrollen trer TV- og massemedia hetter over hodene som på dødsdømte fanger på vei til nærmeste vaksinestasjon hvor sprøyten venter.”Menneskets største handikapp er å komme ansikt til ansikt med en konspirasjon så monster-aktig at det kan ikke tro at det er sant.” Ordene fra FBI sjef J. Edgar Hoover er gyldige den gang som nå. Folk flest er handikappet av frykt, autoritetstro og manglende evne til selvstendig tenkning. Det er et kommunikasjon-problem om å overbevise mentale krøplinger at de faktisk kan gå selv. Det sies at mot dumheten kjemper selv gudene forgjeves. Det lover ikke godt. Men vi må vekke våre medmennesker ut av søvnen, hypnosen og frykten gjennom vår medfølelse og medmenneskelighet. Vi må komme nærmere hverandre. Rekke ut våre hjerter, stå sammen fordi vi er ikke fienden. Fienden er en overmakt med planer så monsteraktig at de færreste tror det er sant.Har vi intet lært av historien? Hitlers skrekkvelde, Stalins terrorregime, Maos masseutryddelser, Pol Pots dødsleire? Under fernissen av frihet og demokrati ulmer et blodtørstig monster av død, destruksjon og voldsorgier som utsletter millioner på millioner hver eneste gang fascisme, kommunisme og diktatur tar over. Det har skjedd før. Det kommer til å skje igjen, fordi kraften bak dette monsteret er dem som bare følger ordre, marsjerer i takt og ikke våger å tenke, men reagerer instinktivt og forutsigbart og angriper og slakter hverandre for fote i blind lydighet. Aldri igjen sa, de etter 2. verdenskrig. Men det skjer igjen. Det skjer akkurat nå, – dersom ikke folk våkner og mobiliserer vår menneskelighet i kampen mot monsteret som nå igjen vil ha blod, destruksjon og ufattelig lidelse. Det kan stanses, men det er opp til oss. Din uvitenhet kan koste deg ditt liv.

Kan være et bilde av en eller flere personer

Legg igjen en kommentar