Hva har skjedd med været? – Del 1

Manipulering av jetstrømmen

Mange begynner etter hvert å reagere på det unaturlige kalde og fuktige vår været vi har hatt over store deler av i uke etter uke. Er dette naturlig slik meteorologer hevder, eller opplever vi nå resultatet av mange års vær-modifikasjon, også kalt ?

”Været kan en ikke gjøre noe med”

Dette omkvedet viser seg å være feil. Her har det blitt gjort mye – og det har faktisk pågått svært lenge. Allerede på begynnelsen av 50-tallet hadde både Storbritannia og USA prosjekter i gang som gikk ut på å påvirke været(2).

Retningslinjer til amerikanske myndigheter for værmodifisering (1966)

Geoengineering har to virkemidler. Det er solar radiation managment, bedre kjent som chemtrails, samt HAARP. La oss se litt nærmere på disse.

Chemtrails

I følge , kjøpt og betalt? talsmann for geoengineering, er formålet å sprøyte 10- 20 millioner tonn ørsmå partikler ut i atmosfæren hvert år i den hensikt å begrense den globale oppvarmingen(4). Tankegangen er at disse partiklene skal reflektere solstrålene. Resultat blir riktignok regional nedkjøling, men dette bidrar til at planeten som helhet varmes opp(1).

Det faktum at det skjer en global oppvarming kan bevises, da det finner sted en temperaturstigning både i verdenshavene og på land. Se illustrasjoner.

Temperaturutviklingen på landjorden

Temperaturutviklingen i verdenshavene

Hva inneholder Chemtrails?

Oppfinneren av HAARP, fysikeren Bernard Eastlund (1938- 2007) (11), hevdet at spraying av de høyere luftlag med metaller som kan lede strøm, samt med polymerer, ville gi HAARP et mye større anvendelsesområde(4).(Mer om dette etter hvert). Chemtrails inneholder derfor ulike metaller som aluminium, barium, strontium, etc, polymerer(plaststoffer), samt biologisk materiale som muggsporer. Hensikten er å sørge for at atmosfæren holdes kontinuerlig ionisert(elektrisk ladet). Polymerer kan ved å behandles på en spesiell måte, gjøres elektrisk ledende(5).

Fremdeles skeptisk?

https://youtu.be/daGuPLXVunQ
https://youtube.com/watch?v=daGuPLXVunQ%3Ffeature%3Doembed

Her kommer en inn på et ubestridelig faktum og noe en særlig har funnet ulike steder i USA hvor dette har pågått lengst og mest intenst, nemlig skyhøye verdier av metaller som aluminium, strontium og barium i jordsmonnet. Partiklene, selv om de er ørsmå(nano), vil jo til slutt falle ned….

 Hvilket vær ønsker du?

Firmaet Weather Modification Inc

Dette firmaet, som hevder å ha kunder i alle verdensdeler, tilbyr ulike former for værmodifikasjon. Legg merke til hvordan det hele pakkes inn i fine ord. Sitat:” Transportation and dispersion(spredning) of aerosols(spraying).

To document the movement and dispersion of aerosols in the atmosphere, we offer tracer technologies that enable you to release and track a variety of materials to considerable distances downwind”. If the terrain is complex, we can provide numerical models to gain understanding of locally specific transport and dispersion” (min utheving).

3. mai 2015, ble denne videoen tatt opp fra mitt hjem i Samnanger utenfor Bergen. Undersøk selv følgende. Ta en titt på himmelen en (sjelden) klarværsdag når du hører et fly og legg merke at noen ikke avgir kondensstripe, andre gir en kort som raskt forsvinner, mens enkelte legger fra seg en stripe fra horisont til horisont som blir liggende lenge etter på. Hvordan kan det ha seg, når disse flyene flyr i omtrent samme høyde, under samme atmosfæriske forhold og offisielt bruker samme type drivstoff?https://www.youtube.com/embed/Uws9Cb-TW8w?feature=oembed

Forskjellen mellom kondensasjons stripe og chemtrail

Her en video som viser hvordan himmelen blir når dette gjøres i stor skala:https://www.youtube.com/embed/rOYA54k_8e0?feature=oembed

