Aftenposten sensurerte HAARP/chemtrails-kunngjøring

edrag om og chemtrails. Som en prinsipiell protest mot Aftenpostens misbruk av sin mediemakt, publiseres foredraget her.

Viktige, men svært fortiede, årsaker til det som betegnes som «klima-krisen» er de superhemmelige høyteknogiske programmene som er kjent som HAARP og chemtrails (som begge er TABU for de strengt sensurerte norske media).

Aftenposten benytter ikke bare sin mediamakt til å konsekvent å fortie informasjon om HAARP og chemtrails og effektene av dette på vær, klima, liv og miljø. Aftenpostens Oslopuls-redaktør Hilde Bjørhovde gikk nylig til det skritt å sensurere en kunngjøring om et foredrag om chemtrails og HAARP.

Denne artikkelen inneholder en omfattende dokumentasjon vedr. HAARP og chemtrails og betydningen av dette i det store (klima-kaos og visse naturkatastrofer) og i det små (nevnte noen sommerværet i fjor…?).

Innholdet er praktisk talt i sin helhet basert på foredraget som Aftenposten ikke ønsket at skulle bli gjort kjent.

Her er omfattende innhold om:
– Fakta / dokumentasjon vedr. HAARP & chemtrails
– Dokumentasjon på myndighetenes svik
– Dokumentasjon på medias massive fortielse

Jeg har gitt avkall på copyright-rettigheten for innholdet i artikkelen for at det skal kunne bli gjort tilgjengelig for flest mulig. Det du kan gjøre er å:

1. Vurder bevismaterialet og sjekk gjerne med andre kilder.

2. Bidra til å gjøre informasjonen kjent (send gjerne lenken til artikkelen som e-post til dine kontakter). Foredraget kan også lastes ned i power point format helt nederst

3. Hvis du anser innholdet for å være viktig, så bidra til å øve press på ,
myndigheter, organisasjoner, journalister  og redaktører.

Det skal ikke så mye mer til før denne saken sprekker, og dét vil bli litt av en skandale; «hvordan kunne dette få pågå så uhindret så lenge…?» Blir ditt bidrag dråpen som får «HAARP/chemtrails-begeret» til å flomme utover i offentligheten?

http://www.youtube.com/watch?v=Nntp8MLT8xw

Kontrollspørsmål 1: Er Pakistan en nasjon som USA kan ønske å ramme militært? Svar: Ja, allerede i 2009 skrev Nyhetsspeilet om USAs pågående DESTABILISERING av Pakistan. Kontrollspørsmål 2: Er kunstig fremprovosert giga-flom egnet til å destabilisere et land? Svar: Ja, utvilsomt.

Det er viktig å være klar over at for en avis som Aftenposten vil det være like utenkelig å omtale USAs HAARP-anlegg som ikke bare en mulig, men også sannsynlig årsak til den ødeleggende flommen i Pakistan i 2010, som at den tyske pressen skulle omtale Hitlers jødeutryddelser under annen verdenskrig. En bekreftelse på dette er Aftenpostens totale mangel på omtale av NATOs bombing av Libyas hovedvannforsyning den 22. juli 2011.

http://www.youtube.com/watch?v=SQ8nKckqzJA

Kontrollspørsmål 1: Var en nasjon som Bush-administrasjonen ønsket å ramme – militært eller på andre måter? Svar: Ja – USAs forrige administrasjon vurderte gjentatte ganger å benytte militær makt mot Iran.

En seriøs anmodning om å vurdere å stenge EISCAT-anlegget ved Tromsø, på basis av regjeringens egen uttalte målsetting om “å forhindre global oppvarming” (som EISCAT direkte bidrar til) er ikke blitt besvart av Stoltenberg-regjeringen. Dette til tross for at det offentlige i henhold til Forvaltningsloven har plikt til å besvare innkomne henvendelser…

https://youtube.com/watch?v=8y06NSBBRtY%3Ffeature%3Doembed
https://youtube.com/watch?v=DJo4fmS5boo%3Ffeature%3Doembed

“Black beam” – spraying over Norge. For flere bildebeviser, google “black beam”

Kondensstriper fra fly (vanndamp er ikke rosa – så er det chemtrails, i likhet med svært mye av forurensningen som slippes ut over Norge nå med regjeringens stilltiende samtykke og forsøkt dekket over av pressens svikefulle taushet

Bilder som viser innsiden av kjemikaliespray-fly er svært vanskelige å få tak i. Hemmeligholdet er nesten vanntett.

