Anders Brunstad 12.03 2021

Dette berører ALLE NORDMENN.Vår tids etterkrigsoppgjør nærmer seg. Så fort 3. Verdenskrig er overstått. AGENDA 2030. “COVID KRISEN”.

Globalistene og eliten er så maktsyke på å innføre et nytt totalitært og fascist regime, styrt av 1% eller mindre m, av de superrike, alliert med globalist marxister som Merkel, Erna og Støre, Macron og Bidener.At de var villige til å konstruere en falsk Coronakrise, basert på et virus som FHI nå har bekreftet er like dødelig som andre dødelige sesongvirus.Og de konspirerte med tyske RKI og WHO og fikk laget falske PCR diagnoser som hauser opp antall smitta med 50-90% falske positive. No kidding. PCR er heilt uegna.De laget en fryktkampanje basert på løgner og propaganda.De vedtok genteknologilover som tillater eksperimentelle gen endrende mRNA vaksiner som professor Franzis Boyle omtaler som Frankenstein sprøyter.De hastegodkjenner ikke utprøvde «vaksiner» midlertidig i EMA som betyr EUs agentur for testing og godkjenning av medisiner.Basert på det falske narrativet av at vi står over for en stor dødsrisiko, kobla til WHOs påstand at Covid virus dreper 3.4% av de smitta. Når fakta er at dette kun gjelder for de over 80 år. Som har stor risiko for å dø av mange grunner inkl en vanlig influensa.Men befolkningen som helhet, og de under 70 har en risiko nær null.Eliten er så satansk sinnsyke og kriminelle at de er villige til å påføre verden en «pandemi» og innføre tvangstiltak og nesten heilt avvikle våre menneskeretter.Og påføre oss enorme kostnader og elendigheit som kan måles i størrelseorden økonomisk som kostnaden ved den 2. verdenskrig.Sitat; «De er villige til å påføre oss;- «Smerte, svolt og frykt» slik at folket blir dumme (som sauer) nok,- til å godta og oppgi våre retter ( les allmenne menneskeretter og Folkeretten)- i bytte mot sikkerhet, mat og økonomisk støtte.De som forstår at dette er en maktovertakelse vil ikke godta å oppgi sine rettigheter i det hele tatt.De som ikke forstår hva som er i ferd med å skje, vil se etter noen som kan løse problemene og få de til å forsvinne.Å holde disse to gruppene adskilt er avgjørende for at maktovertakelsen lykkes.«Sitat slutt.Dette er ikke mine ord, men sitert fra memoarene til verdens desidert mektigste og rikeste New World Order fascist, selveste David Rockefeller.Som uttalte til forsamlingen under en FN middag i 1994:Vi behøver Den Rette Store KrisenVidere sa han;Sitat;«Vi er i startgropa på en Global Forvandling»Alt vi behøver nå, er en den rette store krisen, og nasjonene vil akseptere Den Nye Verdensorden.Sitat slutt.Ok, folkens. Forstår vi dette nå?Det som har pågått siste året.Med en falsk coronakrise.Er altså en Globalist konspirasjon.Med WHO, Kina, Bill Gates, Big Pharma, FN, EU, og Erna Solberg.Samt Statlige og Private massemedier i rollen som Goebbels propagandamaskineri.Og alle sammen som en kriminell Global konspirasjon.Og faktisk i rollene som satans disipler.For å innføre et nytt globalt totalitært regime, et fascistisk marxistisk regime.Hvor vi bytter ut våre rettigheter etter Folkeretten og våre allmenne menneskeretter.For lovnaden om mat, sikkerhet og småpenger.Hvor nasjonsstatenes demokratiske folkestyre byttes ut mot et globalt totalitært og tyrannisk diktatur.Som Davos eliten, og WEF høvdingen Klaus Schwab og hans nestleder Børge Brende forfekter.Som «The Great Reset.»Og «Build Back Better».Identisk med Bidens slagord under valgkampen.Og også benytta av lederen for WHO, Pedros. Som er en ettersøkt kommunistisk terrorist i sitt