Hvor farlig er koronaviruset?

Vi har vært gjennom et år med restriksjoner, karantener og isolasjon, som vi trodde hørte krigen til.

Skrevet av: Grethe Sunde, pensjonist – Ålesund

Vi savner å få belyst effekten av smitte-tiltakene, som har rammet så hardt.

Vi savner forståelige, logiske og faktabaserte forklaringer, som burde skape diskusjoner og debatter i avisene. Det har det ikke gjort. Det er tankevekkende. Sannsynligvis kan dette forklares med manglende eller forvirrende opplysninger, og dermed kunnskap, som ligger til grunn for enhver debatt. Det er også en tankevekker at det er på sosiale medier de fleste Corona-diskusjonene foregår.

Ingen tør å tale Roma midt imot (slik kong Sverre gjorde i 1194.)

En utstilling om Kinas håndtering av koronapandemien i byen der den begynte, Wuhan. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB

Kinesiske medier sår tvil om vestlige koronavaksiner

I Norge er det Helsedirektoratet som er Roma, og vi må våge å stille spørsmål. Vi har et Helsedirektorat, med helsedirektør Guldvog i spissen, som kun tenker på kapasitet innen helsevesenet, og er til tider tonedøv ovenfor FHI. Regjeringen lar Guldvog føre an.

Hvor farlig er egentlig dette viruset, som gir grunn til å rasere så store deler av næringslivet vårt, og som har voldt uopprettelig skade både på kropp, sjel og økonomi? De negative effektene av tiltakene er enorme og «medisinen» har for veldig mange vært mye farligere enn «sykdommen.»

La oss se på tallene for 2020

Den 19. oktober 2020, endret FHI grunnlaget for tall på testede personer. Nå er de som er testet flere ganger inkludert. FHI endret også betegnelsene fra «smittet» til «meldte tilfeller», da de endelig fant ut at smitte = syk. (Ref. Norsk Etymologisk ordbok).

  • Testede personer i Norge i 2020: 3.064.639 personer.
  • Meldte tilfeller (smittet), men som var friske: 55.901 personer
  • Innom sykehus, (smittet), men ble friske: 2.709 personer
  • Dødsfall av, med, eller koronarelaterte. 482 personer.

Dette betyr at 99.1 % av dem som testet positiv, er friske.

  • 0.9 % Korona relaterte dødsfall.
  • Totalt døde i 2020: 39.812.
  • Totalt døde i 2019: 40.684.

Går vi inn på offentlige statistikker for 2020, finner vi f.eks. at hverken Sverige eller Italia topper dødsratene for de foregående årene. Dette stemmer jo ikke med det vi får presentert gjennom norske media.

Torsdag 21.01. 2021 gikk Public Health England (PHE) ut og innrømmet at covid-statistikkene i Storbritannia ikke er korrekte. Alle som har covid-19 virus som dør, blir erklært covid-død, selv om den reelle årsaken var hjertesvikt, nyresvikt, kreft, ulykke el.l. Samme system har USA.

Så kan man spørre hvor et slikt system kommer fra.

Hva baserer regjeringen smittetiltakene på?

De følger den detaljerte nasjonale beredskapsplanen for en pandemi. Derfor er det interessant for oss å få vite grunnlaget for at covid-19 ble erklært som en pandemi. Vi har vært vitne til en vanvittig iver etter å kontrollere et virus med et tvilsomt test- system, PCR, som skal måle om vi har covid-19 virus i kroppen.

Den 3. januar proklamerte vår helseminister at smitten hadde økt med 6,4 %, og at vi befant oss i en meget alvorlig situasjon, og landet måtte stenges ned igjen. Deretter avslørte Aftenposten at tallet var 3,5 %. Camilla Stoltenberg presterte da å si at smittetallene ikke var avgjørende for de strenge tiltakene som ble gjeninnført. Det var helheten de gikk ut fra. Hvilken helhet?

Lederen i CDC, Rochelle Walensky, sier at data de har samlet inn, tyder på at den britiske mutasjonen av koronaviruset kan være mer dødelig. Arkivfoto: Susan Walsh / AP / NTB

CNN: Helsemyndigheter i USA frykter at britisk virusmutasjon er mer dødelig

Å skape frykt – et varemerke.

Aftenposten kunne for noen dager siden avdekke at covid-19 forskriften har blitt endret 73 ganger siden mars 2020. Om vi ikke følger de anbefalingene som er gitt til enhver tid, kan det vanke store bøter, og til og med fengsel. Redselspropagandaen florerer og «angiveri-viruset» har stor smitte-rate.

I stedet for en demokratisk åpenhet, har redselspropaganda blitt både pressens og myndighetene våre sitt varemerke. Og, de lykkes. Svært mange er blitt engstelige, redde og mistet troen på fremtiden.

I henhold til FHI sine egne tall for 2020, er det ikke grunnlag for den frykten som er skapt rundt covid-19. Alt tyder på at covid-19 er mindre farlig enn den årlige influensaen. De siste årene har 900–1800 personer dødd av influensa, mot 482 i 2020. Det dør ca. 111 personer hver dag i Norge. Ca. 400 på aldershjem hver uke, og i overkant av 40.000 hvert år.

Mange er foreløpig avventende til koronavaksinen. Helt greit, mener Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

FHI: Opptil 40 prosent er avventende til vaksinen

Ut ifra Folkehelseinstituttets tall og Aftenpostens avsløring, som er vist ovenfor, kan disse inngripende tiltakene med nedstenginger og frihetsberøvelser utover all sunn fornuft, hverken forklares eller forsvares.

Nå er det et mutert virus det skal skremmes med. Ingen vet noe om det, annet at virus muterer hele tiden. Men det kan jo vær smittsomt, så derfor stenger norske myndigheter Norge ned igjen. På hvilket grunnlag?

Det er WHO som har erklært covid-19 som pandemi, noe helsedirektoratene rundt om i verden har akseptert. Det må være viktig og riktig å løfte blikket underveis, og stille spørsmål, selv om informasjon kommer fra WHO. Mange har prøvd å få tak i dokumentasjonene for begrunnelsene for denne pandemi-erklæringen, både hos Regjeringen, Helsedirektoratet og FHI, uten å lykkes.

Den uavhengige koronakommisjonen som Regjeringen har oppnevnt skal i mars 2021, legge fram sin rapport om sin etterforskning fra da pandemien traff Norge. I den forbindelse avslørte NRK den 16. september 2020, at Regjeringen har bedt om 100 års hemmeligholdelse av innholdet i rapporten. Det er 40 år lenger enn vanlig, som f.eks. etter krigen.

Viktig informasjon holdes altså skjult for oss.

Isolering: Ensomhet og kontaktsavn vil bre om seg over de neste ukene, og vi kan alle tenke på hvem vi kan glede med en ekstra telefon eller melding, skriver generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse i dette innlegget.

– De som allerede hadde det vanskelig har fått det enda tyngre. 

Legg igjen en kommentar