DOKUMENTÄR OM HAARP

Posted on  by JM

Juni 2019

Holes in Heaven är namnet på en dokumentär från 1998 om .  HAARP är en förkortning för High Frequence Active Auroral Research Program och var ett forskningsprojekt vars syfte var att undersöka jonosfären  i både militära och civila syften, bland annat ville man manipulera vädret (). 

https://youtube.com/watch?v=naYsTN-D7qA%3Fversion%3D3%26rel%3D1%26showsearch%3D0%26showinfo%3D1%26iv_load_policy%3D1%26fs%3D1%26hl%3Den-US%26autohide%3D2%26wmode%3Dtransparent

Video ovan: Holes in Heaven – dokumentär om HAARP.

HAARP OCH GEOENGINEERING

    År 1985 sökte ingenjören Bernard Eastland för HAARP-tekniker. I patentet ingick saker som att störa satelliter, att kontrollera och störa  kommunikation, möjligheten att modifiera vädret och även att lyfta upp jonosfären ut i rymden där man hoppades att atmosfären skulle kunna stoppa missiler.

Geoengineering är metoder för att vetenskapligt manipulera jordens klimatsystem. USA och flera andra länder skrev under ett avtal 1976 där man lovade att inte använda geoengineering som ett militärt vapen. Enligt Nick Begich har USA  hållit på med geoengineering sedan 1940-talet. Det finns program där man beströr molnen med silverjodid och man släpper även ut (glasfiber) i syfte att få dem att samla upp energi. Begich säger vidare att HAARP skulle kunna kunna skapa ett moln av partiklar i den övre atmosfären genom att ändra på vindmönstret och sedan använda detta moln som en lins. HAARP skulle kunna ändra mängden molekyler av ett visst ämne i atmosfären till exempel  ozon och kväve.

Militären påstår att det inte skapar några problem i atmosfären när de lyfter upp jonosfären men när jonosfären lyfts uppåt kommer den lägre atmosfären att fylla det tomrummet. Detta innebär att väderförhållanden ändras på den geografiska punkten.

nick begich_haarp_geoengineering_
Nick Begich skrev på 90-talet boken “Angels don't play this Haarp” och har hållit många föreläsningar om ämnet.

Militärens egna dokument avslöjar  att de vill få den naturliga elektriska strömmen i jonosfären  närmare jorden för att kunna använda den enorma mängden energi som finns där.  De mixtrar med planetens elektriska system.

Jorden omges av miljoner megawatt av naturlig energi på grund av solens utbrott som når jorden. Magnetosfären skyddar oss mot solens strålning . Det ursprungliga patentet om HAARP hade som syfte att förvränga eller att ändra på magnetosfären.

Dr. Brooks Agnew nämner att han gjorde tomografi för att undersöka material i marken. Han använde sig av 30 watt som skickades ner i marken och han fick tillbaks en frekvens som indikerade vilket ämne man hade stött på.  Agnew menar att om man skickar energi på en miljard watt ner i marken skulle man kunna skapa en jordbävning.

Dr Patrick Flanagan säger att jonosfären besitter en enorm mängd energi och att det pågår cirka 8 000 åskväder där regelbundet. Miljoner av Ampere kommer ned till jorden från atmosfären i form av blixtar. Flanagan menar att HAARP har potentialen att trigga igång  åskväder.

Dr. Brooks Agnew spekulerar om vad det värsta scenario skulle kunna vara för HAARP. Agnew säger att den energi som skickas till jonosfären skulle kunna komma tillbaks samma väg och träffa jorden. Den energin skulle vara hundra gånger starkare än ett blixtnedslag. Denna blixt skulle kunna slå ned 30- till 40 gånger per sekund och marken och vattnet skulle förångas.

Författaren Jeanette Manning säger att det skapas ett hål i ozonlagret när militären lyfter upp jonosfären  i rymden. HAARP-forskarna påstår att dessa hål läker igen av sig självt men  Manning undrar vad som händer om tillräckligt många hål bildas och de inte läker igen? Det hål som skapas av de jonosfäriska upphettarna sägs kunna bli 5 mil brett, en halv mil djupt.