eget hjemland Etiopia.Som nå vil lage et Globalt Sovjet 2.0, sammen med diktatur regimet CCP.Som de koder som . «Big Reset».Med Merkel så langt i rollen som Hitler. Eller Stalin. «Der Fuhrer».Og Erna i den norske historiske rollen som Vidkun Quisling.Og NRK og MSM som «Goebbels».I sin iver etter total makt og kontroll over verdens største saueflokk, lettlurte mennesker som sluker rått og røte av «fakta» fra «Sannhetsministeriet» formidlet på TV skjermer kontrollert av den samme totalitære globalist mafiaen.Disse har altså ikke noen moralske skrupler for å påføre menneskeheten enorme lidelser gjennom påstanden og løgnene om en pandemi og global krise som egentlig kun foregår på TVen.Og med kriminelle tiltak med nedstengninger og totalt radikale uforholdsmessige påbud og forbud.Som ikke har noen som helst smittevernseffekter i følge legestanden. (Dokumentert).(Men legestanden blir sensurert av Big Tech, og terrorisert av Media).Som skaper dødsfrykt og angst mot en falsk fiende, et nokså uskyldig Coronavirus.Og enorme økonomiske tap og elendighet for hundrevis av millioner. Og som driver stater som Frankrike, Spania og Italia til konkursens rand.Og kamuflerer den store stygge satansk vonde fienden;Erna Solberg og hennes kriminelle regjering som fratar oss våre retter.EU og WHO og FN som står bak.Pedros. Merkel. Erna. Bill Gates. Anthony Fauci. Bent Høie.I de kriminelle hovedrollene.Sammen med 1% av de aller rikeste.Som også kontrollerer de store MSM.Og Big Tech som sensurerer hva saueflokken skal få se, høre og lese avgrenset til Globalistenes «Fakta fra Sannhetsministeriet».Alt annet blir forsøkt sensurert eller stemplet som konspirasjonsteorier.For å skjerme og tilsløre den Egentlige Konspirasjonen og deres superkriminelle roller.Big Tech har altså gått inn i rollen som Big Brother i «1984»Samtidig som Globalist Mafiaen innfører verdenshistoriens aller største gen teknologiske medisinske eksperiment.Som Innjisering av messanger RNA Frankenstein sprøyter faktisk er.(Se vedlegg).På basis av hasteendringer i lovverket i EU og Norge. Som i årtier har hatt strenge forbud mot genteknologi, med svært gode grunner. Og med et totalt korrumpert KRF som medskyldig sammen med V for slike forbrytelser mot Menneskeheten. Som plasserer et KRF totalt uten moralsk kompass i et historisk perspektiv som vår tids Dr Mengele med sinnsyke medisinske eksperiment på menneske. Sammen med et sant monster av en radikal Høyre leder. Som i et historisk perspektiv må kunne bli sammenligna med Quisling i hennes totale forræderi over for Norges Befolkning og Norges Grunnlov. På svært mange felt. Erna Regjeringens hastegodkjenning av genteknologiske medisiner, som ikke er i nærheten av å være uttestet på dyreforsøk, noe som de skal grundig og lenge og for ulike hypoteser, først.Og får Godkjennelse i EUs Medisin Agentur og av FHI i Norge,Egentlig ene og alene argumentert fordi de påstår at vi står overfor en svært dødelig eoidemi, Som altså, faktisk, basert på FHIs egen statistikk, er like dødelig og farlig som flere heilt ordinære influensaer.Samtidig med at EU og Norge bevisst forbød eller diskrediterte en svært god og rimelig medisin som kurerer 50-70% av Covid sykdommen; Kombinasjonen av Hydroxyclorenquin og zink tabletter. Som Trump sterkt promoterte.