Skiltet inne i flyet er merket HAZ MAT, som betyr hazardous materials (helsefarlige stoffer )

Analyserapport av pulver fra en beholder på -flybasen Ørland på Fosenhalvøya i Trøndelag. Konklusjonen? NATO er under kontroll av onde krefter, og det er bare naive nordmenns illusjoner som kan skape vrangforestillingen om at så ikke er tilfelle (godt hjulpet av Aftenposten og øvrig presse som bl.a. fortiet lille-holocaust som ble skapt av NATO i Libya i 2011 med Norges deltagelse…)

“Geo-engineering” () er den faglig-offisielle betegnelsen som benyttes for storskala-programmet som på folkemunne omtales som “chemtrails”. Det er mildt sagt frekt at noen har tillatt seg å iverksette en giga-operasjon som tukler med hele jordas livsmiljø og setter våre barns fremtid i fare. Hvordan kunne de tro at de kunne slippe unna med en slik kriminalitet på høylys dag, bokstavelig talt?!

Norske aviser anført av Hilde Haugsgjerd i Aftenposten og “Tause Birgitte” Amund Djuve i Dagens Næringsliv som tidenes media-strutser: Vil ikke se, vil ikke vite, får ikke lov å skrive. Hvorfor gidder ennå folk å betale avisene for å få servert svikefull unnfallenhet med den “halvt åndssvake” (og intellektuelt uredelige) påskriften “trusselen mot klimaet fra CO2-utslipp” (gjesp)?

Statsminister Stoltenberg besvarer en seriøs og faglig forankret anmodning om stans i chemtrails-utslippene over Norge…

Hva sier Forsvarsdepartementet om chemtrails?

Forsvarsdepartementet besvarer en henvendelse om chemtrails-spredning i norsk luftrom, som det norske har ansvaret for å beskytte. Ifølge den militære straffelov er det strengt forbudt Å LYVE. Hva gjør så Norges Forsvarsdepartement, som er under kontroll av NATO, som er under kontroll av Malteserordenen, som er under kontroll av jesuitt-generalen? Forsvarsdepartementet serverer utspekulerte jesuittiske LØGNER: “Jesuitt-løgn 1” er utsaget om at “Forsvaret i Norge ikke sprer kjemikalier fra fly”. Det forsøkes ikke benektet at ANDRE LANDS FLY sprer kjemikalier over Norges land og folk – uten risiko for å bli skutt ned av det norske Luftforsvaret… “Jesuitt-løgn 2” er utsagnet om at “Etablerte forskningsmiljøer tilbakeviser påstander…”. Det vises til “forskningsmiljøer”, men ikke til Forsvarets egen overvåking av eget luftrom, som naturligvis er fullt klar over at utslippene pågår i stor skala. Legg forøvrig merke til at ansvarlig for saken, oberst Torgeir Dagfinn Teigum, hadde nektet å underskrive brevet. Ved henvendelse til Forsvarsdepartementet noen måneder senere ble det opplyst at Teigum ikke lenger innehadde den samme stillingen…

Det “schizofrene” Miljøvernepartementet uttaler seg en sjelden gang om de voldsomme chemtrails-forurensningene: “Eventuelle utslipp fra fly er ikke et utpekt område i vårt arbeid med helse- og miljøfarlige kjemikalier”

Svært mange dager i 2011 endte med regn som først oppsto etter at fly hadde sprayet himmelen på kryss og tvers. “Project Raindancer” (regndans-prosjektet) har en som nå fungerer godt mht. kunstig fremprovosering av regn. Naturligvis bryr de ansvarlige seg ikke om å spørre de berørte om det er et vær de er fornøyd med, uke etter uke inkludert ferietiden i juli måned… Og resultatet?