HAARP

HAARP(High Frequency Active Auroral Research Program), ble som sagt oppfunnet av Bernard Eastlund, inspirert av ideer fra Nikola Tesla(4). Det finnes allerede en rekke gode artikler på Nyhetsspeilet både om HAARP/EISCAT og chemtrails. Vil derfor kort nevne at et HAARP anlegg sender meget kraftig elektromagnetisk stråling opp i ionosfæren(det er snakk om millioner av watt) som så reflekteres tilbake til jordenNorge har to slikt anlegg, et ved Tromsø og et på Andøya(4, 10).(Noen kilder sier Svalbard).  Anlegget i Tromsø ble for øvrig bygget i 1992 på initiativ fra det amerikanske .  En grunn til at HAARP anlegg plasseres nær polene, er at jorden sitt magnetfelt der har egenskaper som er særlig gunstige for anvendelsen av HAARP(4).

I følge Dane Wigington, er 26 større HAARP anlegg i drift rundt omkring i verden, i tillegg til en rekke mindre såkalte SBX sendere.

SBX sender

Andre anvendelsesområder for HAARP

Skalkeskjulet bak HAARP er forskning, men det viser seg å ha en rekke andre anvendelsesområder, noen av dem svært interessante for det militære tankesett.  Et bruksområde er kartlegging av jordens ressurser – dvs. etter samme prinsippet som et ekkolodd, sendes elektromagnetiske bølger inn i jorden. På den måten kan en kartlegge olje, gass og mineralressurser, samt finne skjulte hulrom. En mye mer betenkelig anvendelse er mind control ved at det kan sendes ut ekstra lavfrekvente (ELF) bølger som kan påvirke menneskers hjerner på avstand(4, 8). Ved at energien fra HAARP løfter ionosfæren, kan innkommende meteorer og andre objekter stoppes, fordi størrelsen på det området i atmosfæren disse objektene må passere før de kommer inn til jordoverflaten, økes. De vil da brenne opp.  Sagt med andre ord, dette er missilforsvar/Star Wars , hvor et meget effektivt våpen kamufleres som ”forskning”. Når det kombineres med partikler som gis elektrisk ladning, kan HAARP blant annet slå ut fiendens kommunikasjons systemer. En av de godt skjulte hensiktene med spredning av elektrisk ladede nanopartikler, dvs. chemtrails, er at HAARP da kan anvendes som våpen(4)

Kommentar: Dette forteller verken våre eller vanlige media oss noe som helst om. Hvem er det egentlig som konspirerer??

En annen kombinert effekt

Bruk av HAARP og chemtrails kombineres på følgende måte. De millioner av ørsmå partikler som sprøytes ut, enten fra fly eller ved hjelp av som sprer disse i de høyere luftlag, blir elektrisk ladet ved hjelp av energien fra HAARP. Partiklene fungerer som kondensasjons kjerner, dvs. vanndamp samler seg rundt dem. Dette kunstige nedbørsområdet kan ved hjelp av en elektrisk impuls fra HAARP så flyttes fra et sted til et annet. Smart, ikke sant??

Innrømmelser?

Dane Wigington, mannen bak nettstedet geoengineeringwatch.org, er en av verdens fremste eksperter på geoengineering. I følge en insider i det amerikanske militæret som han har snakket med, kommer de ansvarlige bak dette aldri til å innrømme noe som helst, fordi de vet at folk sannsynligvis vil bli så rasende at de at risikerer å bli hengt i nærmeste tre(1).

Opplysende intervjue med Dane Wigingtonhttps://www.youtube.com/embed/G6JVK7lmP7E?feature=oembed

https://youtu.be/G6JVK7lmP7E

Hva er jetstrøm?

Jetstrøm er jordens naturlige sirkulasjon av luftmasser og fuktighet, og kan sammenlignes med vårt blodomløp. På samme måte som vi merker alvorlige følger hvis denne sirkulasjonen strupes eller på annen måte påvirkes, har det tilsvarende alvorlige følge for klimaet dersom jetstrømmen påvirkes på unaturlig måte. Ordet jet kommer av at denne luftstrømmen beveger seg veldig hurtig(5). Kan denne strømmen så påvirkes?

