Europarådet sier i resolusjon: Vaksinasjoner må ikke være obligatoriske og ingen uvaksinerte personer må diskrimineres.

27. januar undertegnet Europarådet resolusjon 2361, som sier at vaksinasjoner i medlemsstatene ikke skal være obligatoriske. Videre kan ikke personer som ikke har blitt vaksinert, diskrimineres på noen måte. Dette stopper effektivt planene som for eksempel Danmark har for å la “vaksinepas” kontrollere hvem som får reise eller besøke bestemte steder. Resolusjonen går så langt som å pålegge at medlemsland som Sverige aktivt må informere innbyggerne om at de har denne retten. Dette er noe alle i Sverige og andre land nå kan referere til. Det er sannsynligvis nettopp derfor systemmediene ikke nevner det med et ord, og europeiske regjeringer ikke later til å gjøre det.

Publisert: 7. februar 2021, 18:59

Les også

27. januar undertegnet Europarådet resolusjon 2361, som sier at vaksinasjoner i medlemsstatene ikke skal være obligatoriske. Videre kan ikke personer som ikke har blitt vaksinert, diskrimineres på noen måte. Dette stopper effektivt planene som for eksempel Danmark har for å la “vaksinepas” kontrollere hvem som får reise eller besøke bestemte steder. Resolusjonen går så langt som å pålegge at medlemsland som Sverige aktivt må informere innbyggerne om at de har denne retten. Dette er noe alle i Sverige og andre land nå kan referere til. Det er sannsynligvis nettopp derfor systemmediene ikke nevner det med et ord, og europeiske regjeringer ikke later til å gjøre det.

Mange har i det siste vært bekymret for om vaksinene vil være obligatoriske, noe som er foreslått i flere land, men ikke i Sverige hvor loven hittil forbyr ufrivillige medisinske inngrep. Mer presserende er spørsmålet om regjeringer kan utøve et så sterkt press på befolkningen, slik at det blir nesten umulig å leve uten å bli utsatt for denne eksperimentelle vaksinen. Som vi for eksempel forteller deg i dette nummeret, ønsker Danmark å la vaksinen passere kontroll hvis du får tilgang til kjøpesentre, sportsarrangementer og andre offentlige steder, offentlig transport eller hvis du kommer til å reise utenlands. Heldigvis setter Europarådet nå en stopper for disse planene, og det ser ut til at de ikke har vært i stand til å oppføre seg annerledes ettersom ufrivillige medisinske eksperimenter er forbudt i den internasjonalt gyldige Nürnbergkonvensjonen.

Europarådet er en mellomstatlig europeisk samarbeidsorganisasjon med 47 medlemsstater, som til tross for navnet og det samme flagget er skilt fra EU. Dens resolusjoner er ikke juridisk bindende, men anbefalingene til medlemsstatene følges nesten alltid. For eksempel så sent som i november i fjor foreslo regjeringen at Sveriges lover ble endret som et resultat av Europarådets konvensjon om nettkriminalitet.

Skjermbilde fra CDCs rapport om vaksinebivirkninger inkludert dødsfall.

Etter en felles debatt 27. januar 2021 vedtok Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) resolusjon 2361 med tittelen ‘Covid-19 vaksiner: etiske, juridiske og praktiske hensyn’. Det skjedde under PACE vinterøkten 25. – 28. januar.

Oppløsningen beskriver kort problemene forårsaket av Covid-19-pandemien med den resulterende arbeidsledigheten, den økonomiske nedgangen og fattigdommen. Det peker også på at det er en viss mistillit blant den europeiske befolkningen for å bli vaksinert. Resolusjonen inneholder ulike anbefalinger for hvordan man kan oppnå et stort vaksineinntak, men også noe uventet – nemlig klare bestemmelser rundt det.

Punkt 7.3 i resolusjonen forplikter alle medlemsstater til å sørge for at innbyggerne blir informert om at Covid-vaksinasjoner IKKE er (det eneste ordet skrevet med store bokstaver i hele den firesidige oppløsningen) obligatorisk og at ingen er politisk, sosialt eller på annen måte presset til å bli vaksinert de ønsker ikke å gjøre det selv.

For det andre – minst like viktig – må medlemsstatene sørge for at ingen blir diskriminert for ikke å bli vaksinert på grunn av mulig helserisiko eller fordi personen rett og slett ikke vil bli vaksinert.

Sistnevnte er spesielt interessant gitt propagandaen til vaksinasjonspass fra systemmediene og flere europeiske regjeringer, som de hevder er nødvendig. Den svenske regjeringen kunngjorde 4. februar at den har besluttet å innføre et digitalt vaksinesertifikat som vil være klart til sommeren. Men hva er det da å bli brukt til, hvis det blir ulovlig å diskriminere noen som ikke har det?