Sommeren 2011 ble den våteste i Norge på over 100 år…

De norske meterologene er fullt innforstått med vær-påvirkningen fra chemtrails. Hva de gjør? Later som ingenting – og “helgarderer” i forkant av massive spraydager, for ikke å ha tatt helt feil, liksom…

Ifølge en innsider er en av hensiktene med barium-elementet i chemtrails at det skal øke effekten av HAARP-bølger gjennom økt ionisering av atmosfæren (en såkalt plasma-effekt)

Noen av de mange “klima-schizofrene” i dagens Norge, med Bellonas “klimaforkjemper” Fredric Hauge og Aftenpostens Ole Mathismoen i spissen. Det faktum at Hauge og Mathismoen gir uttrykk for at de “står på for å redde klimaet” og samtidig benekter klima-konsekvensene av HAARP- og chemtrails-høyteknologien kan sammenlignes med personer som hevder at de er i ferd med å konstruere fly – samtidig som de utelater effekten av gravitasjonen fra alle sine beregninger…

Foredraget kan lastes ned i power point format her:

http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2012/02/HAARP_EISCAT_chemtrails_foredrag_av_Hans_-K_Gaarder_7_febr_-2012.ppt

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Få nyhetsvarsel på saker og avsløringer som du ikke finner ellers i massemedia. Finn kraften i deg. Få nye perspektiver og finn din sannhet.

  • Se gjennom illusjonene sammen med 111.000 månedlige lesere
  • Bli opplyst via 1300 aktuelle artikler fra over 100 sannhetssøkende skribenter
  • Bli fri blant 2,3 millioner lesere som har bladd 16,5 millioner ganger i magasinet siden 2009

 77 likesHvor godt likte du artikkelen?TOPP77%OPPLYSENDE12%INNE PÅ NOE0%USIKKER0%DÅRLIG8%PUBLISERT UNDERSamfunnTAGSAftenpostenChemtrailsEISCAThaarpHaugeOM FORFATTER

Hans GaarderHans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre. Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og ).Lignende artiklerAftenpostenChemtrailsEISCAThaarpHaugeLes merkrigspropagandaDin daglige hjernevask med medias krigspropagandaLes merNorske aviser slås sammen til CIA-nyttLes merSvineinfluensa-vaksineringen ett år etter

134 Kommentarer

avatar

62 72 0    44 

Mr. Scary
Thunder
Andre
millennium
Seitasis

  Abonnere  NyesteEldstemest stemtMenneskeAbonnentMenneske

Interessant artikkel. Undertegnede har undersøkt om det forekommer ETHYLENE DIBROMIDE i chemtrails i Norge, ved å kryss-sjekke med bildene på denne siden:
http://imageevent.com/firesat/strangedaysstrangeskies
ETHYLENE DIBROMIDE er svært giftig, d.v.s. kreftfremkallende.

På enkelte av bildene/film tatt nå nylig i Norge, kan vi se typiske «ETHYLENE DIBROMIDE RAINBOWS»

http://s1162.photobucket.com/albums/q529/Waralloisomega/HAARP%20CHEMTRAILS/
Noen av bildene ble tatt i dag tidlig. Legg merke til den betydelige intensitet i spraying. Mye tyder på at chemtrail- spraying foregår døgnet rundt, for i 7-tiden var himmelen «kjemisk». Å la barn bevege seg ute, er å betrakte som alvorlig helserisiko.

Legg merke til flere interessante bilder av chemtrails/HAARP
Alle tatt i Norge:

http://s1162.photobucket.com/albums/q529/Waralloisomega/HAARP%20CHEMTRAILS/0  Svar8 år sidens4nd3rAbonnents4nd3r

Hei, den 21.11.2011, runt klokken 14.00. tok eg dette bilde her, Eg synes det har noen likhets trekk med noen av bildene du har linket, Er uansett rare skyer eg aldri har sett før.
0 Svar8 år sidens4nd3rAbonnents4nd3r

Fann ett bilde på facebook. veit ikkje hvor, eller når det er tatt. men er i norge.
Ser litt unaturlig ut…
0 Svar8 år sidenfuglenAbonnentfuglen

http://www.regjeringen.no

søk på geoengineering på regjeringen sine egne sider

http://www.regjeringen.no/nb/sok.html?quicksearch=geoengineering

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2009/nou-2009-16.html?showdetailedtableofcontents=true&id=568044

NOU 2009: 16
Globale miljøutfordringer –
Hvordan bærekraftig utvikling og klima bedre kan ivaretas i offentlige beslutningsprosesser

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 30. mai 2008.

Avgitt til Finansdepartementet 22. juni 2009.