Med HAARP kan du även skapa konstgjorda norrsken och  designa mönster i skyn.

cloud seeding_geoengineering sverige-chemtrails_vädermodifiering
En teknik inom geoengineering går ut på att beströ moln med silverjodid. Metoden kallas eller molnsådd. 

HAARP OCH MIND CONTROL

    Det mänskliga sinnet opererar på låga frekvenser och HAARP kan ställa  in sig på dessa frekvenser och på så sätt kan HAARP användas till mind control. HAARP skulle kunna skapa olika känsloyttringar såsom glädje, sorg, ilska med mera. Det finns dokument på Maxwell Air force Base som handlar om att använda elektromagnetisk i syfte att kontrollera befolkningar. Begich och en kollega hittade dokument från U.S. Air Force som beskrev metoder för att manipulera och störa mentala processer via radiofrekvent strålning. HAARP  skapar ELF-vågor, vilket  påverkar den mänskliga hjärnan. Djur och fåglar är känsliga för störningar i det elektromagnetiska fältet.

Enligt Adam Trombly  kan elektromagnetisk strålning  skapa sjukdomar, hysteri, passitivitet, cancer och förstöra den genetiska strukturen i våra celler. Ms Janella Tuttle nämner att de symptom som existerar i samband med EMF (Elektromagnestiska fält) kan vara orolighet, depression, yrsel, utmattning, huvudvärk och mycket mer. De flesta som hade kontaktet Janella Tuttle och som kände dessa symptom bodde i närheten av en telemast. Dr. Beverly Rubik menar att varje cell i vår kropp har en substans som  reagerar på magnetiska fält i vår omgivning. Om HAARP ändrar på magnetfältet kommer detta givetvis att påverka vår hälsa och fysiologi. 

haarp sverige geoengineering chemtrails

Bild ovan: Haarp-anläggningen i Alaska. Antennerna på bilden bildar tillsammans vad som kallas för en jonisfärisk upphettare (ionospheric heaters). Dess energistråle träffar jonosfären och böjer den utåt samtidigt som det skapas hål i ozonlagret. De vädersystem som finns under dras uppåt. 

HAARP – ETT MILITÄRT FORSKNINGSPROJEKT

HAARP-Rrojektet var ett samarbete mellan Universitetet i Fairbanks Alaska, U.S. Air Force, U.S. Navy samt (Defense Advanced Research project Agency).   HAARP-anläggningen är belägen i Gakona Alaska. HAARP-projektet var aktivt mellan 1993 och 2015 och anläggningen finns fortfarande kvar.  John Heckscher Project Manager på HAARP säger att USA:s försvarsdepartement startade projeket med HAARP i syfte att undersöka jonosfären för förbättrad kommunikation, navigation och övervakning.  Man valde Alaska eftersom magnetfältet är som närmast jorden vid polerna.

Jonosfären är den översta delen av atmosfären och är en naturlig elektriskt laddad sköld som omger planeten och som skyddar jorden från solens strålning. Aurora är ett annat namn för jonosfären.

haarp_geoengineering_vädermodifiering_sverige jpg
 Det finns jonisfäriska upphettare över hela planeten bland annat i Tromsö, . Anläggningen i Tromsö styrs av organisationen EISCAT  i Kiruna.

HAARPs  PR-man Rich Garcia säger att HAARP strålar högfrekvent strålning upp i jonosfären  och att man skapar effekter liknande vad solen gör fast i mindre skala.  När HAARP skickar energi ut i jonosfären lyfts jonosfären ut i rymden, som en bubbla. Man kan även rikta in energistrålen på andra punkter i jonosfären genom att ändra antennernas riktning. HAARPs effekt ligger på en miljard watt och man ville ursprunligen uppnå effekter på 100 miljarder watt.

Det HAARP även  sysslade med var att man skapade en konstgjord atmosfärisk glöd (Air glow), man genererade plasmamoln i jonosfären, man riktade tillbaks strålen mot jorden och kunde utföra tomografi (röntga jorden), man undersökte hur man kunde kommunicera med U-båtar.

Garcia säger vidare att man har ett verktyg som kallas Shiva. Shiva är en kondensator, den lagrar energi. Garcia säger att släpper man lös energin i Shiva kan den generera lika mycket energi som USA:s hela elproduktion under en kort stund. Effekten innebär  att det blir flera tusen grader varmt.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.