Freedom of Information Act – Weather Modification | FOIA.CIA.GOV

Diverse dokumentasjoner:

2020 | CIA-bibliotek | Kilde | Værendring, meteorologi, værvarsling, satellitter, skyfrø | 


29. juni 2016 | Stratosfærisk aerosolinjeksjon (SAI) geoteknologihttps://www.youtube.com/embed/XCP4x9dVvE4?feature=oembed

Lenke til video

“Et annet eksempel er en rekke teknologier – ofte referert til som geo-engineering – som potensielt kan bidra til å reversere oppvarmingseffektene av globale . En som har fått min personlige oppmerksomhet er stratosfærisk aerosolinjeksjon, eller SAI, en metode for såing av stratosfæren med partikler som kan bidra til å reflektere solens varme, på omtrent samme måte som vulkanutbrudd.

Et SAI-program kan begrense globale temperaturøkninger, redusere noen risikoer forbundet med høyere temperaturer og gi verdensøkonomien ekstra tid til overgang fra fossilt brensel. Prosessen er også relativt billig – National Research Council anslår at et fullt utplassert SAI-program vil koste rundt 10 milliarder dollar årlig.

Så lovende som det kan være, vil det å komme videre på SAI føre til en rekke utfordringer for vår regjering og for det internasjonale samfunnet. På den tekniske siden vil reduksjoner av klimagassutslipp fremdeles måtte følge SAI for å takle andre klimaendringseffekter, for eksempel havforsuring, fordi SAI alene ikke ville fjerne klimagasser fra atmosfæren.

På den geopolitiske siden kan teknologiens potensial til å endre værmønstre og være til fordel for visse regioner på bekostning av andre, utløse skarp motstand fra noen nasjoner. Andre kan utnytte SAIs fordeler og vende tilbake fra sin forpliktelse til reduksjon av karbondioksid. Og som med andre banebrytende teknologier, mangler globale normer og standarder for å lede implementeringen og implementeringen av SAI. ”

Link til kilde:  Merknader som forberedt på levering av direktør John O. Brennan fra Central Intelligence Agency i Council on Foreign Relations, , DC


https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP75B00514R000200060012-6.pdf

 • INTERNASJONALE ASPEKTER OM VÆRMODIFISERING -1972
Lenke til full_ dokument_CIA-RDP75B00514R000200060012-6-2
 • Værmodifisering – 1965
Lenke til full_ dokument_CIA-RDP68R00530A000200110020-2
 • FØRSTE FOTOIDENTIFIKASJON I AV ANTIAIRCRAFT ARTILLERY BLIR BRUKT I EN VÆRMODIFIKASJONSANVENDELSE -1976
Lenke til Full_ document_CIA-RDP78T05698A000200030045-4
 • UNDERSØKNING AV VÆRMODIFISERING – 1968
document_CIA-RDP78-03425A002100020023-2
 • U-2-STØTTE FOR EKSPERIMENTER FOR VÆRMODIFISERING; FORESPØRSEL OM (sanitert) – 1973
Lenke til Full_ document_CIA-RDP76B00734R000100250006-8
 • FORSKNING OM VÆRMODIFISERING – 1952 
Lenke til full_ dokument_CIA-RDP83-00423R000800500002-6
 • U-2- for værmodifiseringseksperimenter – 1973
Lenke til full_ dokument_CIA-RDP33-02415A000400240028-0
 • OM GEOFYSISK MODIFIKASJONSAKTIVITET SOM KRIGSVÅPEN – 1972
Lenke til full_dokument_CIA -RDP74B00415R000100110006-9
 • US-USSR WEATER MODIFICATION EXCHANGE – 1974
Lenke til Full_ document_CIA-RDP79-00798A001000070009-1
 • VÆRTJENESTENE TIL ADMINISTRASJON AV MILJØVITENSKAPSTJENESTEN – 1965
Lenke til full_ dokument_CIA-RDP68R00530A000200110022-0
 • Sovjetisk værkontroll – 1959
Lenke til full_ dokument_CIA-RDP79R00890A001100020012-0
 • MICROLEPTON-STRÅLINGS EFFEKTER PÅ VÆRET, MENNESKELIG ORGANISME studert. 1991
Lenke til Full_ document_CIA-RDP96-00792R000600450022-9