10.5 Siste-utvei-teknologier

10.5 Siste-utvei-teknologier

Som alternativ til å redusere utslippene av klimagasser finnes det forslag om å ta i bruk teknologier som kan styre utviklingen av global atmosfæretemperatur uavhengig av utslippene av klimagasser. Disse teknologiene omfatter både reduksjon av klimagassinnholdet i atmosfæren og reduksjon av solinnstrålingen til jorda, og omtales gjerne som siste-utvei-teknologier. Eksempler er gjødsling av havet med jernsulfid for å akkumulere karbon i phytoplankton, økning av karbonbindingen i biomasse gjennom treplanting og utvidelse av skogarealer, fangst av CO2 direkte fra luft («direct air capture»), og tilføring av aerosoler eller partikler i atmosfæren for å redusere solinnstrålingen («geoengineering»).

Med geoengineering kan temperaturstigningen begrenses selv om konsentrasjonen av CO2 -ekvivalenter i atmosfæren fortsetter å øke. Geoengineering har den fordel at det tilsynelatende er billig, kanskje så billig at det kan svare seg for en nasjon å gjennomføre geoengineering alene (se Barrett, 2008 og Victor, 2008). Dermed kan man komme i en situasjon hvor verden ikke lenger er avhengig av å få til en internasjonal avtale om å begrense utslippene for å unngå global oppvarming. På den annen side kan geoengineering medføre mange andre miljøulemper som også vil ramme andre nasjoner enn de nasjonene som ev. iverksetter tiltakene. Det er derfor behov for å diskutere internasjonalt rammeverk for geoengineering.

Direct aircapture er i dag en dyrere, men antagelig mindre betenkelig, siste-utvei-teknologi. Direct aircapture betyr simpelthen at man fjerner CO2 fra atmosfæren direkte, uavhengig av utslippskildene, og siden lagrer denne enten i bakken som ved karbonfangst og lagring eller bundet til organisk materiale. Igjen er det tenkelig at direct aircapture kan bli så billig at et fåtall nasjoner kan gå sammen å begrense konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren uavhengig av om det oppnås enighet om en internasjonal avtale som begrenser utslippene fra bl.a. bruk av fossilt brennstoff.

Det kan være kontroversielt hvorvidt myndighetene skal subsidiere forskning på slike teknologier. Dersom man ikke oppnår enighet om en internasjonal klimaavtale som reduserer de globale utslippene, vil tilgjengeligheten til siste-utvei-teknologier kunne være avgjørende for å unngå alvorlige effekter av klimaendringer. På den annen side kan tilgjengeligheten til slike teknologier redusere sannsynligheten for at vi får en effektiv, global klimaavtale om utslippsreduksjoner.

Det synes riktig å prioritere forskning på teknologier som forhindrer eller reduserer utslipp av klimagasser. Slik forskning omfatter metoder for å øke energieffektiviteten i prosesser og hos sluttbruker, videreutvikling av energiformer som ikke baserer seg på fossilt brennstoff og fangst av CO2 fra store, konsentrerte kilder. For CO2 -fangst vil dette først og fremst omfatte utslipp fra store punktkilder som kraftverk, sementindustri, petroleumsutvinning, stålverk og raffinerier. Geoengineering og direct air capture innebærer stor usikkerhet med hensyn til kostnader, miljømessige bivirkninger og gjennomførbarhet i stor skala. Slike tiltak bør derfor ikke framstilles som et alternativ til tiltak for reduksjon av klimagassutslipp, men heller betraktes som mulige framtidige alternativer hvis tiltak for å redusere klimagassutslipp viser seg vanskelige å gjennomføre samtidig som uheldige klimaendringer opptrer.

NOU 2009: 16
Globale miljøutfordringer – norsk politikk

[NOU, Finansdepartementet, 22.06.2009]
…eller partikler i atmosfæren for å redusere solinnstrålingen («geoengineering»). Med geoengineering kan temperaturstigningen begrenses selv om konsentrasjonen av CO…kan svare seg for en nasjon å gjennomføre geoengineering alene (se Barrett, 2008 og Victor, 2008). Dermed…

NOU 2008: 14
Samstemt for utvikling?

[NOU, Utenriksdepartementet, 09.09.2008]
…å anse som tabuområder i den rådende klimadebatten. Geoengineering vil kunne være et virkemiddel i en overgangsfase…arbeide aktivt for og oppunder forskning innen geoengineering – ulike tiltak for å nøytralisere den oppvarmende virkningen…

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.