Tilbake til vårværet

Meteorologer her i Norge forklarer det unaturlige kalde og fuktige været over store deler av landet nå i mai, med forstyrrelser av jetstrømmen. Innen for vanlig vitenskap konstateres det at jetstrøm både i vår del av verden og i USA, har blitt svakere. Dette mener en har med klimaendringene/ den globale oppvarmingen å gjøre. Denne BBC videoen på ca 2 min. anbefales. Ekspertene som intervjues, sier selvfølgelig ingenting om hvorfor jetstrømmen og dermed klimaet har endret seg. Vet de ikke hva geoengineering ved hjelp av HAARP og chemtrails forårsaker, vil de ikke vite, eller dekker de med hensikt over?

Denne videoen som er hentet fra dokumentaren på History Channel, forklarer hvordan HAARP varmer opp ionosfæren og derved forstyrrer jetstrømmen:https://www.youtube.com/embed/vKwxPPvCIas?feature=oembed

Nick Begich, medforfatter av boken: ”Angels don't play this HAARP”, forklarer dette enda mer inngående:https://www.youtube.com/embed/kLR-pdRSthw?feature=oembed

En uunngåelig konsekvens og bivirkning av at ionosfæren løftes ved hjelp av HAARP er altså at jetstrømmen påvirkes!

Denne videoen forklarer og illustrerer hvordan jetstrømmen over USA manipuleres og brytes opp på en helt unaturlig måte, noe som etter all sannsynlighet har skapt de ekstremt kalde vintrene de har hatt de siste årene.https://www.youtube.com/embed/uZJA39cm15U?feature=oembed

Naturlig temperaturforskjell??

Som det fremgår av dette stillbildet hentet fra videoen, var temperaturforskjellen i Sibir fra et område til et annet som ikke er så langt unna, 48 grader!! Eneste logiske forklaringen er at energi fra et HAARP anlegg sendes inn i et avgrenset område av den sibirske tundraen. Denne kunstige oppvarmingen forårsaker store utslipp av klimagassen metan, noe som selvfølgelig også bidrar til den globale oppvarmingen(6).

Disse unaturlige temperaturforskjellene forekommer også innad i USA i et område i forhold til et annet.

Temperaturforskjeller innad i USA

Jo-jo temperaturer

I følge Wigington, er unaturlig store temperaturendringer – veldig varmt – opp i 20 grader en dag, ned i 5-6 varmegrader den neste, et annet av kjennetegnene på at geoengineering påvirker været.

Tenk etter. Har ikke et slikt værmønster vært ganske vanlig i Sør-Norge de siste 3-4 årene, særlig i vår og sommermånedene?

Værsituasjonen i Norge 14. januar 2013. Naturlig?

I følge Dane Wiginton er resultatet av langvarig og omfattende tukling med jordens værsystemer, at været vi opplever ikke lengre er naturlig. Det dreier seg altså om et storstilt eksperiment med jordens livsmiljø som ingen aner konsekvensene av. Dersom du helt eller delvis har trukket samme konklusjon, er oppfordringen at du også gjør andre oppmerksom på dette. Sannheten må nemlig komme for en dag slik at all geoengineering tar slutt!

 Del 2 tar opp Al Gores rolle, C02, samt mer om hvem som står bak og hvorfor, med mer.

Kilder  

 1. Dane Wigington, http://geoengineeringwatch.org
 2. http://www.geoengineeringwatch.org/the-history-of-weather-modification-is-very-long-and-extensive-indeed-those-that-deny-this-have-simple-not-investigated/#more-15844
 3. http://www.geoengineeringwatch.org/massive-atmospheric-aerosol-deployment-over-oregon/#more-7354
 4. Freeland, Elana (2014-05-26). Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth. Feral House. Kindle Edition.
 5. Store Norske Leksikon. https://snl.no/polymerer#menuitem9
 6. http://www.geoengineeringwatch.org/jet-stream-manipulation-is-fueling-weather-extremes/
 7. http://presscore.ca/haarp-responsible-for-recent-record-breaking-snowfall-and-extreme-cold-weather
 8. Rich, Mark M. New World War: Revolutionary Methods for Political Control. Kindle Edition 2013.
 9. Begich, Nick. to Control the Weather. Breakthrough Energy Conference 2012, Holland. https://www.youtube.com/watch?v=9FRrX6EWb0g
 10. http://8858.vgb.no/2006/05/18/haarp-eiscat/
 11. http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Eastlund

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.