Lenke til Full_ document_CIA-RDP96-00792R000500610009-7

 • ANBEFALTE MODIFIKASJONER AV EL G BREV TIL VAR 25. JANUAR 1956
Lenke til Full_ document_CIA-RDP81B00878R000700020176-4
 • Miljøendring – 1976
Lenke til Full_ document_CIA-RDP79M00467A000400020041-1
 • Værstøtte for prosjekt OXCART – 1961
Lenke til Full_ document_CIA-RDP33-02415A000300300012-1
 • Oppdragets ansvar for værstaben DPD – 1961
Lenke til Full_ document_CIA-RDP33-02415A000700050031-4
 • Cold War May Spawn Weather-Control Race – 1998 
Lenke til full_ dokument_CIA-RDP33-02415A000200350078-5
 • TILSLAG TIL VERT / LEIEBYRER SUPPORTAVTALE MELLOM LUFTFARTS FLYTESTSENTRUM, EDWARDS LUFTFARTSBASE OG VÆRKJENT – 1967
document_CIA-RDP75B00326R000300120020-8
 • TILLEGG OG MODIFIKASJONER TIL FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSKRAV FOR KARTKRING, C 1966
document_CIA-RDP79B01709A000500030009-6
 • DISKUSJON OG ANALYSE AV UTGAVEN OG MULIGHETENE FOR KOMMERSIALISERING AV DE SIVILE VÆRSATELLITTENE – 1982
Lenke til Full_ document_CIA-RDP84M00396R000300020005-1
 • Del I Værstøtte – 2011
Lenke til Full_ document_CIA-RDP78-03639A000500070001-2
 • Modifikasjonsarbeidsordrer – 1963
Lenke til Full_ document_CIA-RDP78-02820A000900010011-9
 • KRAFTANLEGG TILLEGG OG MODIFIKASJON PÅ (sanitert) MOTTAKERSTED – 1967
Lenke til Full_ document_CIA-RDP78-06505A000500040097-2
 • PROSJEKTSRAND: FORESPØRSEL OM FUNKSJONEN AV VÆRTILKJENNELSE FRA ET SATELLITKJøretøy – 1951
Lenke til Full_ document_CIA-RDP89B00708R000500090002-4
 • GRUNNLEGGENDE MYNDIGHETER OG AVTALER SOM CIA HOLDER MED USAF / NRO; ANBEFALTE MODIFIKASJONER OG FORSLAG TIL NRO-ORGANISASJONEN – 1963
document_CIA-RDP86B00269R000800060006-1
 • BYGGESPESIFIKASJONER FOR MODIFISERING. FOR Å KRAVE PLANER & ELEKTRISK DIST. SYST. (Sanitized) (sanitized) 1971
Lenke til Full_ document_CIA-RDP82-00819R000100340005-0
 • FORMÅLET MED DETTE BREVET ER Å VIDERE gi deg DRIFT SIGHT RESULTATER TIL DATO OG Å INDIKERE ET MODIFIKASJONSPROGRAM SOM VI ØNSKER AT DU FØLGER FOR Å KORREKERE DREVSYNTFUNKSJONER. 1956
Lenke til Full_ document_CIA-RDP89B00487R000300640012-0
 • ENDRING AV GENERELLE BESTEMMELSER (STANDARDFORM 23-A – juni 1964)
Lenke til Full_ document_CIA-RDP86-01019R000100050023-5
 • FELLESHÆR NAVY INTELLIGENCE STUDY EUROPEES USSR KLIMA OG VÆR 1980

Lenke til Full_ document_CIA-RDP79-01144A000200010005-4

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/LOC-HAK-454-2-3-2.pdf

 • ANALYTISK SAMMENDRAG: MULIGE INTERNASJONALE BEGRENSNINGER OM MILJØKRIGT 1974

Lenke til Full_ dokument_LOC-HAK-454-2-3-2

 • SOVIETS LEVERER NYE FUNKSJONER FOR POINT WWII VINTAGE AA PISTOLER OG RADARER – 1976

Lenke til Full_ document_CIA-RDP78T05698A000200030019-3

 • (Sanitized) UTSTYRET LUFTFARTØY (Sanitized) FLYREGGER OVER DET SVARTKASPISKE HAVOMRÅDET TIL STØTTE AV PROJEKTET OXCART – 1963

Lenke til Full_ document_CIA-RDP63-00313A000500070095-6

 • Central Intelligence Bulletin – 1978

Lenke til Full_ document_CIA-RDP79T00975A030900010126-9

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP79T00975A030900010126-9.pdf

 • Brev til George Bush fra Claiborne Pell – 1976

Lenke til Full_ document_CIA-RDP78M02660R000300050051-5

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78M02660R000300050051-5.pdf

 • PROSPECTUS Travelers Weather Service  – 1960

Lenke til Full_ document_CIA-RDP78-03425A002100020010-6

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78-03425A002100020010-6.pdf

Lenke til Full_ document_CIA-RDP78-03425A002100020012-4

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78-03425A002100020012-4.pdf

 • MERKNAD TIL KONGRESSJONELL FORBINDELSESKONTOR FRA CLIFFORD P. CASE – 1978

Lenke til Full_ document_CIA-RDP81M00980R001000080009-4

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP81M00980R001000080009-4.pdf


 1. FREMTIDIG SERIE AV TALERE OG TEMA FOR AUDITORIUMPROGRAMMERProblemer og hans miljø Genetic Engineering Fortsetter Impact of  Weather Modification … 1980Document_CIA-RDP78-06215A000200010014-1 
 2. JOURNAL- KONTOR FOR LOVGIVNINGSRÅDMeningsmålingens (D., RI) underkomité for våpenkontroll for senatets utenriksrelasjoner, om emnet for vær … modifikasjonsgjennomgang . Han sa at Ruggles forventer å bli spurt om CIA er involvert. Harris sa at han har vært i kontakt … 1976Document_CIA-RDP78M02660R000300060075-8 
 3. JOURNAL- KONTOR FOR LOVGIVNINGSRÅDPropaganda sendinger på rainmaking og vær modifikasjoner . Jeg fortalte ham at våre folk hadde gjort en grundig … 1971Document_CIA-RDP73B00296R000100040006-1