Da den svenske regjeringen oppsummerte de viktigste tingene fra Europarådets vintersesjon på sine nettsider 29. januar, ble dette ikke nevnt – uten tvil det viktigste i hele resolusjonen – med et eneste ord. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor, gitt den enestående propagandaen for massevaksinasjoner fra den svenske regjeringen og ikke minst systemmediene, som er oppblåst til nivåer som ikke tidligere har blitt sett selv under krigstid.

Det er mulig at Europarådet ikke kunne bestemme noe annet på grunn av Nürnberg-konvensjonen. Det er nemlig grunn til å anta at eksperimentelle vaksiner kan sees på som bare et eksperiment på befolkningen. Når det gjelder ModeRNA og Pfizers mRNA-sprøyter, har det aldri blitt testet tidligere teknikker som ikke engang har blitt testet på dyr, som man vanligvis blir tvunget til å gjøre, og som bare har blitt testet i veldig kort tid og i begrenset grad. på noen få emner. I så fall ville det være i strid med Nürnberg-konvensjonen som ble til etter andre verdenskrig og krigsforbrytelsesforsøkene som de seirende maktene hadde i den tyske byen Nürnberg.

Konvensjonen består av ti punkter, og den første bestemmer: Det frivillige samtykke fra mennesket er helt nødvendig. Men er det virkelig frivillig hvis du ikke får jobbe, sender barna på skolen, reiser eller til og med besøker kjøpesenteret hvis du ikke underkaster deg eksperimentelle vaksiner?

Det femte punktet sier: Ingen eksperimenter skal utføres der det er grunn til å tro at død eller deaktiverende skade vil forekomme. Vi kan ikke bare lese på nettsidene til utallige helse- og kontrollmyndigheter i flere land at de forventer dette i ganske stor skala, men døde og alvorlig skadde er allerede oppført som et resultat av vaksinasjonene, inkludert på US Public Health Agency CDC .

Kanskje punkt 7.3 i resolusjonen er et forsøk på en fyrverkeri som senere kan henvises til – hvis skader og dødsfall fra vaksinen begynner å spre seg – og si at man “absolutt aldri hadde til hensikt å tvinge noen”. For akkurat som media og politikere aldri sier at noen dør av Covid, bare med, har vi heller aldri hørt at noen uten vaksinepass skal forhindres i å reise eller komme inn, bare at de som har vil få det. Den oppmerksomme kan også se lignende handlinger i mye annet rundt om i verden, for eksempel i tøffe politiinngrep som skremmer folk til lydighet eller enorme bøter, som interessant nok ofte kan ankes med suksess i retten. Dette indikerer at systemet, akkurat som i scam poker, ønsker å skape en illusjon om å ha en bedre “hånd” enn at du må få folket til å “legge seg ned”.

Jeg oppfordrer leserne til å lagre teksten vi har samlet i faktaboksen ovenfor på mobiltelefonene sine og vise den når det blir nødvendig å minne myndighetspersoner om Europarådets retningslinjer.

UTDRAG FRA EUROPARÅDETS RESOLUSJON 2361 (2021) VEDTATT 27. JANUAR 2021:

Her er den originale engelske teksten og en svensk oversettelse, som svensker og andre europeere kan henvise til hvis de blir presset til å ta den eksperimentelle mRNA-vaksinen eller bli diskriminert, med for eksempel krav til vaksinasjonspass, fordi de ikke vil true deres helse og liv. for risikoen.

7.3 med hensyn til å sikre høyt vaksineopptak:
7.3.1 sikre at innbyggerne blir informert om at vaksinasjonen IKKE er obligatorisk og at ingen er politisk, sosialt eller på annen måte presset til å bli vaksinert, hvis de ikke ønsker å gjøre det selv;
7.3.2 sørge for at ingen blir diskriminert for ikke å ha blitt vaksinert på grunn av mulige helserisiko eller ikke ønsker å bli vaksinert;

7.3 angående å sikre høy vaksinasjonsrate:
7.3.1 sørge for at innbyggerne blir informert om at vaksinering IKKE er obligatorisk og at ingen blir politisk, sosialt eller på annen måte presset til å bli vaksinert hvis de ikke ønsker å gjøre det selv;
7.3.2 sørge for at ingen blir diskriminert for ikke å ha blitt vaksinert på grunn av mulig helserisiko eller for ikke å ville bli vaksinert;

Kilde: https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Legg igjen en kommentar