(Vedlagt dokumentasjon viser at de land som pusha denne billige og sikre medisinen har under halve dødeligheten mot EU og USA.) Døde 300 i Norge unødig pga dette?Og flere hundre tusen på verdensbasis særlig i EU og USA?Dette ble nok gjort heilt bevisst for å hindre at folk skulle overleve og den store Covidkrisa kunne få gå videre.Med nedstengninger basert på påståtte smittetall med ca 90% falske positive. Jfr kilder vedlagt.Og en LAANG venteprosess på vaksiner som det påstås skal redde menneskeheten fra et nokså vanlig virus som kommer i ulike mutanter hvert eneste år hele livet.(Hva skjedde i går med Astra Zenekas vidunder «vaksine».???Ene og alene fordi målet er å la tiltaka vare så lenge som man trenger for å ta knekken på privat sektor og mindre selskaper(Slik WEF Klaus Schwab skisserer).Slik at Globalistenes Totalitære Diktatur kan påtvinges menneskeheten. Som David Rockefeller planla allerede i 1994.Og frata oss våre menneskeretter.For at de aller rikeste skal bli enda rikere.Og våre skjøre nasjonale demokratier veltes.Og våre liv og våre barns fremtid overlates til et Globalt Tyrannisk Verdensregime.Samtidig som menneskehetens DNA kan bli ødelagt og manipulert. I klare overtramp mot Nurnberg Coden for medisinsk eksperientering på mennesker.Utført i en kriminell konspirasjon.La oss starte prosessen med å stille de skyldige til ansvar.Til orientering så er det i går sent et varsel om ansvarlig-gjøring for svært alvorlige lovbrudd utført av Ernas Regjering, inkl Høyre, Venstre og KrF.For svært straffbare brudd på Menneskeretter og Forbrytelser mot Menneskeheten, etter Haag konvensjonen. Samt for svært alvorlige brudd på lover etter Nurnberg koden, for ulovlig og kriminelle, medisinske eksperiment på mennesker.Europeiske leger har svært nylig påvist og dokumentert svært store risiki for «gen vaksinene»I skriv til EMA og EUs totalitære ledelse. De gav en frist på 7 dager, men fikk intet svar. Se vedlegg.Ernas kriminelle regjering har fått en frist på 5 dager, som betyr tirsdag over helga.Enten så må de nå avblåse hele den falske Covid krisen, herunder ulovlige og svært farlige «vaksiner» eller bli stilt til ansvar for Forbrytelser mot Menneskeheten.NOT KIDDING.Avsløringa av denne kriminelle konspirasjonen må få både politiske og strukturelle følger.Etter krigen så ble Quislings parti avvikla. Som en del av en kriminell struktur.Ernas Høyre faller i samme kategori. Og må tvangsoppløses. Venstre og KrF også. Men forsvinner vel likevel.Dette må skje enten gjennom en norsk Nurnbergprosess, i Haag, eller ved at Folket blir informert og krever at partistøttene til kriminelle organisasjoner må opphøre.Ingen av de kriminelle aktørene er immune for Forbrytelser på Menneskeheten. Ikke en gang Angela Dorthea Merkel, Bill Gates eller Erna Solberg. Eller ledelsen i Folkehelseinstituttet.Rettssakene må bli ført etter Haag konvensjonen og etter Nurnberg koden. Det er eneste riktige sted.NRK må også tvangsavvikles. Det er et marxistisk totalitært rottereir.Norge må melde seg ut av EØS tvangstrøya. Og det kriminelle WHO.EU, EMA, RKI, EU Kommisjonen og dets ledere må også bli tiltalt etter Haag konvensjonen og Nurnberg koden.Og trolig tvangsoppløses slik som det kriminelle regimet «Nazi Tyskland» ble avviklet.Dette kan også skje ved at land som Frankrike, under ledelse av den kommende presidenten, Marine Le Pen, starter Frexit ved årets slutt. Etc i land etter land.Takker for oppmerksomheten.Kilder vedlagt.https://cdn.fbsbx.com/…/THE-COVID-REPORT-WHICH-MUST-BE…+2

Kan være et bilde av tekst som sier '17:13 AA ILTE ovidethics.medium.com Calowoo Urgent Open Letter from Doctors and Scientists to the European Medicines Agency regarding COVID- 19 Vaccine Safety Concerns Doctors for Covid Ethics'

Legg igjen en kommentar