 JOURNAL- KONTOR FOR LOVGIVNINGSRÅD

Flere dokumenter til en oppfølging sin siste briefing på sovjetisk forskning i vær modifikasjoner . 1978

Document_CIA-RDP81M00980R000300020067-4

JOURNAL- KONTOR FOR LOVGIVNINGSRÅD

For kopier av Nord-vietnamesiske propaganda sendinger på rainmaking og vær modifikasjoner . 1971

Document_CIA-RDP73B00296R000200050016-8

Link til fullstendig samling av dokumenter @ Source

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

3Comments

Add yours
 1. 1
  Børre Thoresen

  Har du denna?
  Klipp fra
  NOU 2009: 16
  Kapittel 10-5 Globale miljøutfordringer – norsk politikk
  https://www.regjeringen.no/contentassets/8e9cc66ba8f54c1381212959612aa25d/no/pdfs/nou200920090016000dddpdfs.pdf
  10.5 Siste-utvei-teknologier Som alternativ til å redusere utslippene av klimagasser finnes det forslag om å ta i bruk teknologier som kan styre utviklingen av global atmosfæretemperatur uavhengig av utslippene av klimagasser.
  Disse teknologiene omfatter både reduksjon av klimagassinnholdet i atmosfæren og reduksjon av solinnstrålingen til jorda, og omtales gjerne som siste-utvei-teknologier. Eksempler er gjødsling av havet med jernsulfid for å akkumulere karbon i phytoplankton, økning av karbonbindingen i biomasse gjennom treplanting og utvidelse av skogarealer, fangst av CO2 direkte fra luft («direct air capture»), og tilføring av aerosoler eller partikler i atmosfæren for å redusere solinnstrålingen («geoengineering»). Med geoengineering kan temperaturstignin-gen begrenses selv om konsentrasjonen av CO2ekvivalenter i atmosfæren fortsetter å øke. Geoengineering har den fordel at det tilsynelatende er billig, kanskje så billig at det kan svare seg for en nasjon å gjennomføre geoengineering alene (se Barrett, 2008 og Victor, 2008). Dermed kan man komme i en situasjon hvor verden ikke lenger er avhengig av å få til en internasjonal avtale om å begrense utslippene for å unngå global oppvarming. På den annen side kan geoengineering medføre mange andre miljøulemper som også vil ramme andre nasjoner enn de nasjonene som ev. iverksetter tiltakene. Det er derfor behov for å diskutere internasjonalt rammeverk for geoengineering. Direct aircapture er i dag en dyrere, men antagelig mindre betenkelig, siste-utvei-teknologi. Direct aircapture betyr simpelthen at man fjerner CO2 fra atmosfæren direkte, uavhengig av utslippskildene, og siden lagrer denne enten i bakken som ved karbonfangst og lagring eller bundet til organisk materiale. Igjen er det tenkelig at direct aircapture kan bli så billig at et fåtall nasjoner kan gå sammen å begrense konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren uavhengig av om det oppnås enighet om en internasjonal avtale som begrenser utslippene fra bl.a. bruk av fossilt brennstoff. Det kan være kontroversielt hvorvidt myndighetene skal subsidiere forskning på slike teknolo-gier. Dersom man ikke oppnår enighet om en internasjonal klimaavtale som reduserer de globale utslippene, vil tilgjengeligheten til siste-utvei-teknologier kunne være avgjørende for å unngå alvorlige effekter av klimaendringer. På den annen side kan tilgjengeligheten til slike teknologier redusere sannsynligheten for at vi får en effektiv, global klimaavtale om utslippsreduksjoner. Det synes riktig å prioritere forskning på teknologier som forhindrer eller reduserer utslipp av kli-
  magasser. Slik forskning omfatter metoder for å øke energieffektiviteten i prosesser og hos sluttbruker, videreutvikling av energiformer som ikke baserer seg på fossilt brennstoff og fangst av CO2fra store, konsentrerte kilder. For CO2-fangst vil dette først og fremst omfatte utslipp fra store punktkilder som kraftverk, sementindustri, petroleumsutvinning, stålverk og raffinerier. Geoengineering og direct air capture innebærer stor usikkerhet med hensyn til kostnader, miljømessige bivirkninger og gjennomførbarhet i stor skala. Slike tiltak bør derfor ikke framstilles som et alternativ til tiltak for reduksjon av klimagassutslipp, men heller betraktes som mulige framtidige alternativer hvis tiltak for å redusere klimagassutslipp viser seg vanskelige å gjennomføre samtidig som uheldige klimaendringer opptrer.

+ Leave a Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.